Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ HŘBITOVY

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč

 

 

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ HOSTIVICE–JENEČ

Litovicko-jenečský hřbitov

Od roku 1930

 

 

 

Hostivický hřbitov vybudovaný po roce 1830 u silnice z Hostivice do Litovic přestal po sto letech postačovat a bylo nutné ho rozšířit. Když sešlo ze záměru přikoupit pozemek vedle tehdejšího hřbitova od Josefa Henycha z Hostivice, byl prověřován pozemek Josefa Čermáka z Hostivice u Bažantnice, kde však složení půdy nevyhovovalo předpisům. Zástupci Litovic prosazovali, aby hřbitov vznikl na území jejich obce, která tvoří přirozený střed farnosti. To však odmítli zástupci Hostivice s odvoláním na tradici, že hřbitov byl vždy na hostivickém území. Jednání se protahovalo, až si Sobín otevřel vlastní hřbitov. Hostivice pak zřídila svůj hřbitov severovýchodně od obce, tedy na druhou stranu od Litovic. Dne 13. dubna 1927 se proto zástupci Litovic a Jenče na společné poradě dohodli, že postaví hřbitov společný pro obě obce u tzv. zeleného kříže, tedy v nynější křižovatce ulic Čsl. armády a Západní. Pozemek patřil k litovickému dvoru státních statků a Litovice získali svůj díl směnou za jiný obecní pozemek u Jenče, Jeneč část pozemku směnila a část zaplatila. Stavbu hřbitova provedl stavitel Rudolf Šťastný z Jenče mezi 25. červencem a 20. říjnem 1930.

 

Kaple na litovicko-jenečském hřbitově v projektu Rudolfa Šťastného z května 1930.
Tento projekt, a tím i skutečné provedení, se poněkud liší od plánu, s nímž Šťastný vyhrál soutěž na stavbu.

Na den státního svátku, 28. října 1930, byl hřbitov slavnostně otevřen. Hřbitov byl ohrazen dvou­metrovou zdí a u karlovarské silnice byla postavena márnice, která má vzhled kaple s malou věžičkou a zvonkem. Ke kapli přiléhal hrobníkův byt. V předpisech o stavbě márnice bylo mimo jiné nařízeno, že v márnici musí být drát s okem na palec mrtvoly, který je třeba vyvést do místnosti pro hlídače, kde k němu musí být připojen zvonek. Zřízení hřbitova stálo celkem 193 226 Kč (stavitel Šťastný účtoval částku vyšší asi o 2 000 Kč, ale stavitel Josef Náprstek z Unhoště jako stavební dozor po kontrole všech položek některé údaje upravil) a o tento náklad se obě obce podělily. Litovice si na úhradu nákladů půjčily 100 000 Kč od Okresní hospodářské záložny v Unhošti.

Hrobníkem se stal jenečský občan Stanislav Novotný, prvním pohřbeným na novém hřbitově byl bývalý litovický starosta Antonín Šimáček ze Břví čp. 2, jehož pohřeb se konal 9. listopadu 1930. Smlouvu o společné správě hřbitova uzavřely Litovice a Jeneč po mnoha úředních komplikacích až v roce 1939.

V roce 1930, kdy byl dán hřbitov do provozu, nebyla ještě kaple osazena oltářem a chyběl též katafalk. Proto hřbitovní komise obou obcí uspořádaly peněžní sbírky. Na oltář se v Jenči vybralo 747,50 Kč; příspěvek byl většinou ve výši 2 až 5 Kč, nejnižší činil 50 haléřů, nejvyšší 40 Kč. Litovická obec vybírala na vybudování katafalku. Vybralo se 440,80 Kč a i tato suma byla složena z příspěvků od 1 do 5 Kč. Jediná podmínka pro zřízení oltáře byla, aby oltář byl univerzální, tj. aby zde mohly být slouženy pohřební obřady všech vyznání.

 

Litovicko-jenečský hřbitov za druhé světové války. Vlevo je za stromem vidět zelený kříž.

K 1. lednu 1950 se Litovice sloučily s Hostivicí a hřbitov se tak stal společným majetkem obce (později města) Hostivice a obce Jeneč. Správu hřbitova po celou dobu zajišťovala Jeneč, ale obě obce samostatně vedly hřbitovní matriku pro svou část a pronajímaly hrobová místa.

Společné provozování hřbitova bylo znovu upraveno smlouvou z roku 1994. Tato smlouva postupně zastarala, proto byla po mnoha letech příprav nahrazena novou smlouvou schválenou v roce 2022 a uzavřenou o rok později.

Podle zákona o pohřebnictví z roku 2001 se hřbitovy oficiálně nazývají veřejnými pohřebišti. Hřbitovní řád nahradila Rada města Hostivice v roce 2009 novým řádem veřejného pohřebiště Hostivice-Litovice, platil však také řád vydaný obcí Jeneč. Při jednání o nové smlouvě a řádu veřejného pohřebiště bylo dohodnuto, že hřbitov bude oficiálně nazýván veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč.

 

Hrobníci

Stanislav Novotný (1930–1946)

Jaroslav Stehlík

V přípravě, seznam je neúplný

 

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč

 

Popis: image003