Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chlupatý

 

 

Josef Chlupatý

* 21. 2. 1856 – † 19. 2. 1909

Starosta obce Hostivice v letech 1888 až 1892

 

Popis: image004

Josef Chlupatý se narodil 21. února 1856 v Úholičkách čp. 12 rolníkovi Josefu Chlupatému a Anně rozené Chvojové. Sňatkem s Magdalenou rozenou Stádníkovou, vdovou po svém bratrovi Tomášovi Chlupatém v únoru 1882 se stal rolníkem na statku čp. 9 v Hostivici. Zde hospodařil až do své smrti.

Spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici, roce 1893 byl jeho místostarostou. Více se však zapojil do činnosti Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici, kde působil v roce 1890 v přípravném výboru (tehdy byl ale založen právě hasičský sbor), členem se stal hned po založení v roce 1892, v letech 1893 až 1901 byl členem výboru a od roku 1895 pokladníkem jednoty.

V letech 1888 až 1892 zastával funkci starosty obce Hostivice. O činnosti obecní samosprávy v tomto období se nejspíše nedochovaly žádné doklady.

Zemřel 19. února 1909 v c. k. všeobecné nemocnici v Praze a pohřben byl na tehdejším hostivickém hřbitově.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Starosta (1888–1892)

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Místostarosta (1893)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1893–1902), pokladník (1895–1900)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1896)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Chlupatý (* 22. 4. 1823 Úholičky čp. 12 – †),
rolník v Úholičkách čp. 12,
syn Antonína Chlupatého, rolníka v Úholičkách čp. 12, a Anny rozené Zábranské ze Svrkyně čp. 10

Matka: Anna rozená Chvojová (* 16. 6. 1823 Kněževes čp. 26 – †),
dcera Josefa Chvoje, rolníka v Kněževsi čp. 17 a čp. 26, a Anny rozené Srbové z Postřižína čp. 3

 

Manželka

Svatba: 20. února 1882 Hostivice

Magdalena Stádníková (* 17. 7. 1857 Hostivice čp. 9 – † 14. 9. 1900 Praha, všeobecná nemocnice),

dcera Antonína Stádníka (* 5. 10. 1818 Zličín čp. 23 – † 23. 3. 1881 Hostivice), rolníka a starosty v Hostivici čp. 9,
syna Jana Stádníka, rolníka v Hostivici čp. 9, a Magdaleny rozené Horešovské ze Zličína čp. 7,

a Marie rozené Kapalínové (* 11. 3. 1820 Sobín čp. 2 – † 17. 1. 1880 Hostivice čp. 9),
dcery Josefa Kapalína, rolníka v Sobíně čp. 2, a Marie rozené Horákové z Hostivice čp. 1,

vdova po Tomáši Chlupatém (* 3. 6. 1854 Úholičky čp. 12 – † 25. 8. 1881 Hostivice čp. 9), rolníkovi v Hostivici čp. 9

 

Děti

Nevlastní: Rudolf Chlupatý (* 27. 11. 1879 Hostivice čp. 9 – † 28. 1. 1880 Hostivice čp. 9)

Nevlastní: Alžběta Chlupatá (* 19. 11. 1880 Hostivice čp. 9 – †),
∞ 26. 11. 1902 Praha: Josef Bělohradský (* 31. 8. 1871 Hostouň – †), rolník v Hostouni čp. 55

Tomáš Chlupatý (* 25. 8. 1882 Hostivice čp. 9 – † 16. 10. 1939 Hostivice čp. 9),
rolník v Hostivici čp. 9, hostivický starosta,
∞ 7. 10. 1909 Hostivice:
Anna Kubrová (* 11. 12. 1888 Hostivice čp. 10 – †), dcera Františka Kubra

Marie Chlupatá (* 6. 3. 1884 Hostivice čp. 9 – † 14. 7. 1921 Kladno),
∞ 9. 12. 1907 Hostivice: Matěj Stádník (* 3. 12. 1876 Jeneček čp. 1 – †), rolník v Dobrovízi čp. 69

František Chlupatý (* 10. 11. 1886 Hostivice čp. 9 – † 23. 5. 1905 Hostivice čp. 9), studující reálné školy v Rakovníku

Josef Chlupatý (* 28. 11. 1889 Hostivice čp. 9 – † 9. 4. 1941 Kladno), při hospodářství v Hostivici čp. 9

 

Bydliště

Hostivice, Husovo nám. čp. 9 (1882–1909)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Únětice 28, fol. 192 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 17, fol. 156 (svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 160 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chlupatý

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003