Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby

 

 

OBECNÍ VOLBY V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Do roku 1918

 

Před rokem 1918 se do obecních zastupitelstev volilo podle volebního řádu z roku 1864 ve třech voličských sborech, do nichž se voliči sdružovali podle výše placených daní. K volbám nebylo třeba předem předkládat kandidátní listiny, každý volič mohl na volební lístek napsat, koho volí. Mezi voliči byli příznivci staročechů i mladočechů a později se začali prosazovat i sociální demokraté (ty velmi omezoval volební systém), ale politická příslušnost většiny zastupitelů není známa.

 

 

 

V letech 1919 až 1945

 

Za první republiky mohl volič podle volebního zákona z roku 1919 zvolit jednu z kandidátních listin, na níž nesměl nic měnit. Mandát zastupitele patřil spíše straně než zvolenému kandidátovi, protože strana mohla za určitých podmínek (po vystoupení či vyloučení člena ze strany) zastupitele zbavit mandátu.

 

 

 

V letech 1945 až 1989

 

Po roce 1945 byly povoleny pouze čtyři politické strany a do roku 1948 neproběhly žádné obecní volby. Členové místních národních výborů byli jmenováni na návrh politických stran, a to nejprve ve stejném počtu pro každou stranu a poté v poměru podle výsledků parlamentních voleb.

 

Po roce 1948 působila v Hostivici pouze jedna strana (Komunistická strana Československa) a ve volbách bylo možné vybírat pouze z jedné kandidátní listiny, kterou pod kontrolou KSČ sestavovala Národní fronta.

 

 

Po roce 1989

 

Výsledky obecních voleb od roku 1990 jsou zveřejněny na volebních stránkách Českého statistického úřadu:

24. listopadu 1990

18. až 19. listopadu 1994

13. až 14. listopadu 1998

1. až 2. listopadu 2002

20. až 21. října 2006

15. až 16. října 2010

10. až 11. října 2014

5. až 6. října 2018

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby

 

Popis: image003