Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Linek

 

 

František Linek

* 5. 7. 1863 – † 6. 3. 1914

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1898 až 1903

 

Popis: image003

František Linek se narodil 5. července 1863 v Litovicích čp. 4 (nyní Litovická čp. 624) rolníkovi Josefu Linkovi a Marii rozené Chalupové z Chýně. Tento statek od nich převzal 16. prosince 1889 a hospodařil na něm až do smrti. Zemřel 6. března 1914, usedlost po něm zdědil nezletilý syn Ladislav Linek.

Linek se zapojil do počátků Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít. V roce 1889, když spolek vznikl, byl zvolen přehlížitelem účtů (revizorem) a v roce 1890 působil jako člen výboru. V pozdějších letech již není ve vedení Hostivíta zaznamenán.

František Linek se v knize zápisů ze schůzí zastupitelstva objevuje jako člen zastupitelstva poprvé na schůzi 20. července 1897. Po smrti předchozího starosty Václava Sobotky byl v doplňovací volbě 28. srpna 1898 zvolen za starostu – obdržel šest hlasů z deseti. V září 1898 se na poprvé nepodařilo převzatí úřadu od úřadujícího radního Antonína Burgra, ale již 9. října 1898 řídil Linek schůzi zastupitelstva. Ihned v počátku svého starostování založil pamětní knihu spojených obcí, která je nejstarší obecní kronikou z území Hostivice. V roce 1899 byl v Litovicích zřízen z iniciativy zastupitelstva nejstarší spolek – sbor dobrovolných hasičů. V témže roce se šetřením potvrdilo, že bývalá obecní sýpka (nyní již zbořená, stávala mezi domy Litovická čp. 340 a 341) patří obci a ne jednotlivým sedlákům jako podílníkům. Svoji funkci Linek obhájil i ve volbách 6. ledna 1900 a při volbě starosty a radních 14. ledna 1900, kdy obdržel 8 hlasů z deseti. Na programu zastupitelstva byly nejčastějším bodem chudinské podpory poskytované jednotli­vým občanům, nově se zastupitelstvo velmi často zabývalo v důsledku nového zákona udělováním domovského práva a nechyběla ani agenda spojená se stavbou okresních silnic v Litovicích a okolí. V lednu 1903 se konaly další obecní volby a po nich byl zvolen starostou Ladislav Novotný ze Břvů a Linek se stal I. radním. Ještě 29. března 1903 však Linek svolal a řídil schůzi zastupitelstva a nový starosta vedl až schůzi 30. dubna 1903. Linek zůstal I. radním i po volbách v roce 1906 a ve volebním období 1909 až 1912 byl II. radním. Zvolen do zastupitelstva byl i ve volbách v dubnu 1912, kdy se stal znovu I. radním, a tuto funkci pak vykonával až do své smrti.

 

Působení ve spolcích

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

Revizor (1889) a člen výboru (1890)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1895), náhradník výboru (1901)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Člen výboru (1913)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Linek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003