Popis: image003

 

PENĚŽNÍ ÚSTAVY

 

Úvod -> Instituce -> Spořitelní a záložní spolek

 

 

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

 

Založen v roce 1906

Asi v roce 1936 se přejmenoval na Hostivickou záložnu v Hostivici

 

Stanovy z roku 1921

 

Vedení spolku

 

Z historie spolku

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivice a okolí, tedy tzv. kampeličku, založili v roce 1906 přednosta stanice Václav Hladík, rolník František Kubr, učitel Alois Saifrt a mistr kovářský Antonín Ibl. Prvním pokladníkem byl Václav Hladík, po něm Jaroslav Čermák. Kampeličku spravovalo pětičlenné představenstvo a dozorčí rada. Ručení bylo neomezené. Kampelička poskytovala nejen levný úvěr, ale proplácela řepu, mléko, prodávala uhlí, hospodářské nářadí. Podporovala také zdejší školy a spoření školní mládeže.

První úřadovnou spořitelního a záložního spolku byl malý pokojík v hostinci u Neradů, potom byt řídícího učitele ve staré škole a konečně velký pokoj do dvora u Neradů. V roce 1929 si spolek postavil vlastní dům čp. 321 v Potoční ulici. Zpočátku využíval pouze jednu místnost v patře a zbývající místnosti počátkem roku 1930 pronajal firmě Tomáš Baťa ze Zlína. V červnu 1930 byla nákladem spolku zřízena nová veřejná studna před domem.

Asi v roce 1936 se spolek přejmenoval na Hostivickou záložnu v Hostivici.

 

1934.

 

Úřadovny

 

Potoční čp. 321

1929–1948

 

Čsl. armády čp. 22

Velký pokoj do dvora v hostinci u Neradů

Do roku 1929

 

Husovo nám. čp. 59

Byt řídícího učitele ve staré škole

 

Čsl. armády čp. 22

Malý pokojík v hostinci u Neradů

 

Členská knížka

 

Členská knížka z roku 1926.

 

 

Úvod -> Instituce -> Spořitelní a záložní spolek

 

Popis: image003