Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Litovice

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Hasičský sbor Litovice

 

Spolek založen 14. ledna 1899

Stanovy úředně schváleny 2. června 1899

V roce 1939 název změněn na Hasičský sbor Litovice

Hasičská zbrojnice se nacházela na náměstí 1. máje

V roce 1951 byl sloučen s hostivickým sborem a přeměněn na místní jednotu Československého svazu hasičstva

 

        

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Litovičtí hasiči 21. srpna 1938.

 

Historie spolku

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích, společný pro Litovice, Břve i Jeneček, vznikl v roce 1899, jeho stanovy byly schváleny 14. ledna toho roku. Hybatelem byl zřejmě do značné míry litovický dvůr c. k. velkostatku, který sboru propůjčil k užívání svoji vlastní stříkačku a některou výzbroj k používání a uvolil se postavit před domem č. 10 v Litovicích hasičskou kolnu, ze které mu bude hasičský sbor platit roční nájem. Druhou základnou litovických hasičů se stala hasičská kolna v Jenečku, kterou postavil v roce 1912 hostivický zednický mistr Antonín Hakl za 322 korun 37 haléřů a k tomu 5 korun za rozpočet a plánek.

Litovická obec zakoupila pro sbor 5. října 1899 novou čtyřkolovou pérovou stříkačku od R. A. Smekala ze Smíchova za 2 500 korun. Svěcení jedné ze stříkaček se konalo 21. září 1902 pod záštitou litovického obecního zastupitelstva a v červenci 1903 obec zakoupila dvě dvoukolové stříkačky pro Břve a Jeneček od A. Fichtnera v Košířích. Litovičtí hasiči měli dále k dispozici 12 vodních košíků, 6 přilbic, 2 ochranné přístroje do kouře, 3 pláště, 6 háků, 3 žebříky a 60 m hadice.

V roce 1906 se odehrála taková souhra náhod, že by se jen těžko vymýšlela. 15. července toho roku uspořádala podkožovská hasičská župa „Žďár“ 24. župní sjezd v Litovicích, kterého se účastnily všechny hasičské sbory podkožovské župy a řada místních i okolních spolků. Litovičtí hasiči v programu předvedli veřejné cvičení, při kterém znázornili požární útok na hostinec Josefa Vorlíčka (Litovická čp. 625). Již po deseti dnech do tohoto hostince udeřil blesk a zapálil. Litovičtí hasiči za pomoci hostivického a chýňského sboru požár po několika hodinách uhasili, hostinec však vyhořel.

Sbor působil i za první republiky a na významu získal za druhé světové války, v době německé okupace, kdy zůstal jedním z několika spolků, které mohly hrát ochotnické divadlo.

V roce 1951 byly všechny tři hasičské sbory z území Hostivice sloučeny a přeměněny na místní jednotu Československého svazu hasičstva.

 

Fotografie

 

Mládež litovických hasičů v roce 1936.

 

Litovická hasičská zbrojnice na snímku z roku 1943.

 

Dokumenty

 

Sjezdová legitimace V. Čížka z litovického hasičského sboru z roku 1928.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1914.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1929.

 

Zápis v pamětní knize Dělnického domu z roku 1937.

 

Zápis v pamětní knize litovických baráčníků z roku 1949.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice, Zápisník pro výborové schůze a valné hromady hasičského sboru v Litovicích 1939–1950

Pamětní knihy spolků, z nichž jsou uvedeny ukázky

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003