Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Baráčníci Litovice

 

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků v Litovicích

 

Spolek založen 6. dubna 1930

Stanovy úředně schváleny 3. července 1930

Spolek sídlil v letech 1930–1937 v hostinci Bezovka, od roku 1937 v hostinci u Prchalů, v roce 1977 v Dělnickém domě

Spolek zanikl po roce 1989

 

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Historie vzniku Vlastenecko-dobročinné sdružené obce Baráčníků „Litovice“ v Hostivici II.

(Přepis oficiálního dokumentu baráčnické obce z 10. března 1971)

 

60 let činnosti litovických baráčníků

(Převzato bez úprav z Hostivického měsíčníku z prosince 1989)

 

Fotografie

 

Národní dožínky v Litovicích za účasti baráčníků ve druhé polovině 40. let (možná v roce 1945)

 

Dokumenty

 

 

Pozvánka na 5. výročí založení obce v roce 1935

 

Plakát ke staročeským dožínkám v roce 1948

 

Pozvánka na karneval v roce 1964

 

Pamětní kniha

Odkazovaný přepis je zveřejněn v řadě I Pramenů k hostivické historii

 

 

Pamětní kniha Vlastenecko-dobročinné obce Baráčníků v Litovicích 1930–1982

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 85 stran A4, 11 675 kB

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 21

Hostivický měsíčník, prosinec 1989

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Baráčníci Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003