Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Spolek chovatelů Hostivice

 

 

 

Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici

 

Založen 6. srpna 1932

Stanovy úředně schváleny 22. září 1932

Přeměněn na základní organizaci Československého svazu chovatelů

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Bude doplněno

 

Fotografie

 

Bude doplněno

 

Pamětní kniha

 

 

Kronika Spolku chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici 1933–1988

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF v přípravě

Odkazovaný přepis bude zveřejněn v řadě I Pramenů k hostivické historii

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Kronika spolku

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Spolek chovatelů Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003