Popis: image003

 

PENĚŽNÍ ÚSTAVY

 

Úvod -> Instituce -> Hostivická záložna

 

 

 

Hostivická záložna v Hostivici

 

Vznikla asi v roce 1936 přeměnou Spořitelního a záložního spolku pro Hostivici a okolí

V roce 1948 sloučena s hostivickou pobočkou Městské spořitelny v Unhošti do Spořitelny a záložny v Hostivici

 

Vedení záložny

 

Z historie záložny

 

 

Hostivická záložna vznikla asi v roce 1936 přejmenováním Spořitelního a záložního spolku pro Hostivici a okolí a pokračovala v činnosti původního spolku. Sídlila tedy ve vlastní budově v Potoční ulici.

Náměstek starosty záložny, učitel Alois Saift byl zároveň obecním kronikářem a v obecní kronice uvedl některé hospodářské výsledky záložny. V roce 1940 měla záložna obrat 14 363 000 K, 2 487 000 K svěřených vkladů, 1 092 000 K zápůjček, 124 000 K rezervního fondu a 800 000 K uložených přebytků. Rovněž v roce 1942 dosáhl obrat 14 000 000 K. V roce 1943 činily vklady 4 492 336 K a záložna proplatila za obilí 13 318 K, za řepu 313 520 K, za mléko 279 226 K a za dobytek 16 729 K.

Výnosem ministerstva financí byly v září 1948 sloučeny Hostivická záložna v Hostivici a pobočka Městské spořitelny v Unhošti do jednoho peněžního ústavu pod názvem Spořitelna a záložna v Hostivici.

 

1945.

 

Úřadovna

 

Potoční čp. 321

 

Spořitelní knížky

 

 

Členská knížka z roku 1937.

 

 

Vkladní knížka z roku 1942.

 

 

Obal na vkladní knížku.

 

 

Úvod -> Instituce -> Hostivická záložna

 

Popis: image003