Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Baráčníci Břve

 

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků
„Topolany“ ve Břvech

 

Stanovy úředně schváleny 23. května 1936

Spolek sídlil na Břvích v hostinci u Kokrdů

Spolek zanikl

 

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Zakládající členové břevských baráčníků

Vpravo nahoře Šimáček, pod ním Kácl a ještě pod ním Karhan. Uprostřed jsou dvě fotografie a na té vlevo je pan Chalupa. Vlevo dole je Antonín Královic a ještě vpravo dole vedle nápisu 1937 je Josef Tvrdý

Popis dle Ondřeje Sihelského

 

Historie spolku

 

Břevská obec baráčníků vznikla v roce 1936 a jejím prvním rychtářem se stal Karel Chalupa, který byl předtím v roce 1930 rychtářem litovických baráčníků. Důvody k osamostatnění však nejsou známy. Zatímco hostivičtí baráčníci i litovičtí baráčníci byli sdruženi do veleobce (a v názvu mají slova „sdružená obec“, břevští baráčníci se označili za samostatnou obec. Také jejich stanovy (regule) se liší od stanov jiných baráčnických spolků.

O činnosti břevských baráčníků mnoho nevíme. Rovněž tak se zatím nepodařilo zjistit, kdy spolek zanikl.

 

Dokumenty

 

Pozvánka na bál v roce 1947

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Baráčníci Břve

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003