Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1892

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

6. ledna, 13. listopadu a 1. prosince 1892

 

Vyhláška o volbách 6. lednavoličský seznamprotokol o volbě zastupitelstva 6. lednapozvánka na volbu představenstvadotaz na okresní hejtmanství k protestu proti volběoznámení o odložení volby představenstvavyhláška o volbách 13. listopaduneúplný protokol o volbě zastupitelstva 13. listopaduvyhláška o voličských seznamech a volbách 1. prosincevyhláška o volbách 1. prosinceneúplný protokol o volbě zastupitelstva 1. prosince

 

 

 

Všem pánům voličům spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

uvádím tímto ve všeobecnou známost, že volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček se bude dne 6. ledna 1892 o 10. hodině dopoledne u podepsaného úřadu obecního odbývati a že dotyčné seznamy od dnešního dne vyložené jsou a každému voliči volno do těchto nahlédnouti a poznamenání učiniti.

 

Z úřadu obce Litovice dne 8. prosince 1891.

František Novotný, starosta

 

 

 

Číslo běžné

Číslo domu

Voličové

Platí c. k. daně

Poznámka

Jméno

Stav

Bydliště

Zl.

Kr.

 

I. sbor

1

7

Jeho Veličenství

císař Fr. Josef I.

 

 

 

 

2

1

Tomáš Stádník

rolník

z Jenečka

233

59

 

3

8

Alžběta Koutný

rolník

z Jenečka

166

55

 

4

1+9

Ludmila Novotný

rolník

z Břve

156

73

 

5

11

František Horešovský

rolník

z Jenečka

162

91

 

6

36

František Novotný

rolník

z Litovic

123

94

 

7

6

Jindřich Trejbal

rolník

z Jenečka

107

93

 

8

13

Antonín Herda

rolník

z Litovic

104

73

 

9

15

Antonín Burgr

rolník

z Litovic

101

26

 

10

40

Jan Špaček

rolník

z Litovic

96

37

 

11

13

Josef Evan

rolník

z Jenečka

96

91

 

12

7

Vilém Molitor

cís. a kr. hospodářský správce

v Litovicích

 

 

 

 

II. sbor

1

4

Marie Linek

rolník

z Litovic

102

34

 

2

14

Antonín Zikán

rolník

z Litovic

96

94

 

3

48

Pražsko-duxovská dráha

v Praze

 

 

 

4

2

Antonín Šimáček

rolník

v Břve

62

08

 

5

41

Václav Sobotka

rolník

Litovice

55

 

6

 

Kolegiální kapitola

 

Vyšehrad

 

 

 

7

12

František Vlček

rolník

Litovice

51

70

8

65

Josef Šafránek

rolník

z Jenče

25

29

 

9

5

František Ptáček

rolník

z Břve

23

84

 

10

18

Obec Litovice, Břve a Malá Jenč

 

19

 

 

11

17

Eduard Košerák

kramář

Litovice

14

42

 

12

34

Josef Horák

živnostník

Litovice

13

21

 

13

5

Josef Vorlíček

živnostník

Litovice

13

21

 

14

38

Matěj Zpěváček

rolník

Litovice

7

95

 

15

 

Cís. kr. priv. Buštěhradská dráha

v Praze

7

94

 

16

12

Josef Černý

rolník

z Jenče

7

58

 

17

14

Josef Šebek

živnostník

Jeneček

10

13

 

18

48

p. Josef Makeš

obchod s uhlím

Litovice

7

14

 

19

11

Karel Souček

živnostník

Litovice

10

61

 

20

34

Antonín Kubr

živnostník

Litovice

7

14

 

21

7

p. Oto Jan Veiner

cís. a kr. hosp. úředník

Litovice

 

 

 

22

23

Frant. Lorenc

drůbežník

Břve

5

59

 

23

32

Josef Koutný

truhlář

Litovice

10

32

 

 

III. sbor

1

15

Josef Hašek

domkář

z Jenče

6

89

 

2

 

Václav Náprstek

domkář

z Jenče

6

63

 

3

21

Josef Šafr

živnostník

Břve

4

78

 

4

50

František Novák

živnostník

Litovice

5

27

 

5

2

František Neuman

obuvník

Jeneček

1

70

 

6

20

Jan Jílek

krejčí

Litovice

9

10

 

7

29

Jan Řešínský

obuvník

Břve

3

61

 

8

 

František Klatovský

domkář

z Jenče

3

13

 

9

100

Kozák

rolník

z Hostivice

1

49

 

10

27

Františka Boučková

obchod s kořalkou

Litovice

1

 

 

11

1

Terezie Kotouč

domkář

Litovice

2

10

 

12

2

David Klein

domkář

Litovice

1

70

 

13

3

Josef Kostka

domkář

Litovice

2

07

 

14

16

Anna Šmíd

domkář

Litovice

1

70

 

15

19

Josef Helt

domkář

Litovice

1

99

 

16

21

Václav Henych

domkář

Litovice

2

12

 

17

22

Václav Kloubek

domkář

Hostouň

2

02

 

18

23

Norbert Houška

domkář

Litovice

2

21

 

19

24

Václav Císař

domkář

Litovice

1

70

 

20

25

Josef Krejčík

domkář

Litovice

1

88

 

21

26

Majdalena Král

domkář

Litovice

1

99

 

22

27

Václav Bouček

domkář

Litovice

2

70

 

23

28

Josef Melcer

domkář

Litovice

2

38

 

24

29

Antonín Kopejtko

domkář

Litovice

2

06

 

25

30

Jakub Kozák

domkář

Litovice

2

02

 

26

31

Bohumil Hrdlička

domkář

Litovice

2

08

 

27

33

Jan Šmíd

domkář

Litovice

1

76

 

28

35

Marie Hoch

domkář

Litovice

2

15

 

29

42

Václav Vlček

domkář

Litovice

2

10

 

30

43

Jan Doksan

domkář

Litovice

1

70

 

31

44

Marie Kačaba

domkář

Litovice

1

79

 

32

49

Karel Krejčí

domkář

Hostivice

1

30

 

33

6

Jan Král

domkář

Břve

1

82

 

34

8

Jan Holas

domkář

Břve

2

67

 

35

10

Václav Kot

domkář

Břve

1

73

 

36

11

Josef Svoboda

domkář

Břve

1

70

 

37

12

František Volf

domkář

Břve

1

70

 

38

13

Václav Novák

domkář

Břve

2

13

 

39

14

Josef Hanzlík

domkář

Břve

1

92

 

40

15

Josef Dusík

domkář

Břve

1

81

 

41

17

Matěj Mareš

domkář

Břve

2

22

 

42

18

Josef Rohla

domkář

Břve

1

96

 

43

24

František Hitich

domkář

Břve

1

79

 

44

26

František Kácl

domkář

Břve

1

70

 

45

28

Jan Himel

domkář

Břve

1

70

 

46

29

František Vorel

domkář

Břve

1

77

 

47

30

Jan Malík

domkář

Břve

1

71

 

48

31

Jan Foubík

domkář

Břve

1

84

 

49

33

František Zárybnický

domkář

Břve

1

83

 

50

34

Josef Holeček

domkář

Břve

2

03

 

51

3

Jan Fousek

domkář

Jeneček

1

76

 

52

4

František Hanzlík

domkář

Jeneček

1

76

 

53

5

Anna Mařík

domkář

Jeneček

1

76

 

54

9

Ludmila Šafařík

domkář

Jeneček

1

70

 

55

27

Jan Jelínek

domkář

Jeneček

1

50

 

56

28

Antonín Nedvěd

domkář

Jeneček

2

38

 

57

29

Pavel Arnold

domkář

Jeneček

1

70

 

 

Úřad obce Litovice dne 10. prosince 1891.

František Novotný

 

 

 

Protokol

sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 6. ledna 1891.

 

Předmět

Jest volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

Volické seznamy byly čtyři neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přiložené vyhlášky řádně a po dobu zákonitou vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 volebního řádu.

Nežli počalo se s hlasováním, poučil předsedící komise voliče ve smyslu čl. 22 volebního řádu a pak přikročilo se k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního zřízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý z třech sborů tři členové obecního výboru a dva náhradníci.

Nejprve volil sbor třetí, při volbě té zúčastnilo se s 57 voličů pouze 10 údů a zvoleni byli většinou hlasů pan František Ptáček za výbora a Josef Kostka a Jan Řešinský za náhradníky. Pánové Jan Špaček, Josef Mölzer a Antonín Šimáček byli do výboru s počtem hlasů stejným do výboru zvolení a přikročeno k volbě užší, při které potřebných hlasů obdrželi pan Jan Špaček a Josef Mölzer.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního výboru ve sboru druhém. Ze sboru tohoto dostavilo se z 22 oprávněných voličů 3 a zvoleni byli do výboru pan Josef Evan rolník z Jenečka, pan Václav Sobotka rolník z Litovic a pan Antonín Šimáček rolník z Břve, za náhradníky Antonín Zikán rolník v Litovicích a František Vlček rolník taktéž z Litovic.

Konečně přikročeno k volbě prvního sboru a dostavělo se z 12 oprávněných voličů 7 volitelů obecního výboru a byli většinou hlasů zvoleni pan Antonín Herda rolník z Litovic, pan František Horešovský rolník z Jenečka a pan František Novotný rolník z Litovic, za náhradníky pan Tomáš Stádník rolník z Jenečka a Josef Šebek živnostník též z Jenečka.

Pan Ladislav Novotný volil v sboru I. za paní Ludmilu Novotnou předloživ řádně vyhotovenou plnou moc.

Na to protokol skončen a podepsán.

Sig. ut supra.

František Novotný, starosta

V. Molitor

J. Špaček

Anton Šimáček

František Ptáček

 

 

 

Ctěné zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč

 

Za příčinou došlé doby tříletého úřadování obecního starosty a p. radních a na základě nově zvoleného obecního zastupitelství obce zdejší ustanovuje se volba starosty a třech radních na den 14. ledna 1892 v 10 hodin dopoledne.

 

Z úřadu obce Litovice dne 6. ledna 1892.

Frant. Novotný

Pan Vilém Molitor

Pan Antonín Herda

Pan Václav Sobotka

Pan Josef Mölzer

Pan Jan Špaček

Pan Josef Evan

Pan Frant. Horešovský

Pan Frant. Ptáček

Pan Antonín Šimáček

 

 

 

Čís. 12.

Slavné cís. a kr. okresní hejtmanství v Smíchově

 

Jak nížepsaným úřadem obecním Slavnému cís. a kr. okresnímu hejtmanství ze dne 8. prosince 1891 pod číslem 339 oznámeno bylo, že dne 6. ledna 1892 v 10 hodin bude odbývána volba obecního zastupitelství a byla také ten den za předsedícím panem Vilém Molitor cís. a kr. hospodářským správcem vykonána.

Dnešního dne přišel k nížepsanému pan Antonín Burgr obecní radní a vedl proti volbě této následující protest.

Zdejší rolník p. Jan Špaček nemaje práva volického an dle od něho složených účtů obecních jako bývalého starosty vykázal, že se zbytek pr. 99 zl. 15 kr. v pokladně obecní nalézá dosud, ačkoliv mnohokráte upomínám, ani krejcaru nezaplatil, § 4 ad a) zřízení obecné ze dne 16. dubna 1864, a konečně co zastupitel ve sboru I. zvolen jest, dále

Antonín Šimáček 23 ½ roku starý po poručníkem též práva volického nemá a taktéž v sboru II. co zástupce zvolen, konečně k volbě připuštěn p. Ladislav Novotný 22 roků stár, který za svoji matku Ludmilu Novotný jako neseběprávní volbu vykonával § 9 vol. řádu oprávněn zákonitě nebyl, a prosí, by volba tato byla zrušena a znovu předsevzata byla.

Veškeré toto udání pana Antonína Burgra obecního radního zakládá se na pravdě, a jelikož jsem dne 7. t. m. nově zvolené zastupitelství k volbě obecního starosty na den 14. t. m. pozval, prosím: Slavné cís. a kr. okresní hejtmanství milostivě působiti, by mě dotyčná informace udělena byla, zdaž volbu zamejšlenou odvolati můžu? aneb provésti mám.

 

Z úřadu obce Litovice dne 8. ledna 1892.

František Novotný, starosta

 

 

 

Čís. 12.

P. T.

 

Vědomost dávám, že proti volbě obecného zastupitelství dne 6. t. m. odbývané zdejší radní obecní pan Antonín Burgr podal protest.

Volba na den 14. t. m. ustanovená týkaje se zvolení obecního starosty odbývati se nemůže, až dotyčný protest vyřízen bude.

 

Z úřadu obce Litovice dne 12. ledna 1892.

František Novotný.

 

 

 

Pánům voličům spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

uvádím v známost, že volba obecního zastupitelství odbývati se bude v neděli dne 13. listopadu 1892 o 10. hodině dopoledne.

 

Z úřadu obce Litovice dne 13. října 1892.

Frant. Novotný, starosta

 

 

 

Protokol

sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 13. listopadu 1892.

 

Předmět

Jest volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

Volické seznamy byly čtyři neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přiložené vyhlášky řádně a po dobu zákonitou vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 řádu volebního.

Nežli počalo se hlasováním, poučil předsedící komise voliče ve smyslu čl. 22 volebního řádu a pak přikročilo se k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního zřízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý z třech sborů tři členové obecního výboru a dvou náhradníků.

Nejprve volil sbor třetí, při volbě té zúčastnilo se s … voličů pouze … údů a zvoleni byli většinou hlasů p. Josef Melcer, p. Bohumil Hrdlička a p. Josef Kostka do výboru, za náhradníky p. Václav Bouček a p. Jan Jílek.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního výboru ve sboru druhém. Ze sboru tohoto dostavilo se z … oprávněných voličů … a byli zvoleni do výboru p. Antonín Zikán a p. Josef Vorlíček. Pan František Novotný a p. Ant. Šimáček mají stejný počet hlasů, přikročeno k volbě losem, který na Františka Novotného připadl, za náhradníky zvoleni pan František Ptáček, a jelikož pan Ed. Košerák a Řešinský stejný počet hlasů obdrželi, bylo losem rozhodnuto a byl zvolen p. Ed. Košerák za náhradníka.

[Nedokončeno]

 

 

 

Vyhláška

 

Nížepsaný úřad obecní uvádí tímto ve všeobecní známost, že volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček odbývati se bude dne 1. prosince 1892 o 10. hodině dopoledne, dotyčné seznamy jsou od dnešního dne vyložené a jest všem pánům voličům volno do seznamů těchto nahlédnouti a své poznamenání učiniti.

 

Z úřadu obce Litovice dne 13. listopadu 1892.

Frant. Novotný, starosta

 

 

 

Pánům voličům spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

uvádím v známost, že volba obecního zastupitelství odbývati se bude ve čtvrtek dne 1. prosince 1892 o 10. hodině dopoledne.

 

Z úřadu obce Litovice dne 15. listopadu 1892.

Frant. Novotný, starosta

 

 

 

Protokol

sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 1. prosince 1892.

 

Předmět

Jest volba obecního zastupitelství spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

 

Volické seznamy byly čtyři neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm ve lhůtě zákonité žádných námitek učiněno.

Volba byla dle vyložené vyhlášky řádně a po dobu zákonitou vyhlášena a původně na 13. listopadu 1892 ustanovena a předsevzata a volil nejprve sbor třetí. Poněvadž byl při volbě za výbora zvolen obecní posel Josef Melcer, žádali přítomní voliči, by volba z ohledu toho odročena a na 1. prosince 1892 ustanovena byla.

Volební komise byla sestavena dle § 20 řádu volebního.

Nežli počalo se s hlasováním, poučil předsedící komise voliče ve smyslu čl. 22 volebního řádu a pak přikročeno k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního zřízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý z třech sborů tři členové obecního výboru a dva náhradníci.

Nejprve volil sbor třetí.

[Nedokončeno]

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1892

 

Popis: image003