Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Hostivice 1923

 

 

OBECNÍ VOLBY V HOSTIVICI

16. září 1923

 

 

 

Souhrnné údaje

 

Počet voličů: 971

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 971

Počet neplatných hlasovacích lístků: 9

Počet platných hlasovacích lístků: 962

 

Čas volby: od 8 do 12 hodin

 

Volilo se 24 členů zastupitelstva

 

 

 

Podané kandidátní listiny a výsledky volebních stran

 

Komunistická strana Československa – sekce třetí internacionály

357 hlasů (37,1 %), 9 mandátů

Zvoleni byli: Václav Stehlík, Václav Fousek, Josef Nebeský, Tomáš Hájek, Josef Donát, Ladislav Kučera, František Průša, Karel Houdek a Jaroslav Foubík

 

Československá strana lidová

104 hlasů (10,8 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Josef Čermák, František Bláha a Karel Anděl

 

Československá strana socialistická

190 hlasů (19,7 %), 5 mandátů

Zvoleni byli: Matěj Kalina, František Příhoda, Václav Fišer, Jan Toman a Jaroslav Kubišta

 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská

99 hlasů (10,3 %), 2 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Závora a Antonín Hakl

 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

141 hlasů (14,7 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Tomáš Chlupatý, František Kliment a Jaroslav Čermák

 

Československá sociálně demokratická strana dělnická

71 hlasů (7,4 %), 2 mandáty

Zvoleni byli: Václav Sláma a František Šváb

 

 

 

Zástupce dohlédacího úřadu

František Pechlát, učitel v Hostivici

 

Členové volební komise

Antonín Závora (předseda, živnostníci)

Jaroslav Kubišta (místopředseda, národní socialisté)

Václav Ineman, Josef Roháč, Tomáš Chlupatý a František Vodolán

 

Důvěrníci připuštění k volbě

 

Za komunisty:

Václav Stehlík, Josef Nebeský a František Trýb

Za lidovce:

Jan Kocourek

Za národní socialisty:

Jan Toman, železniční podúředník

Bohuslav Sýkora, úředník

Josef Cihlář, železniční zřízenec

Za živnostníky:

Jan Kocourek, František Dusík

Za agrárníky:

František Kubr a Matěj Tůma

Za sociální demokraty:

František Šváb a Karel Tůma

 

 

 

Volba starosty, náměstků, obecní rady a komisí.

Vyhláška!

 

Jelikož proti volbám obecním nebylo podáno námitek, provedena byla dle § 61 vol. řádu do obce dne 30. září 1923 volba starosty, náměstků, obecní rady, komisí a zvoleni byli:

za starostu obce: pan Stehlík Václav

za I. náměstka: pan Kalina Matěj

za II. náměstka: pan Sláma Václav

za členy obecní rady zvoleni: p. Hájek Tomáš, p. Nebeský Josef, p. Čermák Josef, p. Čermák Jaroslav, p. Závora Antonín.

za členy komise finanční zvoleni: p. Stehlík Václav, p. Glückauf Bohumil, p. Suchánek Josef, p. Čermák Josef, p. Kubišta Jaroslav, p. Tůma Karel, p. Tomáš Chlupatý, p. Hakl Antonín.

za členy komise osvětové: p. Ineman Václav, p. Foubík Jaroslav, p. Limburský František, p. Cihlář Josef, p. Anděl Karel, p. Kliment František, p. Kohoutek Jan, p. Vodolán František.

za členy komise hospodářské zvoleni: p. Hájek Tomáš, p. Kučera Ladislav, p. Fišer Václav, p. Příhoda František, p. Hakl Antonín, p. Šváb František, p. Tomáš Chlupatý, p. Čermák Josef, p. Tůma Karel.

do komise pro sestavení seznamu porotců zvoleni: p. Donát Josef, p. Soukal Václav, p. Toman Jan, p. Jelínek Václav.

do knihovní rady zvoleni: p. Foubík Jaroslav, p. Toman Jan, p. Sláma Václav.

do komise pamětní zvoleni: p. Donát Josef, p. Kubr František starší, p. Geltner Alois.

do komise pro odhad pozůstalostí zvoleni: p. Nebeský Josef, p. Kalina Matěj.

za pokladníka jmenován: Jaroslav Najman.

za stálé revizory účtů zvoleni: p. Fousek Václav, p. Čermák Jaroslav, p. Čermák Josef, p. Kubišta Jaroslav.

za policejního revisora zvolen: p. Nebeský Josef.

za dozorce lomů zvolen: p. Hájek Tomáš.

za výběrčího dávky nápojové jmenován: Jaroslav Najman.

za revisora dávky nápojové zvolen: p. Kučera Ladislav.

za revisory dávky ze zábav zvoleni: p. Foubík Jaroslav, p. Závora Antonín.

 

V Hostivici dne 1. října 1923.

Úřad. náměstek:

A. Závora

Vyvěšeno: 1/10 1923.

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Hostivice 1923

 

Popis: image003