Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

 

Alois Saifrt

* 8. 1. 1876 – † 1955

Učitel hostivické obecné školy v letech 1897 až 1931, významný člen řady spolků, divadelní ochotník,
hostivický obecní kronikář v letech 1937 až 1952

 

 

Alois Saifrt se narodil 8. ledna 1876 jako syn hrnčíře ve Slaném. Ve Slaném navštěvoval pět tříd vyššího státního gymnázia. Studium učitelského ústavu v Příbrami v letech 1893–1897 zakončil roku 1899 zkouškou učitelské způsobilosti pro obecné školy.

Na hostivické obecné škole nastoupil 1. září 1897 jako zatímní podučitel, definitivním podučitelem se stal dekretem c. k. zemské školní rady z 1. května 1900. Dne 17. prosince 1909 byl jmenován definitivním učitelem I. třídy. Od 15. června 1915 do 23. dubna 1917, když zatímní řídící učitel František Pechlát sloužil v armádě, Alois Saifrt ho jako nejstarší přítomný člen sboru zastupoval.

Oženil se s Anežkou Havlůjovou ze Zličína. V roce 1907 si postavil v Hostivici u nádraží dům čp. 147, který roku 1914 zvýšil o první patro. Tento dům s vyřezávanými čápy ve štítu patří ke stavebně nejzajímavějším v celé Hostivici. Narodili se mu tři synové – Josef, Stanislav a Alois.

Po vzniku Československa odešel v roce 1919 na pět let učit na Slovensko jako správce státní ľudové školy (slovenské obdoby českých obecných škol) ve Vrútkách a do hostivické školy se vrátil opět od 1. září 1924 do 31. srpna 1931. V roce 1931 byl jmenován definitivním učitelem na dívčí obecné škole v Praze VII., kde se posléze stal zatímním řídícím učitelem, a v roce 1936 byl penzionován.

V letech 1912 až 1936 působil rovněž jako správce hostivické živnostenské pokračovací školy.

Aktivně se zapojil do společenského dění v Hostivici. Režíroval ochotnické divadlo, působil v tělocvičné jednotě Sokol Hostivice a dlouhá léta byl jednatelem a později předsedou místního odboru Národní jednoty Severočeské v Hostivici. Od roku 1906 byl místostarostou Hostivické záložny.

Dne 30. září 1937 byl zvolen za hostivického obecního kronikáře a v této funkci setrval do března 1952. Jeho zápisy v obecní pamětní knize patří ke kvalitním, obsahují řadu přesných údajů o soudobém dění; do studia historie se nepouštěl.

 Zemřel na přelomu let 1954 a 1955, pohřeb se konal 8. ledna 1955 za účasti celého učitelského sboru.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Učitel (1897–1931)

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

Správce školy (1912–1936)

 

    

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí

Hostivická záložna v Hostivici

Zakládající člen (1906), člen představenstva (1912) a náměstek starosty (1942 a 1948)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Předseda vzdělávacího odboru (1906–1918), člen výboru (1907–1918), archivář (1909)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Člen výboru (1913)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Jednatel (1899–1919) a předseda (1925–1938)

 

Včelařský spolek pro Hostivici a okolí

Pokladník (1935–1936)

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

II. místopředseda (1937–1939)

 

Hasičský sbor Hostivice

Místostarosta (1940–1945)

 

Rodina

 

Manželka

Svatba: nehledána

Anežka Havlůjová (* 24. 11. 1882 Zličín – †)

 

Děti

Josef Saifrt (* 8. 11. 1906 Hostivice – † 1. 1. 1985), úředník,
∞ 9. 9. 1933, Hostivice: Blažena Najmanová (* 5. 7. 1913 Litovice čp. 18 – †), dcera Jaroslava Najmana

Stanislav Saifrt (* 11. 4. 1908 Hostivice čp. 147 – †), ve Zličíně,
∞ 21. 10. 1934 Hostivice: Růžena Závorová (* 17. 12. 1910 Hostivice – †)

Alois Saifrt (* 18. 5. 1918 Hostivice – † 22. 1. 2000), učitel a ředitel školy v Hostivici čp. 147,
Eva Bílková (* 30. 4. 1927 – † 5. 1. 2004), ředitelka mateřské školy v Hostivici čp. 147

 

Bydliště

Hostivice, Havlíčkova čp. 147 (1907–1955)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003