Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

 

Alois Saifrt

* 18. 5. 1918 – † 22. 1. 2000

Učitel hostivické školy v letech 1949 až 1978 a její ředitel v letech 1975 až 1978, cvičitel Sokola

 

 

Alois Saifrt se narodil 18. května 1918 v Hostivici jako syn zdejšího učitele Aloise Saifrta. V letech 1924 až 1929 chodil do obecné školy v Hostivici a do roku 1934 studoval na československé státní reálce v Praze VII. Po ukončení kvinty přestoupil na Amerlingův státní mužský učitelský ústav v Praze a tam také složil roku 1938 maturitní zkoušku. Od 1. září 1938 nastoupil učitelskou službu na Masarykově měšťanské škole v Ruzyni. Pak působil střídavě na obecných školách na Jenerálce, v Ruzyni, v Modřanech, opět v Ruzyni a od 1. března 1942 na měšťanské škole v Nebušicích. Od října 1944 do dubna 1945 byl totálně nasazen jako dělník na odklizovací práce do Fantových závodů v Pardubicích, kde přežil nálety a dvojí bombardování. V listopadu 1944 vykonal zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy ze IV. odboru. Po osvobození Československa v roce 1945 se vrátil opět na měšťanskou školu v Nebušicích a od 1. září 1945 byl ustanoven na měšťanskou školu chlapeckou v Kadani. Na budování této školy v pohraničí se podílel do srpna 1948 a od 1. září 1948 byl na vlastní žádost jmenován na střední školu v Křivoklátě.

V rodné Hostivici nastoupil na střední školu od 1. září 1949 s aprobací český jazyk, německý jazyk, tělesná výchova a pracovní výchova. Od 20. září 1953 byl jmenován zástupcem ředitele a v této funkci působil až do svého ustanovení ředitelem v roce 1975, po odchodu Miloše Šrámka. Jeho manželkou se stala Eva Bílková, dlouholetá ředitelka litovické mateřské školy.

Od ustavení pionýrského oddílu v říjnu 1950 byl několik let jeho pedagogickým poradcem. U příležitosti dne učitelů 28. března 1957 i 1958 byl vyznamenán čestným diplomem a uznáním rady ONV za svědomitou práci ve škole. Ve školním roce 1967/1968 i později byl vedoucím předmětové komise učitelů pro český jazyk a vedl němčinu jako nepovinný předmět. Rovněž pokračoval v soukromém studiu Večerní univerzity marxismu-leninismu. Začátkem 70. let připravoval pro žáky vlastivědnou soutěž Poznáváme své město, která vyústila ve výrobu a instalaci dřevěných tabulí s informacemi o význačných budovách v obci.

Do důchodu odešel 1. srpna 1978 a při té příležitosti dostal řadu ocenění od různých orgánů a organizací. Ve škole však nadále vypomáhal zástupem za nemocné učitele a v letech 1985 až 1988 dokonce na plný úvazek místo chybějících učitelů.

Alois Saifrt se zapojil do činnosti orgánů města. Byl členem místního výboru Národní fronty a poslancem národního výboru a pracoval postupně v různých komisích, zejména zdravotní, životního prostředí a pro zvelebení obce. V těchto funkcích se významně zasloužil o obnovu hostivického zámku v letech 1977–1983.

V mládí byl členem jazzové kapely a působil jako cvičitel v Sokole, kde byl i členem hudebního kroužku. Podílel se na přípravě několika regionálních publikací, v roce 1971 Dělnické hnutí na Hostivicku a o 6 let později Hostivice – 700 let života a práce. Od počátků publikoval množství článků v Hostivickém zpravodaji a později v Hostivickém měsíčníku.

V 90. letech se snažil o opravu varhan v hostivickém kostele. Jeho příspěvek tvořil základ později ustavenému Fondu Aloise Saifrta, který opravu dotáhl do zdárného konce.

Alois Saifrt zemřel 22. ledna 2000.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Alois Saifrt (* 8. 1. 1876 Slaný – † 1955 Hostivice), učitel v Hostivici čp. 147

Matka: Anežka rozená Havlůjová (* 24. 11. 1882 Zličín – †)

 

Sourozenci

Josef Saifrt (* 8. 11. 1906 Hostivice – † 1. 1. 1985), úředník,
∞ 9. 9. 1933, Hostivice: Blažena Najmanová (* 5. 7. 1913 Litovice čp. 18 – †), dcera Jaroslava Najmana

Stanislav Saifrt (* 11. 4. 1908 Hostivice čp. 147 – †), ve Zličíně,
∞ 21. 10. 1934 Hostivice: Růžena Závorová (* 17. 12. 1910 Hostivice – †)

 

Manželka

Svatba: nehledána

Eva Bílková (* 30. 4. 1927 – † 5. 1. 2004)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003