Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Burgr

 

 

Antonín Burgr

* 5. 6. 1838 – † 11. 2. 1924

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1874 až 1877

 

Popis: Popis: image004

 

Popis: Popis: image004

Antonín Burgr se narodil 5. června 1838 v Dolních Ptíčích jako syn chalupníka Josefa Burgra. Dne 1. září 1868 přiženil svatbou s Barborou, dcerou rolníka Josefa Procházky, na litovický statek čp. 15 (nyní Litovická čp. 635). V roce 1886 zvýšil obytnou budovu statku o patro a v roce 1900 přikoupil od Antonína Herdy blízkou chalupu čp. 13. Dne 2. července 1902 předal oba statky synovi Jaroslavovi a stal se výminkářem. Zemřel 11. února 1924.

Antonín Burgr kandidoval do zastupitelstva ve volbách konaných 28. ledna 1871 ve 2. voličském sboru, kdy byl i zvolen. Litovickým starostou byl od roku 1874, tedy snad od dalších voleb, podle kroniky do 9. června 1877, tento údaj je však zjevně chybný, protože podle dochovaného zápisu se již 13. května 1877 vzdal své funkce následující starosta Antonín Herda. V letech 1877 až 1882 byl radním. V dalším období nelze vždy odlišit, zda byl Burgr radním, nebo „jen“ zastupitelem. V roce 1898, když zemřel starosta Václav Sobotka, vedl úřad Burgr jako úřadující radní. Volba proběhla 28. srpna 1898, dne 27. září 1898 měl Burgr předat úřad nově zvolenému starostovi Františku Linkovi, ale v důsledku jeho nepřítomnosti k tomu nedošlo, o skutečném předání funkce se záznam nedochoval. Zápis o volbě Burgra radním za Litovice máme k dispozici ze 14. ledna 1900, tehdy obdržel 7 hlasů z 10 přítomných členů zastupitelstva. Ve stejném roce se stal i jedním ze dvou volitelů do okresního zastupitelstva volených za Litovice (okresní zastupitelstvo se volilo nepřímo prostřednictvím volitelů). Naposledy se zúčastnil schůze zastupitelstva 6. ledna 1903, na posledním jednání před obecními volbami, v nichž již zřejmě nekandidoval. V červenci 1903 byl ale ještě zvolen za policejního komisaře spojených obcí.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Burgr

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003