Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

 

Alois Saifrt

* 18. 5. 1918 – † 22. 1. 2000

Učitel hostivické školy v letech 1949 až 1978 a její ředitel v letech 1975 až 1978, cvičitel Sokola

 

 

Alois Václav Saifrt se narodil 18. května 1918 v Hostivici čp. 147 zdejšímu učiteli Aloisi Saifrtovi a Anežce rozené Havlůjové. V letech 1924 až 1929 chodil do obecné školy v Hostivici a do roku 1934 studoval na československé státní reálce v Praze VII. Po ukončení kvinty přestoupil na Amerlingův státní mužský učitelský ústav v Praze a tam také složil roku 1938 maturitní zkoušku. Od 1. září 1938 nastoupil učitelskou službu na Masarykově měšťanské škole v Ruzyni. Pak působil střídavě na obecných školách na Jenerálce, v Ruzyni, v Modřanech, opět v Ruzyni a od 1. března 1942 na měšťanské škole v Nebušicích. Od října 1944 do dubna 1945 byl totálně nasazen jako dělník na odklizovací práce do Fantových závodů v Pardubicích, kde přežil nálety a dvojí bombardování. V listopadu 1944 vykonal zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy ze IV. odboru. Po osvobození Československa v roce 1945 se vrátil opět na měšťanskou školu v Nebušicích a od 1. září 1945 byl ustanoven na měšťanskou školu chlapeckou v Kadani. Na budování této školy v pohraničí se podílel do srpna 1948 a od 1. září 1948 byl na vlastní žádost jmenován na střední školu v Křivoklátě.

V rodné Hostivici nastoupil na střední školu od 1. září 1949 s aprobací český jazyk, německý jazyk, tělesná výchova a pracovní výchova. Od 20. září 1953 byl jmenován zástupcem ředitele a v této funkci působil až do svého ustanovení ředitelem v roce 1975, po odchodu Miloše Šrámka. Jeho manželkou se stala Eva Bílková, dlouholetá ředitelka litovické mateřské školy.

Od ustavení pionýrského oddílu v říjnu 1950 byl několik let jeho pedagogickým poradcem. U příležitosti dne učitelů 28. března 1957 i 1958 byl vyznamenán čestným diplomem a uznáním rady ONV za svědomitou práci ve škole. Ve školním roce 1967/1968 i později byl vedoucím předmětové komise učitelů pro český jazyk a vedl němčinu jako nepovinný předmět. Rovněž pokračoval v soukromém studiu Večerní univerzity marxismu-leninismu. Začátkem 70. let připravoval pro žáky vlastivědnou soutěž Poznáváme své město, která vyústila ve výrobu a instalaci dřevěných tabulí s informacemi o význačných budovách v obci.

Do důchodu odešel 1. srpna 1978 a při té příležitosti dostal řadu ocenění od různých orgánů a organizací. Ve škole však nadále vypomáhal zástupem za nemocné učitele a v letech 1985 až 1988 dokonce na plný úvazek místo chybějících učitelů.

Alois Saifrt se zapojil do činnosti orgánů města. Byl členem místního výboru Národní fronty a poslancem národního výboru a pracoval postupně v různých komisích, zejména zdravotní, životního prostředí a pro zvelebení obce. V těchto funkcích se významně zasloužil o obnovu hostivického zámku v letech 1977–1983.

V mládí byl členem jazzové kapely a působil jako cvičitel v Sokole, kde byl i členem hudebního kroužku. Podílel se na přípravě několika regionálních publikací, v roce 1971 Dělnické hnutí na Hostivicku a o 6 let později Hostivice – 700 let života a práce. Od počátků publikoval množství článků v Hostivickém zpravodaji a později v Hostivickém měsíčníku.

V 90. letech se snažil o opravu varhan v hostivickém kostele. Jeho příspěvek tvořil základ později ustavenému Fondu Aloise Saifrta, který opravu dotáhl do zdárného konce.

Zemřel 22. ledna 2000.

 

Působení ve veřejných institucích

 

      

Střední škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Učitel (1949–1978)

Ředitel (1975–1978)

 

Místní výbor Národní fronty Hostivice

Člen

 

Místní národní výbor Hostivice

Poslanec

Předseda komise životního prostředí

Člen dalších komisí

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Alois Saifrt (* 8. 1. 1876 Slaný čp. 413 – † 9. 1. 1955 Praha),
učitel v Hostivici čp. 147,
syn Josefa Saifrta, mistra hrnčíře ve Slaném čp. 413, a Marie rozené Lukášové ze Želevčic

Matka: Anežka rozená Havlůjová (* 24. 11. 1882 Zličín čp. 9 – † 14. 4. 1954 Praha II čp. 499),
dcera Josefa Havlůje, rolníka ve Zličíně čp. 9, a Alžběty rozené Fatkové z Chýně čp. 2

 

Sourozenci

Josef Saifrt (* 8. 11. 1906 Hostivice čp. 121 – † 1. 1. 1985), úředník v Hostivici čp. 147,
∞ 9. 9. 1933 Hostivice: Blažena Najmanová (* 5. 7. 1913 Litovice čp. 18 – †), dcera Jaroslava Najmana

Stanislav Saifrt (* 11. 4. 1908 Hostivice čp. 147 – † 7. 8. 1985), ve Zličíně čp. 25,
∞ 21. 10. 1934 Hostivice: Růžena Závorová (* 17. 12. 1910 Hostivice čp. 33 – †)

 

Manželka

Svatba: nehledána

Eva Bílková (* 30. 4. 1927 – † 5. 1. 2004), ředitelka mateřské školy v Litovicích

 

Bydliště

Hostivice, Havlíčkova čp. 147 (1951–2000)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 29, fol. 285 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Alois Saifrt

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003