Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Novotný

 

 

Ladislav Novotný

* 4. 6. 1870 – † 7. 8. 1911

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1903 až 1909 a 1911,
zakládající člen a starosta Sokola Hostivice, činovník břevského spolku Kmit a litovického sboru dobrovolných hasičů

 

Popis: image003

Ladislav Novotný se narodil 4. června 1870 na Břvích čp. 1 rolníkovi Josefu Novotnému (litovickému starostovi v letech 1871 až 1873) a Ludmile rozené Hrubé. Statek od otce převzal v roce 1901 a s manželkou Františkou rozenou Ziklovou na něm hospodařil až do své předčasné smrti.

Výrazně se zapojil do místní spolkové činnosti. Byl zakládajícím členem Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice založené v roce 1892 a stal se jejím prvním jednatelem. V letech 1895 až 1902 zastával funkci náměstka starosty (místostarosty jednoty) a od roku 1903 do své smrti byl starostou jednoty. V roce 1896 stál u vzniku Klubu českých velocipedistů Kmit ve Břvech. Aktivně působil i v litovickém sboru dobrovolných hasičů, v roce 1899, kdy byl sbor založen, je zaznamenán jako jeho jednatel. Stal se i starostou záložny pro Hostivici a okolí.

Do litovického obecního zastupitelstva vstoupil volbami v lednu 1903 (za první voličský sbor) a hned byl zvolen starostou spojených obcí, i když první schůzi zastupitelstva řídil až v dubnu 1903. Obecní úřad přestěhoval na Břve, což vedlo k určitým dohadům, jak správně úřad označovat. Ve volbách 24. května 1909 se stal opět zastupitelem a 4. června 1909 byl zvolen I. radním. Protože starosta František Ptáček těžce onemocněl, 17. února 1911 převzal Novotný opět úřad a v doplňovací volbě 9. dubna 1911 byl zvolen starostou 11 hlasy ze třinácti. Tuto funkci však podruhé nezastával dlouho, protože ještě v tomtéž roce zemřel.

Delší dobu až do své smrti působil rovněž jako člen okresního zastupitelstva v Unhošti.

Zemřel 7. srpna 1911 ve Břvích čp. 1. Pohřeb byl významnou společenskou událostí.

 

 

Jeho manželství s Františkou Ziklovou zůstalo bezdětné a jeho smrtí tak skončila břevská větev rodu Novotných trvající šest generací. Břevský statek čp. 1 převzal Františčin bratr Václav Zikl.

 

Působení ve veřejných funkcích

 

Spojené obce Litovice, Břve a Jeneček

Člen obecního zastupitelstva (1903–1911)

Starosta (1903–1909 a 1911)

I. radní (1909–1911)

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Starosta

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Jednatel (1892–1895), místostarosta (1896–1902), starosta (1903–1911)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1896)

 

Klub českých velocipedistů Kmit ve Břvech

Jednatel (1897)

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Nejspíše zakládající člen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Novotný (* 13. 11. 1842 Břve čp. 1 – † 15. 11. 1880 Břve čp. 1),
rolník ve Břvích čp. 1 a starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček,
syn Václava Novotného, rolníka ve Břvích čp. 1, a Kateřiny rozené Vlčkové ze Sobína čp. 4

Matka: Ludmila rozená Hrubá (* 14. 9. 1846 Velké Číčovice čp. 5 – † 16. 6. 1916 Břve čp. 1),
dcera Josefa Hrubého, rolníka ve Velkých Číčovicích čp. 5, a Ludmily rozené Hlávkové z Bělok čp. 8

Rodiče oddáni 20. července 1869 ve Středoklukách

 

Sourozenci

Albína Novotná (* 19. 4. 1872 Břve čp. 1 – †),
∞ 8. 9. 1892 Hostivice: Jan Novák (* 21. 1. 1860 Ruzyně – † před 1926), rolník v Sobíně čp. 7

Marie Novotná (* 1. 9. 1873 Břve čp. 1 – †)

 

Manželka

Svatba: 1905

Františka Ziklová (* 8. 3. 1882 Stěžery čp. 26 – † po 1946),

dcera Václava Zikla, rolníka ve Stěžerech čp. 26,
syna Václava Zikla, sedláka ve Stěžerech čp. 26, a Anny rozené Kundrtové ze Stěžírek čp. 9,

a Marie rozené Kučerové z Dolan čp. 6, u Pardubic,
dcery Václava Kučery, rolníka v Dolanech čp. 6, a Anny rozené Vinařové z Podůlšan čp. 3,

sestra Václava Zikla (* 9. 9. 1889 Stěžery čp. 26 – †), rolníka ve Břvích čp. 1

 

Bydliště

Břve čp. 1 = Hostivice, U Ovčína čp. 1067

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

Bratr Ladislav Novotný, rolník ve Břvech.

V létech 1890, kdy v obci naší povstala myšlenka založiti těl. jednotu Sokol, byl br. Novotný jeden z těch prvních mužů, kteří se snažili tuto myšlenku uvésti ve skutek.

Když pak 18. září 1892 skutečně byl Sokol založen v Hostivici, stal se bratr Novotný zakládajícím jeho členem a pak jeho prvním jednatelem.

V roce 1895 zvolen valnou hromadou náměstkem starosty a konečně roku 1903 zvolen starostou jednoty. V této hodnosti zůstal až do své smrti.

V životě veřejném pro svou milou upřímnou povahu požíval velké vážnosti. Byl starostou spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Mimo to dlouholetým členem okresního výboru v Unhošti a členem mnoho jiných spolků a korporací.

Jako zakladatel Sokola prožíval s jednotou všecky doby svízelů a zápasu v době jejího počátku, ale i všecky dni radosti v době jejího trvání. Miloval on Sokol z celé poctivé duše své. Byl člověkem zlatého srdce, věrný, vytrvalý a ustavičně pracující pro jednotu a myšlenku sokolskou. Při tom skromný, ku všem laskavý a dobrý bez rozdílu stavu a povolání.

V něm měla jednota naše jistě starostu majícího na starosti vždy jen dobro celku.

Však naděje naše byly zhrouceny nenadálou zprávou, že náš milý bratr starosta zasažen ranou osudu zákeřnou nemocí. Jeho tělesná zdatnost dlouho vzdorovala, až konečně smrt přemohla jej navždy.

Zemřel klidně po delším utrpení v pondělí dne 7. srpna 1911 o 1 ½ hod. odpoledne ve věku 41 roků.

Osud odňal nám dělníka poctivého na lánu sokolském.

Měli jsme jej rádi upřímně, neboť lásku sil mezi bratry své a proto i lásku sklízel od všech, kdo jej znali.

Ve velkém žalu stáli jsme ve čtvrtek dne 10. srpna 1911 u jeho hrobu, bychom jeho tělo uložili do země posvátné vlasti naší na hřbitově v Hostivici. Duchem provodíme jej do věčnosti, odkud se nám bude vracet ve vzpomínkách i tehdy, když zármutek ulehne a slza na naší líci uschne.

Přečetná účast byla na jeho pohřbu jak členstva našeho, tak přátel jeho a veškerého občanstva.

Pohřeb jeho v pravdě nádherný, byl důkazem, jaké lásky se náš milý bratr těšil.

Spi klidný věčný sen, milý bratře náš.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003