Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Kubr

 

 

František Kubr

* 3. 1. 1855 – † 1941

starosta obce Hostivice v letech 1892 až 1913,
spoluzakladatel a činovník spolku Hostivít a hostivického sboru dobrovolných hasičů

 

Popis: image004

Popis: image004

František Kubr se narodil 6. ledna 1855 v Hostivici čp. 10 jako syn rolníka Jiřího Kubra a Marie rozené Fidlerové z Litovic. Hospodářem na rodovém statku se stal postupní smlouvou z 19. dubna 1883 a podle postupní smlouvy z 18. ledna 1887 byla jako spolumajitelka statku připsána jeho manželka Anna rozená Mertlová z Chrášťan. Ještě v roce 1931, ve věku 76 let, byl podle voličského seznamu rolníkem a statek předal synovi Františkovi (známému jako Francí) nejspíše před rokem 1933. Zemřel v roce 1941.

Kubr stál u zrodu Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít pro Hostivici a okolí, od jeho založení v roce 1889 zastával dva roky funkci pokladníka. Spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici a v letech 1894 až 1896 byl jeho místostarostou a v letech 1900 až 1905 a 1912 až 1925 starostou. V roce 1912 byl prvním předsedou výboru tehdy zřízené živnostenské pokračovací školy v Hostivici.

O Kubrově zvolení do obecního zastupitelstva a působení ve funkci starosty v počátečním období není mnoho známo, obecní písemnosti z této doby se nejspíše nezachovaly. Z nejstarší dostupné knihy zápisů ze schůzí zastupitelstva a místní školní rady vedené od roku 1907 i z dochované korespondence např. s okresním úřadem na Kladně je vidět, že Kubr většinu obecních písemností psal osobně svých charakteristickým rukopisem. Svou funkci předal novému starostovi Tomáši Chlupatému na schůzi 5. dubna 1913, v následujícím období však zastával funkci I. radního. Po vzniku Československa již v zastupitelstvu nepůsobil.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

Hostivické farní matriky (přepisy v řadě M Pramenů k hostivické historii)

ÚAZK, písemný operát katastru 1875–1927, k. ú. Hostivice

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Kubr

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003