Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Tomáš Chlupatý

 

 

Tomáš Chlupatý

* 25. 2. 1882 – † 16. 10. 1939

starosta obce Hostivice v letech 1913 až 1919

 

Popis: image004

 

Popis: image004

Tomáš Chlupatý se narodil 25. února 1882 v Hostivici čp. 9 jako syn rolníka Josefa Chlupatého (hostivického starosty v letech 1888 až 1892) a Magdaleny rozené Stádníkové. Hospodářem na rodovém statku se stal i se svou manželkou Annou rozenou Kubrovou z Hostivice podle odevzdací listiny ze 6. prosince 1909. Na statku hospodařil až do své smrti, zemřel 16. října 1939.

Tomáš Chlupatý aktivně působil v Tělocvičné jednotě Sokol v Hostivici, v roce 1902 převzal od otce na rok funkci pokladníka, s přestávkou v letech 1904 až 1906 byl členem výboru a v roce 1912 se stal starostou jednoty. V této funkci setrval až do roku 1935. Zasloužil se o výstavbu sokolovny v Tyršově ulici.

Funkci starosty převzal od svého tchána Františka Kubra v roce 1913 a zastával ji v nelehké době první světové války. Po válce, kdy obecní volby probíhaly podle stranických kandidátek, byl členem agrární strany. V období 1919 až 1923 působil jako radní a do roku 1928 pak jako zastupitel. Dne 29. listopadu 1919 ráno byl poblíž pracháren (severně od Hostivice) postřelen neznámým pachatelem. Ve volbách v roce 1932 kandidoval již na posledním, nevolitelném místě, poté však vykonával ještě funkci člena hospodářské komise.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Hostivice

Pamětní knihy Sokola Hostivice (přepisy v řadě I Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Tomáš Chlupatý

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003