Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace

 

 

DOBROVOLNÉ ORGANIZACE V HOSTIVICI

Organizace založené podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, platného do roku 1990

 

Základní organizace dobrovolných organizací

 

Organizace pro dospělé

 

Svaz československo-sovětského přátelství

 

Český svaz žen

 

Sdružení rodičů a přátel školy

 

Český svaz protifašistických bojovníků

 

Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice

 

Československý svaz požární ochrany, místní jednota Hostivice

Český svaz požární ochrany, místní požární sbor Hostivice

 

Československý červený kříž

 

Československý svaz chovatelů, základní organizace Hostivice

Český svaz chovatelů, základní organizace Hostivice

 

Československý svaz včelařů, základní organizace Hostivice

Český svaz včelařů, základní organizace Hostivice

 

Československý zahrádkářský svaz, základní organizace Hostivice

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Hostivice

 

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Hostivice

 

Baráčníci Hostivice

 

Baráčníci Litovice

 

Baráčníci Břve

 

Myslivecká jednota

 

Mládežnické a dětské organizace

 

Československý svaz mládeže

 

Socialistický svaz mládeže

 

Pionýrská organizace SSM, Pionýrská skupina „Mír“ Hostivice

 

Revoluční odborové hnutí

 

Pobočné spolky ROH zřízené do konce roku 1948

 

Svaz zaměstnanců v kovoprůmyslu, závodní skupina Zicha Hostivice

Utvoření úředně schváleno 22. října 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu lučebním,

závodní skupina fa Jan Zadák se sídlem Hostivice, okr. Kladno

Utvoření úředně schváleno 27. ledna 1948

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu zemědělství, lesnictví a zahradnictví,

závodní skupina Státní statek Hostivice

Utvoření úředně schváleno 1. listopadu 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu zemědělství, lesnictví a zahradnictví,

závodní skupina Státní statek Litovice

Utvoření úředně schváleno 1. listopadu 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu potravin a poživatin,

závodní skupina Státní mlékárna Hostivice

Utvoření úředně schváleno 9. října 1946

 

Svaz zaměstnanců v průmyslu potravin a poživatin,

závodní skupina První parní mlýn Hostivice

Utvoření úředně schváleno 4. prosince 1946

 

Svaz zaměstnanců v dopravě, závodní skupina Staniční úřad ČSD Hostivice

Utvoření úředně schváleno 7. listopadu 1946

 

Svaz zaměstnanců vnitřní a pohraniční správy Kladno, závodní skupina civilních zaměstnanců vojenského zdravotního skladu 3 v Hostivici

Vznikl v roce 1948

 

Svaz zaměstnanců vnitřní a zahraniční správy, závodní skupina civilních zaměstnanců vojenské zbrojnice Hostivice

Ustavení úředně schváleno 15. ledna 1947

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003