Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Svaz brannosti

 

 

 

Svaz brannosti, odbočka Hostivice-Litovice

 

Svaz brannosti působil celostátně v letech 1945 až 1949

 

Vedení organizace

 

Akce pro veřejnost

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Historie odbočky

 

Bude doplněna

 

Fotografie

 

Svaz brannosti pochoduje Hostivicí v roce 1946.

 

Poznámka

 

Stejnojmenné občanské sdružení, nyní spolek, bylo obnoveno v roce 1992.

Od roku 2016 má Svaz brannosti, z. s., sídlo v Hostivici.

 

Prameny

SOkA Praha-západ, fond MNV Hostivice, karton 14

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Svaz brannosti

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003