Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Chalupa

 

 

Václav Chalupa

* 13. 3. 1900 – † 29. 5. 1980

Významný člen řady spolků

 

Václav Chalupa se narodil 13. března 1900 v Horní Krči čp. 48 (nyní část Prahy) polnímu hlídači Karlu Chalupovi a Anně rozené Mikolášové. Do Břví přišel s matkou v roce 1913, když zde koupila dům čp. 26. Zřejmě v roce 1927 se oženil a v letech 1927 až 1928 si postavil v Litovicích dům čp. 77. Pracoval jako železniční zřízenec.

Vzešel z levicové rodiny, jeho bratr byl dokonce za komunisty zvolen litovickým starostou. Není proto divu, že se počátkem 20. let zapojil do činnosti prokomunistické Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích, kde byl jednatelem. Začátkem 30. let však již díky svému zaměstnání na železnici zastával funkce v Odbočce sdružení národních železničářů republiky Čsl. v Hostivici, což byla organizace blízká národním socialistům, a většinou působil v nepolitických spolcích. V roce 1935 se stal prvním předsedou Sdružení zahrádkářů pro Litovice a okolí, na jehož činnost navázalo po válce již dříve založené Sdružení zahrádkářů „Praizler“ pro Hostivice a okolí, kde byl v letech 1950 až 1952 rovněž předsedou. Různé funkce přijal ve 30. a 40. letech rovněž u litovických baráčníků a litovických hasičů.

Zemřel 29. května 1980.

 

Působení ve spolcích

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

Jednatel (1922–1924)

 

Odbočka sdružení národních železničářů republiky Čsl. v Hostivici

Místopředseda (1930) a jednatel (1931)

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků v Litovicích

Škrabák (1936), konšel (1937)

 

Sdružení zahrádkářů pro Litovice a okolí

Předseda (1935), jednatel (1937)

 

Hasičský sbor Litovice

Vzdělavatel (1940–1951)

 

Sdružení zahrádkářů „Praizler“ pro Hostivice a okolí

Místopředseda (1950–1952)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Karel Chalupa (* 4. 9. 1869 Břve čp. 4 – † před 1913),
čeledín v Sobíně čp. 5, horník ve Světci u Bíliny a poté polní hlídač v Horní Krči čp. 48,
syn Marie Chalupové, služebné na Břvích čp. 4 a později v Sobíně čp. 5,
dcery Josefa Chalupy, panského poklasného v Hostivici čp. 13, a Barbory rozené Sobotkové z Litovic

Matka: Anna rozená Mikolášová (* 25. 10. 1864 Čakovice čp. 10 – † 2. 1. 1933 Břve),
dcera Jana Mikoláše, domkáře v Čakovicích čp. 10, a Veroniky rozené Petráškové z Krhan čp. 18

Rodiče oddáni 26. ledna 1895 v Hostivici

 

Sourozenci

Karel Chalupa (* 30. 3. 1891 Praha II čp. 441 – † 3. 12. 1952 Hostivice IV čp. 26),
kovář na Břvích čp. 26 a litovický obecní starosta,
7. 6 1919 Hostivice: Marie Hytychová (* 26. 1. 1893 Břve čp. 24 – †)

Matěj Chalupa (* 6. 5. 1895 Sobín čp. 5 – † 9. 12. 1917 Itálie, Treviso, Grave di Papadopoli), oběť první světové války

Josef Chalupa (* 15. 7. 1897 – †), dělník

František Chalupa (* 20. 1. 1903 Ořech – †), obuvník

Anežka Chalupová (* 10. 1. 1905 Roztoky u Prahy – †)

 

Manželka

Zdeňka (* 24. 3. 1901 – †)

 

Dítě

Zdeněk Chalupa (* 28. 11. 1928 – † 8. 8. 1991)

 

Bydliště

Litovice čp. 77 = Hostivice, Sportovců čp. 697 (1928–1980)

 

Prameny

Přehled pramenů

AHMP, Sbírka matrik, MCH N54, fol. 261 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Václav Chalupa

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003