Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt st.

 

 

Alois Saifrt st.

* 8. 1. 1876 – † 1955

učitel hostivické obecné školy v letech 1897 až 1931, aktivní člen Sokola, divadelní ochotník,
jednatel a později předseda hostivické odbočky Národní jednoty severočeské,
hostivický obecní kronikář v letech 1937 až 1952

 

 

Alois Saifrt se narodil 8. ledna 1876 jako syn hrnčíře ve Slaném, kde navštěvoval pět tříd vyššího státního gymnázia. Studium učitelského ústavu v Příbrami v letech 1893–1897 zakončil roku 1899 zkouškou učitelské způsobilosti pro obecné školy.

Na hostivické obecné škole nastoupil 1. září 1897 jako zatímní podučitel, definitivním podučitelem se stal dekretem c. k. zemské školní rady z 1. května 1900. Dne 17. prosince 1909 byl jmenován definitivním učitelem I. třídy. Od 15. června 1915 do 23. dubna 1917, když zatímní řídící učitel František Pechlát sloužil v armádě, Alois Saifrt ho jako nejstarší přítomný člen sboru zastupoval.

Po vzniku Československa odešel v roce 1919 na pět let učit na Slovensko jako správce státní ľudové školy (slovenské obdoby českých obecných škol) ve Vrútkách a do hostivické školy se vrátil opět od 1. září 1924 do 31. srpna 1931. V roce 1931 byl jmenován definitivním učitelem na dívčí obecné škole v Praze VII., kde se posléze stal zatímním řídícím učitelem, a v roce 1936 byl penzionován.

V letech 1912 až 1936 působil rovněž jako správce hostivické živnostenské pokračovací školy.

Alois Saifrt si postavil v roce 1907 dům čp. 147 u nádraží v nynější Havlíčkově ulici, který roku 1914 zvýšil o první patro. Tento dům s čápy ve štítu patří ke stavebně nejzajímavějším v celé Hostivici.

Aktivně se zapojil do společenského dění v Hostivici. Režíroval ochotnické divadlo, působil v tělocvičné jednotě Sokol Hostivice a dlouhá léta byl jednatelem a později předsedou místního odboru Národní jednoty Severočeské v Hostivici. Od roku 1906 byl místostarostou Hostivické záložny.

Dne 30. září 1937 byl zvolen za hostivického obecního kronikáře a v této funkci setrval do března 1952. Jeho zápisy v obecní pamětní knize patří ke kvalitním, obsahují řadu přesných údajů o soudobém dění; do studia historie se nepouštěl.

Jeho pohřeb se konal 8. ledna 1955 za účasti celého učitelského sboru.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt st.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003