Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace

 

 

DOBROVOLNÉ ORGANIZACE V HOSTIVICI

Organizace založené podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, platného do roku 1990

a další organizace působící v Hostivici v letech 1950 až 1989

 

Pomocný rozcestník

 

Národní frontasportovní a branné organizaceostatní organizacebaráčníciorganizace v zemědělstvímládežnické a dětské organizaceROH

 

Národní fronta

 

Postavení Národní fronty jako sdružení politických stran a dobrovolných organizací bylo definováno přímo ústavou, např. článkem 6 Ústavy Československé socialistické republiky z roku 1960:

Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým výrazem svazku pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa.

 

Národní fronta v Hostivici do roku 1950

 

Národní fronta v Litovicích do roku 1950

 

Místní akční výbor Národní fronty Hostivice od roku 1950

Místní výbor Národní fronty Hostivice

Městský výbor Národní fronty Hostivice

 

Sportovní a branné organizace

 

Závodní sokolská jednota Armaturka Hostivice

 

Tělovýchovná jednota Spartak Hostivice

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

 

Svaz brannosti Hostivice-Litovice

 

Svazarm

 

Ostatní organizace

 

Svaz československo-sovětského přátelství

 

Československý svaz žen

Český svaz žen

 

Sdružení rodičů a přátel školy

 

Český svaz protifašistických bojovníků

 

Československý svaz hasičstva

Československý svaz požární ochrany

Český svaz požární ochrany

 

Československý červený kříž

 

Baráčníci

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků Hostivice I.

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků „Litovice“ v Hostivici II.

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků „Topolany“ pro Břve a okolí

 

Organizace v zemědělství

 

Jednotný svaz českých zemědělců

 

Myslivecká společnost Hostivice

 

Myslivecké sdružení Hostivice

 

Sportovní rybářský spolek Hostivice

 

Československý svaz chovatelů drobného zvířectva

Český svaz chovatelů

 

Československý svaz včelařů

Český svaz včelařů

 

Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz

 

 

Český svaz ochránců přírody

 

Mládežnické a dětské organizace

 

          

Svaz české mládeže

Československý svaz mládeže

 

 

Socialistický svaz mládeže

 

    

Pionýrská skupina „Petra Bezruče“ Hostivice

Pionýrská organizace SSM, Pionýrská skupina „Mír“ Hostivice

 

Junák, středisko Hostivice

 

Organizace Revolučního odborového hnutí

 

Pobočné spolky ROH zřízené do konce roku 1948

 

Svaz zaměstnanců v kovoprůmyslu, závodní skupina Zicha Hostivice

Utvoření úředně schváleno 22. října 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu lučebním,

závodní skupina fa Jan Zadák se sídlem Hostivice, okr. Kladno

Utvoření úředně schváleno 27. ledna 1948

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu zemědělství, lesnictví a zahradnictví,

závodní skupina Státní statek Hostivice

Utvoření úředně schváleno 1. listopadu 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu zemědělství, lesnictví a zahradnictví,

závodní skupina Státní statek Litovice

Utvoření úředně schváleno 1. listopadu 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu potravin a poživatin,

závodní skupina Státní mlékárna Hostivice

Utvoření úředně schváleno 9. října 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu potravin a poživatin,

závodní skupina První parní mlýn Hostivice

Utvoření úředně schváleno 4. prosince 1946

 

Svaz zaměstnanců v dopravě, závodní skupina Staniční úřad ČSD Hostivice

Utvoření úředně schváleno 7. listopadu 1946

 

Svaz zaměstnanců vnitřní a pohraniční správy Kladno, závodní skupina civilních zaměstnanců vojenského zdravotního skladu 3 v Hostivici

Vznikl v roce 1948

 

Svaz zaměstnanců vnitřní a zahraniční správy, závodní skupina civilních zaměstnanců vojenské zbrojnice Hostivice

Ustavení úředně schváleno 15. ledna 1947

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003