Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Novotný

 

 

Ladislav Novotný

* 4. 6. 1870 – † 7. 8. 1911

Starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček v letech 1903 až 1909 a 1911,
zakládající člen a starosta Sokola Hostivice, činovník břevského spolku Kmit a litovického sboru dobrovolných hasičů

 

Popis: image003

Ladislav Novotný se narodil 4. června 1870 na Břvech čp. 1 (nyní U Ovčína čp. 1067) jako syn rolníka Josefa Novotného (litovického starosty v letech 1871 až 1873) a Ludmily rozené Hrubé z Velkých Čičovic. Statek od otce převzal v roce 1901 a s manželkou Františkou na něm hospodařil až do své předčasné smrti 7. srpna 1911.

Novotný se výrazně zapojil do místní spolkové činnosti. Byl zakládajícím členem Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice založené v roce 1892 a stal se jejím prvním jednatelem. V letech 1895 až 1902 zastával funkci náměstka starosty (místostarosty jednoty) a od roku 1903 do své smrti byl starostou jednoty. V roce 1896 stál u vzniku Klubu českých velocipedistů Kmit ve Břvech. Aktivně působil i v litovickém sboru dobrovolných hasičů, v roce 1899, kdy byl sbor založen, je zaznamenán jako jeho jednatel. Stal se i starostou záložny pro Hostivici a okolí.

Ladislav Novotný vstoupil do litovického obecního zastupitelstva volbami v lednu 1903 (za první voličský sbor) a hned byl zvolen starostou spojených obcí, i když první schůzi zastupitelstva řídil až v dubnu 1903. Obecní úřad přestěhoval na Břve, což vedlo k určitým dohadům, jak správně úřad označovat. Ve volbách 24. května 1909 se stal opět zastupitelem a 4. června 1909 byl zvolen I. radním. Protože starosta František Ptáček těžce onemocněl, 17. února 1911 převzal Novotný opět úřad a v doplňovací volbě 9. dubna 1911 byl zvolen 11 hlasy ze třinácti starostou. Tuto funkci však podruhé nezastával dlouho, protože ještě v tomtéž roce zemřel.

Delší dobu až do své smrti působil rovněž jako člen okresního zastupitelstva v Unhošti.

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Jednatel (1892–1895), místostarosta (1896–1902), starosta (1903–1911)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1896)

 

Klub českých velocipedistů Kmit ve Břvech

Významný člen

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Nejspíše zakládající člen

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

Bratr Ladislav Novotný, rolník ve Břvech.

V létech 1890, kdy v obci naší povstala myšlenka založiti těl. jednotu Sokol, byl br. Novotný jeden z těch prvních mužů, kteří se snažili tuto myšlenku uvésti ve skutek.

Když pak 18. září 1892 skutečně byl Sokol založen v Hostivici, stal se bratr Novotný zakládajícím jeho členem a pak jeho prvním jednatelem.

V roce 1895 zvolen valnou hromadou náměstkem starosty a konečně roku 1903 zvolen starostou jednoty. V této hodnosti zůstal až do své smrti.

V životě veřejném pro svou milou upřímnou povahu požíval velké vážnosti. Byl starostou spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Mimo to dlouholetým členem okresního výboru v Unhošti a členem mnoho jiných spolků a korporací.

Jako zakladatel Sokola prožíval s jednotou všecky doby svízelů a zápasu v době jejího počátku, ale i všecky dni radosti v době jejího trvání. Miloval on Sokol z celé poctivé duše své. Byl člověkem zlatého srdce, věrný, vytrvalý a ustavičně pracující pro jednotu a myšlenku sokolskou. Při tom skromný, ku všem laskavý a dobrý bez rozdílu stavu a povolání.

V něm měla jednota naše jistě starostu majícího na starosti vždy jen dobro celku.

Však naděje naše byly zhrouceny nenadálou zprávou, že náš milý bratr starosta zasažen ranou osudu zákeřnou nemocí. Jeho tělesná zdatnost dlouho vzdorovala, až konečně smrt přemohla jej navždy.

Zemřel klidně po delším utrpení v pondělí dne 7. srpna 1911 o 1 ½ hod. odpoledne ve věku 41 roků.

Osud odňal nám dělníka poctivého na lánu sokolském.

Měli jsme jej rádi upřímně, neboť lásku sil mezi bratry své a proto i lásku sklízel od všech, kdo jej znali.

Ve velkém žalu stáli jsme ve čtvrtek dne 10. srpna 1911 u jeho hrobu, bychom jeho tělo uložili do země posvátné vlasti naší na hřbitově v Hostivici. Duchem provodíme jej do věčnosti, odkud se nám bude vracet ve vzpomínkách i tehdy, když zármutek ulehne a slza na naší líci uschne.

Přečetná účast byla na jeho pohřbu jak členstva našeho tak přátel jeho a veškerého občanstva.

Pohřeb jeho v pravdě nádherný, byl důkazem, jaké lásky se náš milý bratr těšil.

Spi klidný věčný sen, milý bratře náš.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Novotný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003