Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ HŘBITOVY

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Hostivický obecní hřbitov

 

 

Zaniklé hřbitovy:

 

HOSTIVICKÝ OBECNÍ HŘBITOV

1930–1944

Obecní hřbitov pro Hostivici

 

 

Umístění hřbitova na leteckém snímku z roku 1938.

 

Když byla po sto letech provozu vyčerpána kapacita hřbitova v Litovické ulici, obce tvořící hostivickou farnost se nedohodly na novém společném hřbitově. Nejprve sešlo ze záměru přikoupit pozemek vedle tehdejšího hřbitova od Josefa Henycha z Hostivice. Poté byl prověřován pozemek Josefa Čermáka z Hostivice u Bažantnice, kde však složení půdy nevyhovovalo předpisům. Zástupci Litovic prosazovali, aby hřbitov vznikl na území jejich obce, která tvoří přirozený střed farnosti. To však odmítli zástupci Hostivice s odvoláním na tradici, že hřbitov byl vždy na hostivickém území. Jednání se protahovalo, až si Sobín otevřel vlastní hřbitov. Dne 13. dubna 1927 se zástupci Litovic a Jenče na společné poradě dohodli, že postaví hřbitov společný pro obě obce u tzv. zeleného kříže. Hostivice si zřídila v roce 1930 nový hřbitov v polích severně od obce, na pozemku rolníka Tomáše Chlupatého, poblíž nynějšího letištního radaru (nyní v katastrálním území Ruzyně).

Prvním pohřbeným byl 15. prosince 1930 hostivický truhlář Jaroslav Vejražka.

Poprvé v historii šlo o hřbitov obecní, nikoliv církevní. Vznikl v době poměrně ostrých rozepří mezi katolíky, nekatolíky a ateisty a spor se vedl i o hřbitovní řád, resp. o zákazů umístit na hřbitově náboženské symboly včetně kříže.

Po vzniku letiště Praha-Ruzyně se ukázalo, že umístění hřbitova nebylo zvoleno šťastně. Hřbitov překážel rozrůstajícímu se letišti a v roce 1944 byl uzavřen. Posledním pohřbeným byla Růžena Jakovcová z Hostivice čp. 251. Hostivičtí pak své zemřelé dočasně pohřbívali na litovicko-jenečském hřbitově.

Po zřízení nového hostivického hřbitova v roce 1948 byly pozůstatky zemřelých pohřbených na uzavřeném hřbitově exhumovány a převezeny na nový hřbitov. Práce se konaly v létě 1948 za horkého počasí, hroby vykopávali Ladislav Kučera, Štěpán Kučera a zedník Antonín Jelínek a ostatky převážel pohřební ústav pana Střelby v Hostivici. Následně byl zrušený hřbitov zavezen hlínou a srovnán se zemí.

 

 

Hrobníci

Josef Donát (1930)

V přípravě, seznam je neúplný

 

 

Úvod -> Technická vybavenost -> Hostivický obecní hřbitov

 

Popis: image003