Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Kubr

 

 

František Kubr

* 6. 1. 1855 – † 16. 2. 1941

Starosta obce Hostivice v letech 1892 až 1913,
spoluzakladatel a činovník spolku Hostivít a hostivického sboru dobrovolných hasičů

 

Popis: image004

Popis: image004

František Kubr se narodil 6. ledna 1855 v Hostivici čp. 10 rolníkovi Jiřímu Kubrovi a Marii rozené Fiedlerové. Hospodářem na rodovém statku se stal postupní smlouvou z 19. dubna 1883 a podle postupní smlouvy z 18. ledna 1887 byla jako spolumajitelka statku připsána jeho manželka Anna rozená Mertlová z Chrášťan. Ještě v roce 1931, ve věku 76 let, byl podle voličského seznamu rolníkem a statek předal synovi Františkovi (známému jako Francí) snad po jeho svatbě v roce 1937.

Kubr stál u zrodu Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít pro Hostivici a okolí, od jeho založení v roce 1889 zastával dva roky funkci pokladníka. Spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici a v letech 1894 až 1896 byl jeho místostarostou a v letech 1900 až 1905 a 1912 až 1925 starostou. V roce 1912 byl prvním předsedou výboru tehdy zřízené živnostenské pokračovací školy v Hostivici.

O Kubrově zvolení do obecního zastupitelstva a působení ve funkci starosty v počátečním období není mnoho známo, obecní písemnosti z této doby se nejspíše nezachovaly. Z nejstarší dostupné knihy zápisů ze schůzí zastupitelstva a místní školní rady vedené od roku 1907 i z dochované korespondence např. s okresním úřadem na Kladně je vidět, že Kubr většinu obecních písemností psal osobně svých charakteristickým rukopisem. Svou funkci předal novému starostovi Tomáši Chlupatému na schůzi 5. dubna 1913, v následujícím období však zastával funkci I. radního. Po vzniku Československa již v zastupitelstvu nepůsobil.

Zemřel 16. února 1941.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Starosta (1892–1913)

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Zakládající člen (1906), starosta (1912) a člen představenstva (1921)

 

Působení ve spolcích

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Pokladník (1889–1890), předseda (1895–1896) a revizor (1897)

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Místostarosta (1894–1896, 1926–1936 a 1940) a starosta (1900–1905 a 1912–1925)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1919)

 

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Hostivicích

Místopředseda (1924–1927)

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Místopředseda (1933–1940)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 16. září 1923 – 7. místo na kandidátní listině agrárníků – nezvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jiří Kubr (* 1. 4. 1805 Ruzyně čp. 9 – † 1. 12. 1888 Hostivice čp. 10),
rolník v Hostivici čp. 10,
syn Magdaleny Kubrové, později provdané za Jana Tureckého, rolníka v Sobíně čp. 13,
dcery Jana Kubra, rolníka v Ruzyni čp. 8, a Kateřiny Čermákové z Dobrovíze

Matka: Marie rozená Fiedlerová (* 13. 3. 1821 Litovice čp. 4 – † 30. 4. 1899 Hostouň čp. 50),
dcera Václava Fiedlera, rolníka v Litovicích čp. 4, a Marie rozené Malečkové z Číčovic čp. 14

 

Manželka

Svatba: 9. února 1887 Ořech

Anna Mertlová (* 6. 1. 1865 Chrášťany čp. 21 – † 6. 2. 1929 Hostivice čp. 10),

dcera Josefa Mertla, rolníka v Chrášťanech čp. 21,
syna Václava Mertla, rolníka v Chrášťanech čp. 21, a Kateřiny rozené Martínkové z Ořecha

a Ludmily rozené Pavelkové,
dcery Jiřího Pavelky, rolníka v Třebonicích čp. 4, a Lidmily rozené Fuksové z Kněževsi

 

Děti

Emilie Kubrová (* 24. 11. 1887 Hostivice čp. 10 – † 15. 2. 1890 Hostivice čp. 10)

Anna Albína Kubrová (* 11. 12. 1888 Hostivice čp. 10 – †),
∞ 7. 10. 1909 Hostivice: Tomáš Chlupatý (
* 25. 8. 1882 Hostivice čp. 9 – † 16. 10. 1939 Hostivice čp. 9),
rolník v Hostivici čp. 9

Marie Kubrová (* 19. 4. 1890 Hostivice čp. 10 – † 22. 8. 1890 Hostivice čp. 10)

Anežka Marie Kubrová (* 12. 1. 1892 Hostivice čp. 10 – † 21. 8. 1968),
∞ 17. 2. 1931 Praha, sv. Jindřich: Josef Vondráček (* 5. 10. 1903 Unhošť čp. 295 – †),
řezník a uzenář v Hostivici čp. 19, od roku 1931 v Pticích

František Josef Kubr (* 13. 3. 1894 Hostivice čp. 10 – † 14. 4. 1989),
∞ 29. 7. 1937 Ořech: Marie Krupičková (* 1898 – †)

 

Bydliště

Hostivice, Husovo nám. čp. 10 (1855–1941)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 06, fol. 221 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Ořech 23, fol. 129 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Kubr

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003