Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Pšenička

 

 

Václav Pšenička

* 1. 4. 1902 – † 17. 9. 1963

předseda Místního národního výboru Hostivice v letech 1960 až 1963,
předseda hostivického Sokola v letech 1948 až 1960?

 

image005

 

image007

Železniční zřízenec (úředník) Václav Pšenička se narodil 1. dubna 1902 v Pleteném Újezdu. Do činnosti obecní samosprávy v Litovicích se zapojil poprvé někdy ve volebním období 1930–1936, kdy sice nebyl členem obecní rady, ale byl jmenován obecním pokladníkem. Ve volbách konaných 6. prosince 1936 byl zvolen za národní socialisty do zastupitelstva a následně do obecní rady, kde měl nadále na starosti finance. Toto zastupitelstvo fungovalo v Litovicích po celou dobu druhé světové války (ovšem bez komunistů, kteří byli zbaveni mandátů).

V květnu 1945 byl Pšenička členem Místního národního výboru Litovice a po obnově členů byl na ustavující schůzi nového MNV 12. června 1945 zvolen I. náměstkem předsedy MNV a zároveň za člena finanční a hospodářské komise. V roce 1948 vstoupil do KSČ. Členem MNV Litovice zůstal až do sloučení obcí Hostivice a Litovice k 1. lednu 1950.

Po sloučení obcí se Pšenička stal členem MNV Hostivice a 12. září 1950 byl zvolen finančním referentem. Od této doby byl přes několik voleb členem rady MNV a věnoval se stále především finančním záležitostem. Když se v červnu 1959 vzdal své funkce tajemníka MNV Antonín Kletečka, byl v lednu 1960 zvolen za tajemníka dosavadní předseda MNV Štěpán Arnold a místo předsedy MNV zaujal Pšenička. Ve funkci předsedy MNV Hostivice byl potvrzen i po volbách v roce 1960 na ustavující schůzi 21. června 1960 a setrval v ní až do své smrti 17. září 1963.

Václav Pšenička byl aktivní v tělovýchově. Byl cvičencem Dělnické tělocvičné jednoty a později Federované dělnické tělocvičné jednoty. Po válce působil v hostivickém Sokolu a v roce 1948 se stal jeho předsedou. V této funkci se zasloužil o rekonstrukci Sokolovny v roce 1952 a poté o vybudování zcela nového stadionu, na kterém se sehrál první fotbalový zápas v říjnu 1963 a který byl při otevření pojmenován „stadion Václava Pšeničky“.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Knihy zápisů ze schůzí pléna a rady MNV (přepisy v řadě N Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

Hostivický zpravodaj (zveřejněn na stránce hostivických obecních časopisů)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Pšenička

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003