Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Kubr

 

 

František Kubr

* 3. 1. 1855 – † 16. 2. 1941

Starosta obce Hostivice v letech 1892 až 1913,
spoluzakladatel a činovník spolku Hostivít a hostivického sboru dobrovolných hasičů

 

Popis: image004

Popis: image004

František Kubr se narodil 6. ledna 1855 v Hostivici čp. 10 jako syn rolníka Jiřího Kubra a Marie rozené Fidlerové z Litovic. Hospodářem na rodovém statku se stal postupní smlouvou z 19. dubna 1883 a podle postupní smlouvy z 18. ledna 1887 byla jako spolumajitelka statku připsána jeho manželka Anna rozená Mertlová z Chrášťan. Ještě v roce 1931, ve věku 76 let, byl podle voličského seznamu rolníkem a statek předal synovi Františkovi (známému jako Francí) snad po jeho svatbě v roce 1937.

Kubr stál u zrodu Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít pro Hostivici a okolí, od jeho založení v roce 1889 zastával dva roky funkci pokladníka. Spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici a v letech 1894 až 1896 byl jeho místostarostou a v letech 1900 až 1905 a 1912 až 1925 starostou. V roce 1912 byl prvním předsedou výboru tehdy zřízené živnostenské pokračovací školy v Hostivici.

O Kubrově zvolení do obecního zastupitelstva a působení ve funkci starosty v počátečním období není mnoho známo, obecní písemnosti z této doby se nejspíše nezachovaly. Z nejstarší dostupné knihy zápisů ze schůzí zastupitelstva a místní školní rady vedené od roku 1907 i z dochované korespondence např. s okresním úřadem na Kladně je vidět, že Kubr většinu obecních písemností psal osobně svých charakteristickým rukopisem. Svou funkci předal novému starostovi Tomáši Chlupatému na schůzi 5. dubna 1913, v následujícím období však zastával funkci I. radního. Po vzniku Československa již v zastupitelstvu nepůsobil.

Zemřel 16. února 1941.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Zakládající člen (1906), starosta (1912) a člen představenstva (1921)

 

Působení ve spolcích

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Pokladník (1889–1890), předseda (1895–1896) a revizor (1897)

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Místostarosta (1894–1896, 1926–1936 a 1940) a starosta (1900–1905 a 1912–1925)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1919)

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Místopředseda (1924–1927)

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Místopředseda (1933–1940)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 16. září 1923 – 7. místo na kandidátní listině agrárníků – nezvolen

Hostivice 29. května 1938 – 15. místo na kandidátní listině spojených občanských stran – nezvolen

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Kubr

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003