Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Tejnor

 

 

Antonín Tejnor

* 27. 5. 1895 – † 27. 2. 1976

starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1930 až 1945

 

image003

 

image005

Úředník Československých státních drah Antonín Tejnor se narodil 27. května 1895. Do litovického obecního zastupitelstva byl zvolen za národní socialisty poprvé ve volbách konaných 27. listopadu 1927, kdy se stal radním. Po rozpuštění zastupitelstva 29. dubna 1929 byl okresním úřadem jmenován členem a pokladníkem obecní správní komise. Při volbách 1. června 1930 sice národní socialisté získali 4 mandáty, zatímco komunisté a všeobčanský klub po pěti mandátech, ale Tejnor byl zvolen starostou. Funkci obhájil i po volbách v roce 1936 a zastával ji i v nelehkém období 2. světové války až do května 1945.

Tejnor byl aktivní v hostivickém Sokole, kde se podílel například na ochotnickém divadle, ale ve vedení jednoty nepůsobil.

Velmi pečlivě vedl rodinnou kroniku, v čemž poté pokračoval jeho syn Antonín.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Litovicích (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

Obecní a městské pamětní knihy a kroniky (přepisy v řadě H Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Tejnor

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003