Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Tomáš Chlupatý

 

 

Tomáš Chlupatý

* 25. 8. 1882 – † 16. 10. 1939

Starosta obce Hostivice v letech 1913 až 1919

 

Popis: image004

 

Popis: image004

Tomáš Chlupatý se narodil 25. února 1882 v Hostivici čp. 9 rolníkovi Josefu Chlupatému (hostivickému starostovi v letech 1888 až 1892) a Magdaleně rozené Stádníkové. Hospodářem na rodovém statku se stal i se svou manželkou Annou rozenou Kubrovou z Hostivice podle odevzdací listiny ze 6. prosince 1909. Na statku hospodařil až do své smrti.

Tomáš Chlupatý aktivně působil v Tělocvičné jednotě Sokol v Hostivici, v roce 1902 převzal od otce na rok funkci pokladníka, s přestávkou v letech 1904 až 1906 byl členem výboru a v roce 1912 se stal starostou jednoty. V této funkci setrval až do roku 1935. Zasloužil se o výstavbu sokolovny v Tyršově ulici.

V roce 1913 převzal od svého tchána Františka Kubra funkci starosty obce a zastával ji v nelehké době první světové války. Po válce, kdy obecní volby probíhaly podle stranických kandidátek, byl členem agrární strany. V období 1919 až 1923 působil jako radní a do roku 1928 pak jako zastupitel. Dne 29. listopadu 1919 ráno byl poblíž pracháren (severně od Hostivice) postřelen neznámým pachatelem. Ve volbách v roce 1932 kandidoval již na posledním, nevolitelném místě, poté však vykonával ještě funkci člena hospodářské komise.

Zemřel 16. října 1939 v Hostivici čp. 9.

 

Působení ve veřejných institucích

 

    

Obec Hostivice

Člen obecního zastupitelstva (1913–1928)

Starosta (1913–1919)

Člen obecní rady (1919–1923)

 

Působení ve spolcích

 

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Starosta (1912–1935), člen výboru (1907–1911), náhradník výboru (1902–1903), pokladník (1902), správce nářadí (1903, 1909), předseda zábavního výboru (1907), archivář (1910), předseda odboru pro postavení tělocvičny (1911)

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Místopředseda (1913–1918)

 

Ochotnické divadlo

 

20. dubna 1908 – Vzorný vlastenec – režie

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 15. června 1919 – 1. místo na kandidátní listině agrárníků – zvolen

Hostivice 16. září 1923 – 1. místo na kandidátní listině agrárníků – zvolen

Hostivice 20. března 1932 – 9. místo na kandidátní listině agrárníků – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Chlupatý (* 21. 2. 1856 Úholičky čp. 12 – † 19. 2. 1909 Praha, všeobecná nemocnice),
rolník v Hostivici čp. 9,
syn
Josefa Chlupatého, rolníka v Úholičkách čp. 12, a Anny rozené Chvojové z Kněževsi čp. 26

Matka: Magdalena rozená Stádníková (* 17. 7. 1857 Hostivice čp. 9 – † 14. 9. 1900 Praha, všeobecná nemocnice),
dcera Antonína Stádníka, rolníka v Hostivici čp. 9, a Marie rozené Kapalínové ze Sobína čp. 2

 

Sourozenci

½: Rudolf Chlupatý (* 27. 11. 1879 Hostivice čp. 9 – † 28. 1. 1880 Hostivice čp. 9)

½: Alžběta Chlupatá (* 19. 11. 1880 Hostivice čp. 9 – †),
∞ 26. 11. 1902 Praha: Josef Bělohradský (* 31. 8. 1871 Hostouň – †), rolník v Hostouni čp. 55

Marie Chlupatá (* 6. 3. 1884 Hostivice čp. 9 – † 14. 7. 1921 Kladno),
∞ 9. 12. 1907 Hostivice: Matěj Stádník (* 3. 12. 1876 Jeneček čp. 1 – †), rolník v Dobrovízi čp. 69

František Chlupatý (* 10. 11. 1886 Hostivice čp. 9 – † 23. 5. 1905 Hostivice čp. 9), studující reálné školy v Rakovníku

Josef Chlupatý (* 28. 11. 1889 Hostivice čp. 9 – † 9. 4. 1941 Kladno), při hospodářství v Hostivici čp. 9

 

Manželka

Svatba: 7. října 1909 Hostivice

Anna Kubrová (* 11. 12. 1888 Hostivice čp. 10 – †),

dcera Františka Kubra (* 3. 1. 1855 Hostivice čp. 10 – † 16. 2. 1941 Hostivice čp. 10), rolníka v Hostivici čp. 10,
syna Jiřího Kubra, rolníka v Hostivici čp. 10, a Marie rozené Fiedlerové z Litovic čp. 4,

a Anny rozené Mertlové (* 6. 1. 1865 Chrášťany čp. 21 – † 6. 2. 1929 Hostivice čp. 10),
dcery Josefa Mertla, rolníka v Chrášťanech čp. 21, a Ludmily rozené Pavelkové z Třebonic čp. 4

 

Bydliště

Hostivice, Husovo nám. čp. 9 (1882–1939)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 14, fol. 371 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 66 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 382 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Tomáš Chlupatý

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003