Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Břve

 

 

 

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků
„Topolany“ ve Břvech

 

Stanovy úředně schváleny 23. května 1936

Spolek sídlil na Břvích v hostinci u Kokrdů

Spolek zanikl po roce 1970

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Zakládající členové břevských baráčníků.

Na velkých snímcích uprostřed vlevo Karel Chalupa, vpravo neznámý.

V druhém sloupci zleva druhý shora Matěj Pelichovský.

V pravém sloupci shora Štěpán Šimáček, Kácl a Antonín Karhan.

Ve spodní řadě první zleva Antonín Král, uprostřed František Valtr a první zprava Josef Tvrdý.

Popis dle Ondřeje Sihelského, doplněno.

 

Historie spolku

 

Břevská obec baráčníků vznikla v roce 1936 a jejím prvním rychtářem se stal Karel Chalupa, který byl předtím v roce 1930 rychtářem litovických baráčníků. Od litovických baráčníků odešli do nové obce i někteří další členové, důvody k osamostatnění však nejsou známy. Zatímco hostivičtí baráčníci i litovičtí baráčníci byli sdruženi do veleobce (a v názvu mají slova „sdružená obec“), břevští baráčníci se označili za samostatnou obec. Také jejich stanovy (regule) se liší od stanov jiných baráčnických spolků. Podle shody některých jmen a užití názvu „Topolany“ se dá usuzovat, že základ břevských baráčníků vytvořili rovněž členové neoficiální Kuřácké stolní společnosti Podkova v Topolanech existující na Břvích nejpozději od roku 1929.

K tradičním akcím břevských baráčníků patřily staročeské bály konané každý rok v lednu nebo v únoru a červencové staročeské poutě, po roce 1945 spojené s běžeckým závodem – memoriálem Míly Hrdličky. V roce 1949 spolek obnovil břevskou zvoničku.

Z 50. let 20. století je dochována ojedinělá korespondence, v 60. letech pak o spolku mlčí archiv MNV i obecní kronika. Posledním známým dokladem o existenci břevských baráčníků je navrhovaná kandidátka vedení obce pro valnou hromadu v lednu 1970. Kdy spolek zanikl, se zatím nepodařilo zjistit.

 

Dokumenty

 

Ukázka hlavičkového papíru používaného v 50. letech.

 

Ukázka jiného hlavičkového papíru používaného v 50. letech.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

SOkA Praha-západ, fond MNV Hostivice, karton 13

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky / Dobrovolné organizace -> Baráčníci Břve

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003