Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Šroubek

 

 

Josef Šroubek

* 17. 8. 1870 – † 12. 4. 1949

Litovický baráčník

 

Josef Šroubek se narodil 17. srpna 1870 v Nučicích čp. 32 zahradníkovi Františku Šroubkovi a Anně rozené Arnoldové. Rodiče pak bydleli v Hořelici (nyní část Rudné) a před rokem 1898 přišli do Litovic čp. 6, kde byl otec rovněž zahradníkem. V říjnu 1898 se oženil s Kateřinou Heldovou a v domě jejích rodičů v Litovicích čp. 19 pak rodina žila dlouhodobě. Pracoval jako kolář v císařském a později státním statku.

Zastával nesocialistické názory a zapojil se do činnosti Všeobčanského klubu spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, který sdružoval obyvatele obdobného smýšlení. Zastával zde v letech 1930 až 1933 funkci místopředsedy. Za klub rovněž v letech 1927 a 1930 kandidoval do litovického obecního zastupitelstva, avšak na nižších místech kandidátní listiny a nebyl zvolen.

Významné je též jeho působení u litovických baráčníků. Patřil k zakládajícím členům a působil jako slídil a v letech 1935 až 1938 jako místorychtář.

Zemřel 12. dubna 1949 v Litovicích a byl pohřben na litovicko-jenečském hřbitově.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Člen obecního zastupitelstva (1919–1923)

 

Působení ve spolcích

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků v Litovicích

Zakládající člen, slídil (1930–1931 a 1939), místorychtář (1935–1938) a konšel (1937)

 

Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

Místopředseda (1930–1933)

 

Účast ve volbách

 

Litovice 27. listopadu 1927 – 10. místo na kandidátní listině všeobčanského klubu – nezvolen

Litovice 1. června 1930 – 16. místo na kandidátní listině všeobčanského klubu – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Šroubek (* 26. 7. 1834 Nučice čp. 32 – † 24. 8. 1913 Litovice čp. 13), zahradník v Litovicích čp. 6,
syn Jiřího Šroubka, domkáře v Nučicích čp. 32, a Kateřiny rozené Bouškové z Nučic,

Matka: Anna rozená Arnoldová (* 15. 7. 1842 Nučice čp. 44 – † 17. 4. 1915 Litovice čp. 13),
dcera Jana Arnolda, mistra krejčího v Nučicích čp. 44, a Anny rozené Doušové z Nučic čp. 18,

Rodiče oddáni 4. června 1867 v Tachlovicích

 

Sourozenec

Růžena Šroubková (* 17. 3. 1880 Hořelice čp. 6 – †),
∞ 5. 5. 1907 Hostivice: Theodor Havel (* 7. 1. 1884 Hostomice čp. 193 – † 5. 54. 1942), soustružník kovu v Jenečku čp. 6

 

Manželka

Svatba: 12. listopadu 1898 Hostivice

Karolína Heldová (* 4. 8. 1875 Litovice čp. 19 – † 7. 5. 1949 Litovice),

dcera Josefa Helda (* 16. 3. 1831 Jeneč čp. 72 – † před 1904), zedníka v Litovicích čp. 19,
syna Václava Helda, nádeníka v Jenči čp. 72, a Marie rozené Pinkasové z Jenče čp. 72,

a Kateřiny rozené Koutné (* 12. 1. 1834 Litovice čp. 12 – †),
dcery Josefa Koutného, rolníka v Litovicích čp. 12, a Anny rozené Horešovské z Červeného Újezda čp. 48,

oddaných 28. června 1858 v Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Tachlovice 21, fol. 63 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice č18, fol. 126 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Šroubek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003