Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1882

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

4. prosince 1882

 

Vyhláška o voličském seznamuvoličský seznamvyhláška o volbáchprotokol o volbě zastupitelstvaprotokol o volbě představenstvapotvrzení volby okresním hejtmanstvímseznam zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

Vyhláška.

 

Základem usnešení se obecního zastupitelstva spojené obce Litovic, Břve a Malé Jenče ze dne 29. prosince 1881 oznamuji, že se nacházejí u obecního úřadu vyloženy seznamy voličské k cíli provedení volby nového obecního zastupitelstva a že lhůta preklusivní k podání námitek proti těmto seznamům od dnešního dne počínaje osm dní trvá.

 

Úřad obce Litovic dne 30/12 1881.

Špaček, starosta

 

 

 

Seznam voličů

k volbě obecního zastupitelstva pro spojené obce Litovic, Břve a Malé Jenče,
na den 27. listopadu r. 1882 položené.

 

Číslo běžné

Číslo domu

Jméno

Stav

Bydliště

Platí přímé daně

Poznámka

Zl.

Kr.

 

I. sbor

1

Jeho Veličenstvo

 

 

 

 

 

2

1

T. Stádník

rolník

M. Jenč

 

 

 

3

8

A. Tomková

rolník

M. Jenč

 

 

 

4

1

L. Novotná

rolník

Břve

 

 

 

5

11

Fr. Horešovský

rolník

M. Jenč

 

 

 

6

13

J. Koutný

rolník

M. Jenč

 

 

 

7

6

J. Trejbal

rolník

M. Jenč

 

 

Má své stálé bydliště v Praskolesích

8

36

Fr. Novotný

rolník

Litovice

 

 

 

9

13

A. Herda

rolník

Litovice

 

 

 

10

15

A. Burgr

rolník

Litovice

 

 

 

 

II. sbor

1

4

M. Linek

rolník

Litovice

 

 

 

2

14

A. Zikán

rolník

Litovice

 

 

 

3

40

J. Špaček

rolník

Litovice

 

 

 

4

48

Dráha Pražsko-Duchcovská

Praha

 

 

V Praze

5

2

Š. Šimáček

rolník

Břve

 

 

 

6

41

K. Sobotková

rolník

Litovice

 

 

 

7

 

Vebra dědicové

 

Praha

 

 

V Praze

8

12

Josef Zelenka

rolník

Litovice

 

 

 

9

5

Fr. Ptáček

rolník

Břve

 

 

 

10

17

A. Košerák

obchodník

Litovice

 

 

V Hostivici

11

22

J. Nekvapil

obchodník

Břve

 

 

Odevzdal kartu

12

18

Obec Litovice, Břve a M. Jenč

 

 

 

13

 

J. Šafránek

obchodník

V. Jenč

 

 

Bydlí v Jenči

14

34

J. Horák

živnostník

Litovice

 

 

 

15

5

M. Kohlík

živnostník

Stodůlek

 

 

V Stodůlkách

16

38

M. Zpěváček

živnostník

Litovice

 

 

 

17

 

Buštěhradská dráha

 

Praha

 

 

V Praze

18

12

Jos. Černý

rolník

Jenč

5

44

V Jenči

19

24

J. Šebek

živnostník

M. Jenč

4

13

 

20

11

K. Souček

živnostník

Litovice

4

20

 

21

27

J. Bouček

živnostník

Litovice

4

20

 

 

Sbor III.

1

15

K. Müller

živnostník

M. Jenč

4

10

 

2

 

J. Hašek

domkář

V. Jenč

3

67

 

3

 

V. Náprstek

domkář

V. Jenč

3

66

 

4

21

J. Šafr

domkář

Břve

2

39

 

5

1

J. Slezák

kovář

Litovice

2

10

 

6

23

J. Melíšek

kovář

M. Jenč

2

10

 

7

10

J. Vízner

kramář

M. Jenč

2

10

 

8

12

J. Mls

obuvník

M. Jenč

2

10

 

9

31

V. Zelenka

obuvník

Litovice

2

10

 

10

2

Fr. Najman

obuvník

M. Jenč

2

10

 

11

20

J. Jílek

živnostník

Litovice

2

10

 

12

5

J. Valoušek

živnostník

Litovice

2

10

 

13

17

J. Řečinský

živnostník

Litovice

2

10

 

14

30

J. Koutný

živnostník

Litovice

2

10

 

15

1

T. Slezák

domkář

Litovice

1

01

 

16

2

V. Sobotka

domkář

Litovice

1

00

 

17

3

D. Mařík

domkář

Litovice

 

98

 

18

16

J. Šmíd

domkář

Litovice

 

98

 

19

19

J. Held

domkář

Litovice

 

97

 

20

21

V. Henych

domkář

Litovice

 

96

 

21

22

V. Kloubek

domkář

Litovice

 

95

 

22

23

N. Houška

domkář

Litovice

 

95

 

23

24

V. Císař

domkář

Litovice

 

94

 

24

25

J. Krejčík

domkář

Litovice

 

93

 

25

26

J. Král

domkář

Litovice

 

93

 

26

28

Mercl Josef *

domkář

Litovice

 

94

 

27

29

Kopejtko J.

domkář

Litovice

 

96

 

28

30

Kozák J.

domkář

Litovice

 

96

 

29

31

Kafka J.

domkář

Litovice

 

95

 

30

33

Šmíd Jan

domkář

Litovice

 

95

 

31

35

Hoch T.

domkář

Litovice

 

95

 

32

42

V. Vlček

domkář

Litovice

 

94

 

33

43

J. Doksan

domkář

Litovice

 

94

 

34

44

J. Kačaba

domkář

Litovice

 

94

 

35

49

V. Kalivoda

domkář

Litovice

 

94

 

36

6

J. Král

domkář

Břve

 

95

 

37

8

Jan Holas

domkář

Břve

 

98

 

38

10

V. Kott

domkář

Břve

 

96

 

39

11

J. Svoboda

domkář

Břve

 

95

 

40

12

Fr. Volf

domkář

Břve

 

92

 

41

13

Fr. Panenka

domkář

Břve

1

33

 

42

14

Fr. Holeček

domkář

Břve

1

32

 

43

15

J. Dusík

domkář

Břve

1

30

 

44

17

M. Mareš

domkář

Břve

1

29

 

45

18

J. Rohla

domkář

Břve

1

28

 

46

20

V. Chalupa

domkář

Břve

1

25

 

47

23

Fr. Šafránek

domkář

Břve

1

24

 

48

24

Fr. Hytych

domkář

Břve

1

22

 

49

25

J. Volf

domkář

Břve

1

20

 

50

26

V. Kácl

domkář

Břve

1

20

 

51

28

Fr. Drobný

domkář

Břve

1

20

 

52

29

J. Vlček

domkář

Břve

1

20

Z Tachlovic

53

30

J. Malík

domkář

Břve

1

20

 

54

31

Jan Foubík

domkář

Břve

1

19

 

55

32

Josefa Vlček

domkář

Břve

1

18

 

56

3

Jos. Jelínek

domkář

M. Jenč

1

15

 

57

4

V. Hanzlík

domkář

M. Jenč

1

15

 

58

5

A. Mařík

domkář

M. Jenč

1

14

 

59

9

L. Šafařík

domkář

M. Jenč

2

16

 

60

27

J. Jelínek

domkář

M. Jenč

1

14

 

61

28

J. Nedvěd

domkář

M. Jenč

1

14

 

62

 

J. Klatovský

domkář

V. Jenč

2

80

 

63

 

A. Rákos

rolník

Sobín

2

95

 

64

100

A. Kozák

rolník

Hostivice

1

91

 

 

Z úřadu obce Litovic dne 19. října 1882.

Špaček, starosta

 

* Správně Melcr Josef

 

Volby byly původně plánovány zřejmě na 13. února 1882 – ve spisech je založen nedokončený protokol o volbě z tohoto dne.

 

 

 

Vyhláška.

 

Poněvadž se k volbě nového obecního zastupitelstva na den 27. listopadu ustanovené dostatečný počet voličů nesešel, ustanovuji volbu tuto na den 4. prosince 8 hod. pro všechny tři sbory v obecním úřadě, připomínaje, že se volba vykoná nehledě na počet sešlých členů.

Zároveň se ihned po volbě obecního zastupitelstva vykoná volba obecního starosty.

Předpočet předchozí příjmů a vydání pro rok 1883 obce Litovic bude dne 2. prosince v 8 hodin ráno zkoumán a ku schválení předložen a tentýž den a v tu samou hodinu předložen bude počet obce za rok 1882 ku schválení. Vybízím pány členy obecního výboru, by se na den ten v plném počtu pod uvarováním pokuty pořádkové dostavili.

 

Úřad obce Litovic dne 27/11 1882.

J. Špaček, starosta

 

 

 

Protokol

sepsaný v Litovicích dne 27. prosince 1882 [má být 4. prosince 1882].

 

Jest volba obecního zastupitelstva spojených obcí Litovic, Břve a Malé Jenče.

Voličské seznamy byly čtyry neděle před volbou v obci vyloženy a nebylo proti seznamům těm v zákonité lhůtě žádných námitek učiněno.

Volba byla dle přiložené vyhlášky řádně a po zákonitou dobu vyhlášena.

Volební komise byla sestavena dle § 20 volebního řádu.

Nežli počalo se s hlasováním, poučil předsedící komise voliče ve smyslu čl. 22 volebního řádu a pak přikročilo se k volbě.

Výbor sestává na základě § 14 obecního zřízení z 9 údů a 6 náhradníků a připadá na každý z 3 sborů tři členové obecního výboru a dva náhradníci.

Nejprve volil sbor třetí. Při volbě té zúčastnilo se s 64 voličů pouze tři a zvolen byl do obecního zastupitelstva většinou hlasů František Ptáček obchodník ze Břvů, Alois Koutný rolník z Malé Jenče a Václav Sobotka č. 41 rolník v Litovicích.

Za náhradníky Václav Sobotka č. 2 z Litovic a Josef Šebek z Malé Jenče.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního výboru ve sboru druhém. Ze sboru tohoto dostavilo se z 21 oprávněných voličů 5 a zvoleni byli do zastupitelstva obecního většinou hlasů Jan Špaček rolník v Litovicích, Ant. Burgr rolník v Litovicích, Fr. Novotný rolník z Litovic a za náhradníky Ant. Zikán rolník z Litovic a Josef Šafr domkář ze Břvů.

Konečně přikročeno k volbě v prvním sboru a zvoleni většinou hlasů do zastupitelstva obecního: Frant. Horešovský rolník z Malé Jenče, Štěpán Šimáček rolník ze Břvů, Josef Zelenka rolník z Litovic a za náhradníky Jan Jílek mistr krejčovský a domkář z Litovic a Josef Šebek živnostník z Malé Jenče.

Na to protokol skončen a od komise podepsán.

Václav Sobotka

Štěpán Šimáček

František Ptáček

František Novotný

Frant. Horešovský

Herrscher, zást. velkostatku

Josef Zelenka

Alois Koutný

 

 

 

Protokol

sepsaný dne 4. prosince 1882.

 

Předmět

jest volba obecního starosty a obecních p. radních.

 

Dle přiložené obsílky byli páni členové výboru řádně k volbě obesláni.

Zákon o volení obecního starosty uveden každému v paměť a přikročeno k volbě obecního starosty a zvolen od všech přítomných členů obecního zastupitelstva: František Novotný, rolník z Litovic, 9 hlasy a tento volbu na se přijatou přijal.

Po této volbě přikročeno k volbě obecního radního v Litovicích a zvolen byl aklamací p. Ant. Burgr z Litovic, který volbu přijal.

Za obecního radního na Břvech zvolen jednohlasně p. Štěpán Šimáček, který volbu přijal.

Za obecního radního v Malé Jenči zvolen jednohlasně p. Fr. Horešovský, který volbu na něho připadlou přijal.

Na to protokol skončen a ode všech pánů členů zastupitelstva podepsán.

Jan Špaček

Herrscher, zást. velkostatku

Štěpán Šimáček

Václav Sobotka

František Ptáček

Josef Zelenka

Antonín Burgr

Alois Koutný

Frant. Horešovský

František Novotný

 

 

 

Č. 47427.

Panu starostovi obce Litovic.

 

Tamní zprávu ze dne 5. prosince 1882, že při volbě obecního představenstva dne 26. listopadu 1882 odbývané p. František Novotný, rolník za obecního starostu a Antonín Burgr, Štěpán Šimáček a František Horešovský za obecní radní zvoleni byli, béřu k vědomosti a žádám pana obecního starostu, by tyto členy obecního představenstva vyzval, by se sem co nejdříve v hodinách úředních ku složení slibu v článku 24 obecního řádu předepsaného dostavili. Zároveň o tom všem členům obecního zastupitelstva k cíli jejich přítomnosti při složení slibu toho vědomost dána.

 

V Smíchově, dne 11. prosince 1882.

C. k. okresní hejtman:

[podpis nečitelný]

 

 

 

Seznam zvolených členů zastupitelstva

 

Starosta:

František Novotný

 

Obecní radní:

Antonín Burgr pro Litovice

Štěpán Šimáček pro Břve

František Horešovský pro Jeneček

 

Ostatní členové zastupitelstva:

Alois Koutný

František Ptáček

Václav Sobotka čp. 41

Jan Špaček

Josef Zelenka

 

Náhradníci:

Jan Jílek

Václav Sobotka čp. 2

Josef Šafr

Josef Šebek

Antonín Zikán

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1882

 

Popis: image003