Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Tejnor

 

 

Antonín Tejnor

* 27. 7. 1895 – † 27. 2. 1976

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1930 až 1945, významný člen řady spolků

 

image003

 

image005

Úředník Československých státních drah Antonín Tejnor se narodil 27. července 1895 v Hostivici čp. 78 dělníkovi na dráze Janu Tejnorovi a Kateřině rozené Procházkové. Po svatbě s Marií Chalupovou 19. listopadu 1921 přesídlil do Litovic do bývalého statku čp. 41, který manželé získali od Marie Malé, nevěstiny tety. K domu patřily i zemědělské pozemky, většinu z nich Tejnorovi pronajímali a hospodařili jen v tzv. zahradě, na pozemku v nynější ulici Sportovců, s nímž sousedí park T. G. Masaryka. Na tomto pozemku si v letech 1962 až 1966 postavila dům Tejnorova dcera Bohumila s manželem Josefem Kučerou.

Své politické působení spojil Tejnor s národně socialistickou stranou, ke které mělo blízko hodně železničářů. Do litovického obecního zastupitelstva byl zvolen poprvé ve volbách konaných 27. listopadu 1927, kdy se stal radním. Po rozpuštění zastupitelstva 29. dubna 1929 byl okresním úřadem jmenován členem a pokladníkem obecní správní komise. Při volbách 1. června 1930 sice národní socialisté získali čtyři mandáty, zatímco komunisté a všeobčanský klub po pěti mandátech, ale Tejnor byl zvolen starostou. Funkci obhájil i po volbách v roce 1936 a zastával ji i v nelehkém období 2. světové války až do května 1945, kdy správu obce převzal nově zřízený národní výbor. Tejnor neměl podporu všech zastupitelů, zejména musel řešit rozpory se členy a příznivci všeobčanského klubu, ale jeho působení lze hodnotit jako jednoznačně úspěšné. Z písemností dochova­ných v okres­ním archivu ve fondu Archiv obce Litovice se jeví jako svědomitý a pečlivý starosta. Litovi­ce neměly obecní dům, v němž by stabilně sídlil obecní úřad. Za Tejnorova starosto­vání byl obecní úřad umístěn v přízemí jeho domu. Po skončení 2. světové války již na místní úrovni nepůsobil, ale byl za národní socialisty jmenován členem kladenského okresního národního výboru. Funkce mu zanikla po změně politických poměrů v roce 1948 tím, že byla rozpuštěna litovická národně socialistická organizace, a poté se z politického dění zcela stáhl.

Tejnor se zapojil do společenského dění a působil u litovických hasičů či hostivického Sokola i v dalších organizacích. Byl mj. zakládajícím členem litovických baráčníků. Hrál i ochot­nické divadlo, ale za současného stavu poznání není možné uvést všechny hry, ve kterých účinkoval.

Velmi pečlivě vedl rodinnou kroniku, v čemž poté pokračoval jeho syn Antonín.

V důchodu se věnoval zejména práci na zahradě a vnoučatům. Zemřel 27. února 1976 v Litovicích.

V březnu 1994 byla pojmenována nově vzniklá ulice v Hostivici u Stromečků jako Tejnorova. I když tehdy městské zastupitelstvo nejspíše pojmenováním ulice neoceňovalo působení Antonína Tejnora jako litovického starosty, ale volilo název podle toho, že mu dříve patřilo pole, na němž ulice vznikla, lze tento název nyní vnímat jako poctu za jeho dlouholetou veřejnou činnost.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Radní (1927–1929)

Člen a pokladník správní komise (1929–1930)

Starosta (1930–1945)

 

Působení ve spolcích

 

         

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků v Litovicích

Zakládající člen, místorychtář (1930–1931), slídil (1932), konšel (1933), rychtář (1946) a syndik (1949)

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Místostarosta (1930) a starosta (1931–1932)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Revizor (1946)

 

Ochotnické divadlo

 

28. října 1922 a 4. listopadu 1922 – Bílý lev – režie

2. října 1927 – Perníková chaloupka – režie

7. ledna 1928 a 8. ledna 1928 – Pohádka zimy (šibřinky) – role: děda Mráz

30. září 1928 – Bílý lev – režie

10. ledna 1931 – Pohádka májové noci (šibřinky) – režie

Asi 1941 – Nezbedný bakalář

23. dubna 1944 – Naši furianti – role: Petr Dubský, Filipův otec, výměnkář

28. května 1944 – Půlnoční slunce – režie

27. září 1947 – R. U. R. – role: konsul Busman, generální a komerční ředitel RUR

 

Účast ve volbách

 

Litovice 27. listopadu 1927 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

Litovice 1. června 1930 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

Litovice 6. prosince 1936 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Tejnor (* 5. 7. 1851 Všekary – † 4. 4. 1921 Hostivice čp. 149), dělník na dráze v Hostivici čp. 149,
syn Jana Tejnora, obyvatele ve Všekarech čp. 29 (nyní okres Plzeň-jih), a Markéty rozené Budovcové ze Všekar

Matka: Kateřina rozená Procházková (* 3. 8. 1853 Hostivice čp. 1 – † 11. 7. 1924 Litovice čp. 41),
dcera Jana Procházky, dělníka v Hostivici, a Marie rozené Trunečkové z Chýně čp. 27,
sestra Alžběty Procházkové, matky Matěje Tůmy,
sestra Josefa Procházky, obecního strážníka v Hostivici,
sestra Antonína Procházky, otce Marie Procházkové, provdané za Václava Pšeničku

Rodiče oddáni 29. ledna 1883 v Hostivici

 

Manželka

Svatba: 19. listopadu 1921 Hostivice

Marie Chalupová (* 8. 1. 1899 Unhošť čp. 95 – † 17. 3. 1969),

dcera Františka Chalupy (* 16. 7. 1867 Tuchoměřice-Pazderna čp. 7 – † 9. 4. 1935 Unhošť čp. 317),
rolníka v Unhošti čp. 95 a později výměnkáře v Unhošti čp. 317,
syna Josefa Chalupy, rolníka v Tuchoměřicích-Pazderně čp. 7, a Marie rozené Šafusové z Kněževsi čp. 10,

a Alžběty rozené Rajtorové (* 1. 5. 1874 Chýně čp. 1 – † 31. 5. 1900 Unhošť čp. 95),
dcery Františka Rajtory, rolníka v Chýni čp. 1, a Terezie rozené Koutné ze Sobína čp. 1,
sestry Marie Rajtorové, provdané za Jana Malého, soukromníka v Litovicích čp. 41,

oddaných 25. dubna 1893 v Úhonicích

 

Svatební fotografie.

 

Manželé Tejnorovi v 60. letech 20. století.

 

Děti

Marie Tejnorová (* 16. 6. 1922 Litovice čp. 41 – † 23. 6. 1922 Litovice čp. 41)

PhDr. Antonín Tejnor, CSc. (* 27. 4. 1923 Litovice – † 11. 2. 1997), literární vědec v Hostivici, U Sádek čp. 661,
∞ 12. 2. 1949 Praha-Pankrác, českobratrský evangelický kostel: Dagmar Zinková, vedoucí antikvariátu

Bohumila Tejnorová (* 18. 3. 1927 – †),
∞ 18. 10. 1947 Hostivice: Josef Kučera (* 26. 4. 1922 – †), v Hostivici-Litovicích čp. 308

 

Bydliště

Litovice čp. 41 = Hostivice, U Sádek čp. 661

 

Dokument

 

Paměti rodiny Tejnorovy 1933–1993.

Přepis je zveřejněn v řadě C Pramenů k hostivické historii.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 16, fol. 20 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 198 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Tejnor

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003