Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Chalupa

 

 

Karel Chalupa

* 30. 3. 1891 – † 3. 12. 1952

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1923 až 1926 a 1927 až 1929,
rychtář břevských baráčníků

 

image005

 

image007

Karel Chalupa se narodil 30. března 1891 v Praze II čp. 441 (v porodnici u Apolináře) Anně Mikolášové a dodatečně ho legitimizoval horník Karel Chalupa. Do Břví přišel s matkou v roce 1913, když zde koupila dům čp. 26. Dne 7. června 1919 pracoval jako topič v hostivické šroubárně Staněk a Ponec a oženil se s Marií Hytychovou, dcerou domkáře Antonína Hytycha ze Břví čp. 24. Ve 30. letech byl zaměstnán u Ing. Václava Havla jako vedoucí litovické lindbetonky. Podle vzpomínky pamětníka zástupci všeobčanského klubu vytýkali Havlovi, že zaměstnává na vedoucí pozici komunistu, ale Havel měl odpovědět, že u zaměstnanců oceňuje pracovitost a ne politickou příslušnost. V letech 1939 až 1941 pracoval jako kovář a v roce 1946 je zapsán ve voličském seznamu jako dozorce. V roce 1947 byl uveden již jako důchodce.

Do litovického obecního zastupitelstva vstoupil v roce 1923 na komunistické kandidátní listině a hned byl zvolen za starostu. V 18členném zastupitelstvu měli komunisté většinu 10 hlasů. Pro stálé útoky proti jeho osobě však 9. října 1926 na funkci rezignoval a rezignace byla přijata. Starostou se pak stal Stanislav Zpěváček za všeobčanský klub. Ve volbách konaných 27. listopadu 1927 komunisté obhájili své vítězství, i když již měli jen sedm mandátů z 18. Při volbě starosty dostal 12 hlasů, zatímco Zpěváček jen 6, a tím se do funkce vrátil. Dne 17. února 1929 však komunističtí a národně socialističtí zastupitelé rezignovali na funkce v obecní radě a zastupitelstvu, čímž vyjádřili protest proti postojům zástupců všeobčanského klubu. Když 29. dubna 1930 kladenský okresní úřad zastupitelstvo rozpustil, byl povolán do šestičlenné správní komise vedené Jaroslavem Burgrem. Ve volbách 1. června 1930 již nekandidoval.

Po druhé světové válce se podílel na združstevňování zemědělství. V roce 1947 byl pokladníkem litovického zemědělského strojního družstva a v roce 1950 byl členem představenstva JZD Hostivice.

Zemřel 3. prosince 1952 v Hostivici IV – Břvích čp. 26.

 

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Starosta (1923–1926 a 1927–1929)

 

Zemědělské strojní družstvo Litovice

Pokladník (1947)

 

Jednotné zemědělské družstvo Hostivice

Člen představenstva (1950)

 

Působení ve spolcích

 

Mezinárodní všeodborový svaz, místní skupina Hostivice, sekce Kov

Předseda (1923)

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

Předseda (1924)

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků v Litovicích

Rychtář (1930)

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Místopředseda (1936)

 

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec Baráčníků „Topolany“ ve Břvech

Rychtář (1936–1948), berní (1949–1950)

 

Účast ve volbách

 

Litovice 16. září 1923 – 2. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

Litovice 27. listopadu 1927 – 1. místo na kandidátní listině komunistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec – dodatečně legitimizoval: Karel Chalupa (* 4. 9. 1869 Břve čp. 4 – † před 1913),
čeledín v Sobíně čp. 5 a později horník ve Světci u Bíliny,
syn Marie Chalupové, služebné na Břvích čp. 4 a později v Sobíně čp. 5,
dcery Josefa Chalupy, panského poklasného v Hostivici čp. 13, a Barbory rozené Sobotkové

Matka: Anna rozená Mikolášová (* 25. 10. 1864 Čakovice čp. 10 – † 2. 1. 1933 Břve),
dcera Jana Mikoláše, domkáře v Čakovicích čp. 10, a Veroniky rozené Petráškové z Krhan čp. 18

Rodiče oddáni 26. ledna 1895 v Hostivici

 

Sourozenci

Matěj Chalupa (* 6. 5. 1895 Sobín čp. 5 – † 9. 12. 1917 Itálie, Treviso, Grave di Papadopoli), oběť první světové války

Josef Chalupa (* 15. 7. 1897 – †), dělník

Václav Chalupa (* 13. 3. 1900 Horní Krč čp. 48 – † 29. 5. 1980), železničář v Litovicích čp. 77,
∞ Zdeňka (* 24. 3. 1901 – †)

František Chalupa (* 20. 1. 1903 Ořech – †), obuvník

Anežka Chalupová (* 10. 1. 1905 Roztoky u Prahy – †)

 

Manželka

Svatba: 7. června 1919 Hostivice

Marie Hytychová (* 26. 1. 1893 Břve čp. 24 – †), tovární dělnice na Břvích čp. 24,

dcera Antonína Hytycha (* 1. 6. 1856 Břve čp. 5 – †), domkáře na Břvích čp. 24,
syna Františka Hytycha, šenkýře ve Břvích čp. 5, a Marie rozené Nejedlé z Horních Ptic,

a Anežky rozené Slabochové (* 8. 6. 1856 Chýně čp. 46 – †),
dcery Františka Slabocha, mistra koláře v Chýni čp. 46, a Ludmily rozené Landové z Vokovic,

oddaných 9. ledna 1882 v Úhonicích

 

Děti

Jiří Chalupa (* 19. 7. 1923 – † 5. 1. 1992), v Litovicích čp. 91,
∞ Zdeňka Svobodová (* 6. 7. 1926 – † 1. 4. 2020)

Karel Chalupa (* 24. 2. 1926 – †)

 

Bydliště

Břve čp. 26 = Hostivice, U Obory čp. 1092 (1913–?)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, AP N61, fol. 400 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 157 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Chalupa

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003