Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Najman

 

 

Jaroslav Najman

* 30. 9. 1875 – †

Hostivický obecní kronikář v letech 1924 až 1928,
litovický obecní strážník a písař v letech 1904 až 1913, hostivický obecní tajemník v letech 1913 až 1937,
italský legionář

 

Jaroslav Najman se narodil 30. září 1875 v Jenečku čp. 2 obuvníkovi Františku Neumanovi (též Neumannovi, až Jaroslav začal psát své příjmení počeštěně) a Anně rozené Smetanové. V říjnu 1903 se oženil s Anežkou Kolaříkovou z Hostivice.

 Dne 29. června 1904 byl v konkurzu spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček vybrán ze 72 uchazečů, vzdal se povolání dělníka na dráze a stal se litovickým obecním strážníkem, což obnášelo i funkci obecního písaře a vlastně tajemníka úřadu. V dubnu 1913 začal Najman vypomáhat s písařskou prací na hostivickém obecním úřadě, avšak nedostal k této činnosti souhlas od dosavadního zaměstnavatele, proto dal litovické obci 25. července 1913 čtvrtletní výpověď a přešel plně na hostivický úřad. Zde setrval ve funkci obecního tajemníka do února 1937, kdy byl na vlastní žádost penzionován.

Za 1. světové války působil jako vojín v 6. domobraneckém pěším pluku a do zajetí padl 8. července 1918 v Albánii. Do italské legie se přihlásil ve Folignu ve střední Itálii a 17. října 1918 byl zařazen jako vojín k 35. pěšímu (střeleckému) pluku do 11. roty. Demobilizován byl 30. června 1920 z téhož pluku v hodnosti desátníka.

V roce 1924 hostivické obecní zastupitelstvo naplnilo zákon z roku 1920, podle něhož bylo povinno zřídit obecní pamětní knihu. Prvním kronikářem se stal Jaroslav Najman a tuto činnost vykonával do konce roku 1928. Do kroniky především opsal údaje z Ptáčkových Pamětí farní osady Hostivické z roku 1915 a doplnit je o některé údaje zjištěné od pamětníků, zpravidla ale nepřesné či přímo mylné. Najman pojal úmysl sepsat historii jednotlivých domů a vyčlenil k tomu patřičný prostor v kronice, kde nadepsal jednotlivá čísla popisná, záměr však naplnil jen u domů, jejichž historii už sepsal Ptáček. O aktuálním dění v kronikářově době je v pamětní knize zmíněno poměrně málo – seznam padlých v 1. světové válce, seznam legionářů, poražení sochy sv. Jana Nepomuckého, vybudování pomníku obětem války a dočasné zabrání velkostatku komunisty.

Po penzionování byl vyšetřován kvůli nesrovnalostem v obecním hospodaření, výsledek není znám.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecní úřad Hostivice

Obecní tajemník (1913–1937)

 

Obecní knihovna Hostivice

Knihovník (1920–1928)

 

Působení ve spolcích

 

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Jednatel (1906–1909)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1915–1916), náhradník výboru (1914)

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

Místopředseda (1926–1927)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Neuman (* 30. 12. 1847 Jeneček čp. 2 – † 7. 11. 1906 Jeneček čp. 2),
obuvník v Jenečku čp. 2,
syn Pavla Neumana, domkáře v Jenečku čp. 2, a Marie rozené Klatovské z Jenečka čp. 2

Matka: Anna rozená Smetanová (* 17. 1. 1846 Lukavec čp. 55 – † 28. 7. 1924 Jeneček čp. 2),
dcera Josefa Smetany, domkáře v Lukavci čp. 55, a Antonie rozené Staňkové

 

Sourozenci

Bedřich Neuman (* 25. 9. 1874 Jeneček čp. 2 – † 11. 10. 1874 Jeneček čp. 2)

Emanuel Neuman (* 25. 9. 1874 Jeneček čp. 2 – † 12. 10. 1874 Jeneček čp. 2)

Antonie Neumanová (* 2. 10. 1876 Jeneček čp. 2 – 14. 10. 1876 Jeneček čp. 2)

Jaromír Josef Neuman (* 2. 4. 1878 Jeneček čp. 2 – † 11. 7. 1878 Jeneček čp. 2)

František Neuman (* 7. 8. 1879 Jeneček čp. 2 – † 17. 8. 1936 Jeneček čp. 86), dělník na dráze v Jenečku čp. 2,
∞ 20. 6. 1909 Hostivice: Marie Dolejšová (13. 1. 1875 Jeneč čp. 76 – † 9. 1. 1938 Jeneček čp. 86)

Bedřich Neuman (* 22. 2. 1881 Jeneček čp. 2 – † 20. 10. 1881 Jeneček čp. 2)

Karel Neuman (* 15. 10. 1882 Jeneček čp. 2 – † 3. 11. 1892 Jeneček čp. 2)

Josef Neuman (* 26. 3. 1884 Jeneček čp. 2 – † 20. 8. 1884 Jeneček čp. 2)

Marie Neumanová (* 28. 6. 1886 Jeneček čp. 2 – †), dělnice,
∞ 22. 10. 1905: Kamil Růžek (* 1. 5. 1879 Slapy – †), dělník na dráze v Jenečku čp. 2

Rozálie Neumanová (* 24. 12. 1887 Jeneček čp. 2 – † 14. 4. 1888 Jeneček čp. 2)

Růžena Neumanová (* 8. 6. 1889 Jeneček čp. 2 – †), dělnice,
∞ 7. 8. 1910 Hostivice: Josef Hrdlička (* 13. 3. 1887 Třebonice čp. 3 – †), zedník v Jenečku čp. 2

 

Manželka

Svatba: 17. října 1903 Hostivice

Anežka Kolaříková (* 18. 1. 1883 Hostivice čp. 102 – †),

dcera Tomáše Kolaříka (* 26. 12. 1857 Dobrovíz čp. 40 – †),
dělníka v Hostivici čp. 102 a později domkáře v Hostivici čp. 29,
syna Václava Kolaříka, dělníka v Dobrovízi čp. 40, a Kateřiny rozené Chocholové z Chýně,

a Marie rozené Čermákové (* 14. 8. 1857 Hostivice čp. 25 – †),
dcery Jana Čermáka, zedníka v Hostivici čp. 25, původem z Hostouně, a Rosalie rozené Homolkové z Hostivice

 

Děti

Zdeněk Josef Najman (* 14. 3. 1918 Litovice čp. 18 – †),
∞ 10. 11. 1945 Častrov: Božena Balková

Blažena Najmanová (* 5. 7. 1913 Litovice čp. 18 – †),
∞ 9. 9. 1933 Hostivice: Josef Saifrt (* 8. 11. 1906 Hostivice čp. 121 – † 1. 1. 1985), úředník

 

Bydliště

Hostivice, Komenského čp. 276 (od roku 1925)

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 14, fol. 218 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 18, fol. 194 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Najman

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003