Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz požární ochrany Hostivice

 

 

 

Československý svaz hasičstva, místní jednota Hostivice

Československý svaz požární ochrany, místní jednota Hostivice

Český svaz požární ochrany, základní organizace Hostivice

 

Jednota vznikla změnou názvu Hasičského sboru Hostivice podle oběžníku ministerstva vnitra z 8. června 1951

V průběhu doby se název několikrát změnil

Po roce 1990 se obnovil Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

 

 

Vedení organizace a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

 

Historie organizace

 

Místní jednota Československého svazu hasičstva vznikla v červnu 1951 přeměnou Hasičského sboru Hostivice, který byl předtím sloučen s hasičskými sbory v Litovicích a v Jenečku.

 

Fotografie

 

Budou doplněny

 

Prameny

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice, knihy zápisů ze schůzí 1956–1961, 1967–1971 a 1972–1978 a další písemnosti

SOkA Praha-západ, fond MNV Hostivice, karton 13

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Český svaz požární ochrany Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003