Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky

 

 

PŘEHLEDY

SPOLKŮ

 

Spolky

Organizace založené podle zákona č. 134/1867 ř. z., o spolčovacím právu, platného do roku 1951

 

Dobrovolné organizace

Organizace založené podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, platného do roku 1990

 

Občanská sdružení

Organizace založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, platného do roku 2013

 

SPOLEČENSKÉ SÁLY

 

Sokolovna

 

Dělnický dům

 

Závodní klub Praga

 

Kino

 

Hala zámku

 

Hostince

 

 

VÝVOJ SPOLKOVÉ ČINNOSTI

 

Spolky

za Rakousko-Uherska

 

Společenský život

 první republiky

 

Spolky

za 2. světové války

 

Proměny

společenského života

v letech 1945 až 1990

 

 

OBLASTI SPOLKOVÉ ČINNOSTI

 

Tělovýchova a sport

 

Kulturní činnost

 

Podpůrné a zaměstnanecké spolky

 

Hasiči

a další zájmové spolky

 

 

 

Historie většiny jednotlivých spolků v Hostivici zatím není soustavně zpracována, je tedy zřejmé, že za úplný nelze považovat ani předkládaný přehled spolků. Tato stránka představuje postupně doplňovanou pracovní verzi shrnující dostupné poznatky. Rozsah znalostí o jednotlivých spolcích závisí především na dostupnosti podkladů.

Pro lepší přehlednost byly spolky rozděleny do tří bloků podle období, v němž působily. Za vodítko byly vzaty zásadní společenské předěly – likvidace tradičních spolků v roce 1951 a obnova spolkového života po revoluci v roce 1989. Organizace, které vznikly ještě podle rakouského spolčovacího zákona, ale působily hlavně v pozdějším období (zejména jednotlivé organizace Revolučního odborového hnutí) jsou zařazeny až do druhého bloku.

Razítka uvedená na této stránce, představují „zkratky“ na základní stránky jednotlivých spolků fungujících před rokem 1950. Nejde o úplný přehled, protože razítka řady spolků nejsou k dispozici.

 

 

 

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003