Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

 

Alois Saifrt

* 8. 1. 1876 – † 9. 1. 1955

Učitel hostivické obecné školy v letech 1897 až 1931, významný člen řady spolků, divadelní ochotník,
hostivický obecní kronikář v letech 1937 až 1952

 

 

Alois Saifrt se narodil 8. ledna 1876 ve Slaném čp. 413 mistru hrnčíři Josefu Saifrtovi a Marii rozené Lukášové. Ve Slaném navštěvoval pět tříd vyššího státního gymnázia. Studium učitelského ústavu v Příbrami v letech 1893–1897 zakončil roku 1899 zkouškou učitelské způsobilosti pro obecné školy.

Na hostivické obecné škole nastoupil 1. září 1897 jako zatímní podučitel, definitivním podučitelem se stal dekretem c. k. zemské školní rady z 1. května 1900. Dne 17. prosince 1909 byl jmenován definitivním učitelem I. třídy. Od 15. června 1915 do 23. dubna 1917, když zatímní řídící učitel František Pechlát sloužil v armádě, Alois Saifrt ho jako nejstarší přítomný člen sboru zastupoval.

Oženil se v únoru 1904 v Liboci s Anežkou Havlůjovou ze Zličína. Zpočátku bydlel v podnájmu v Hostivici čp. 121. V roce 1907 si postavil v Hostivici u nádraží dům čp. 147, který roku 1914 zvýšil o první patro. Tento dům s vyřezávanými čápy ve štítu patří ke stavebně nejzajímavějším v celé Hostivici. Po prvním mrtvě narozeném potomkovi se mu narodili tři synové – Josef, Stanislav a Alois.

Po vzniku Československa odešel v roce 1919 na pět let učit na Slovensko jako správce státní ľudové školy (slovenské obdoby českých obecných škol) ve Vrútkách a do hostivické školy se vrátil opět od 1. září 1924 do 31. srpna 1931. V roce 1931 byl jmenován definitivním učitelem na dívčí obecné škole v Praze VII., kde se posléze stal zatímním řídícím učitelem, a v roce 1936 byl penzionován.

V letech 1912 až 1936 působil rovněž jako správce hostivické živnostenské pokračovací školy.

Aktivně se zapojil do společenského dění v Hostivici. Režíroval ochotnické divadlo, působil v tělocvičné jednotě Sokol Hostivice a dlouhá léta byl jednatelem a později předsedou místního odboru Národní jednoty Severočeské v Hostivici. Od roku 1906 byl místostarostou Hostivické záložny.

Dne 30. září 1937 byl zvolen za hostivického obecního kronikáře a v této funkci setrval do března 1952. Jeho zápisy v obecní pamětní knize patří ke kvalitním, obsahují řadu přesných údajů o soudobém dění; do studia historie se nepouštěl.

 Na varhany hrál v hostivickém kostele na Silvestra 1954, poté již nevycházel z domu. Dne 8. ledna 1955 mu farář přál k narozeninám a ještě ten den byl převezen do Prahy do nemocnice, kde 9. ledna 1955 zemřel. Pohřben byl na hostivickém hřbitově 15. ledna 1955 za účasti mnoha lidí včetně celého učitelského sboru. U hrobu se s ním rozloučili duchovní správce Vladimír Studený, za školu ředitel Miloš Šrámek, za tělocvičnou jednotu Sokol (tehdy Spartak) Josef Kaplánek, za spolužáky řídící učitel Rous, za žáky pan Turecký ze Sobína a za pohřební zpěvačky paní Rochusová.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Učitel (1897–1931)

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

Správce školy (1912–1936)

 

    

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Hostivická záložna v Hostivici

Zakládající člen (1906), člen představenstva (1912) a náměstek starosty (1942 a 1948)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Předseda vzdělávacího odboru (1906–1918), člen výboru (1907–1918), archivář (1909)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Člen výboru (1913)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Jednatel (1899–1919) a předseda (1925–1938)

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Pokladník (1935–1936)

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

II. místopředseda (1937–1939)

 

Hasičský sbor Hostivice

Místostarosta (1940–1945)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Saifrt († před 1908), mistr hrnčíř ve Slaném čp. 413,
syn Tomáše Saifrta, hrnčíře ve Slaném, a Josefy rozené Faitové

Matka: Marie rozená Lukášová († před 1918),
dcera Václava Lukáše, domkáře v Želevčicích, a Marie rozené Vaidtové z Břešťan

 

Manželka

Svatba: 9. února 1904 Liboc

Anežka Havlůjová (* 24. 11. 1882 Zličín čp. 9 – † 14. 4. 1954 Praha II čp. 499),

dcera Josefa Havlůje, rolníka ve Zličíně čp. 9,

syna Antonína Havlůje, rolníka ve Zličíně čp. 9, a Kateřiny rozené Bukovské z Holešovic

a Alžběty rozené Fatkové,
dcery Jiřího Fatky, rolníka v Chýni čp. 2, a Anny rozené Bukovské z Holešovic

 

Děti

N. Saifrt (* 3. 7. 1905 Hostivice čp. 121 – † 3. 7. 1905 Hostivice čp. 121)

Josef Saifrt (* 8. 11. 1906 Hostivice čp. 121 – † 1. 1. 1985), úředník,
∞ 9. 9. 1933 Hostivice: Blažena Najmanová (* 5. 7. 1913 Litovice čp. 18 – †), dcera Jaroslava Najmana

Stanislav Saifrt (* 11. 4. 1908 Hostivice čp. 147 – † 7. 8. 1985), ve Zličíně čp. 25,
∞ 21. 10. 1934 Hostivice: Růžena Závorová (* 17. 12. 1910 Hostivice čp. 33 – †)

Alois Saifrt (* 18. 5. 1918 Hostivice čp. 147 – † 22. 1. 2000), učitel a ředitel školy v Hostivici čp. 147,
Eva Bílková (* 30. 4. 1927 – † 5. 1. 2004), ředitelka mateřské školy v Hostivici čp. 147

 

Bydliště

Hostivice, Havlíčkova čp. 147 (1907–1955)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Slaný 38, fol. 186 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003