image003

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914–1918

 

Úvod -> Události -> 1. světová válka: legionáři

 

 

LEGIONÁŘI

 

Za první světové války vstupovali Češi, nejčastěji zajatí vojáci rakousko-uherské armády, do československého zahraničního vojska, zapojili se do bojů v Rusku, v Itálii i ve Francii na straně Dohody a pomohli tak vzniku Československé republiky v říjnu 1918. Zejména ruští legionáři se vrátili domů až několik let po válce, protože absolvovali prakticky cestu kolem světa.

Kdo je považován za legionáře, definoval § 2 zákona č. 462/1919 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům, takto:

Legionářem jest každý dobrovolník čsl. legionářské (revoluční-zahraniční) armády, který byl do ní zařazen na základě přihlášky učiněné příslušnému orgánu nebo zástupci čsl. Národní Rady v Paříži nebo některé z jejích odboček nejdéle do 28. října 1918, a to úplně dobrovolně, bez jakéhokoli nátlaku, nebo nařízení čsl. Národní Rady nebo jiného čsl. revolučního orgánu veřejnou mocí nadaného, a v den převratu, t. j. 28. října 1918, skutečně v ní službu podle svého služebního přidělení konal – nebo který hodnověrně prokáže, že z důvodů, na jeho moci a vůli nezávislých, nemohl v uvedený den v místě příslušného zařazujícího a přidělujícího čsl. vojenského orgánu k zařazení býti přítomen – nebo který byl z ní řádně propuštěn.

Československou legionářskou (revoluční-zahraniční) armádou rozumějí se autonomní, z Čechoslováků složené vojenské formace ve svazku příslušných spojeneckých armád, které podléhaly nejvyšší politické autoritě čsl. Národní Rady v Paříži pod předsednictvím Masarykovým.

Vedle toho za legionáře jest pokládati rovněž Čechoslováky rakouského, uherského neb německého státního občanství, kteří během války dobrovolně vstoupili do některé ze spojeneckých a spřátelených pravidelných (regulárních) armád, jsoucích v pravidelné válce proti středoevropské koalici (Německo, Rakousko-Uhersko, Bulharsko, Turecko) a v ní v době převratu, t. j. 28. října 1918, skutečně konali službu, nebo z ní byli řádně propuštěni, prokáží-li hodnověrně, že z důvodů na jejich vůli nezávislých nebylo jim možno vstoupiti nebo přestoupiti do čsl. revoluční-zahraniční legionářské armády.

Armády spojenecké a spřátelené jsou: americká, anglická, francouzská, italská, ruská až do 28. února 1918 a srbská.

Potvrzení o tom, kdo je legionářem, vydává kancelář Československých legií při ministerstvu Národní obrany.

V seznamu na této stránce jsou zařazeni legionáři se vztahem k Hostivici, tedy ke všem obcím a osadám tvořícím nynější Hostivici, členění podle jednotlivých vojsk. Nejprve jsou uvedeni legionáři, kteří se zde narodili nebo zde žili před povoláním do války, a následně ti, kteří se přistěhovali až po válce (bez rozlišení části města).

Úplné seznamy legionářů se vztahem k Hostivici neexistují. První seznam zapsal pro vlastní Hostivici někdy mezi roky 1924 a 1928 do obecní pamětní knihy obecní tajemník a kronikář Jaroslav Najman, sám italský legionář. Seznam však neobsahuje hostivické rodáky, kteří v té době již v Hostivici nežili, a nemohl zachytit ani později přestěhované legionáře, z nichž někteří se významně zapojili do místního společenského života. Z Litovic žádný podobný seznam není znám.

Na tuto stránku byli zařazeni rodáci nalezení v databázi Vojenského historického archivu, legionáři z Najmanova seznamu, legionáři uvedení v knize Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ 1914–1921, pokud přiřazení k Hostivici nebylo omylem, a dále mj. funkcionáři legionářských spolků v meziválečném období.

 

Legionáři z Hostivice a okolí se v meziválečném období sdružovali v jednotě Československé obce legionářské (spíše legionáři socialistického přesvědčení) a v Nezávislé jednotě československých legionářů (spíše legionáři orientovaní nesocialisticky).

 

Rychlý rozcestník

Ruští legionářiitalští legionářifrancouzští legionářilegionáři francouzské cizinecké legie

 

Ruští legionáři

 

Rodáci a občané z Hostivice

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Bílek Václav

1889

20. 3. 1915

1. 10. 1918

10. 11. 1920

Dvořák Jan

1888

28. 7. 1916

18. 4. 1918

2. 8. 1920

Hanzlík Pavel

1882

22. 3. 1915

18. 8. 1918

15. 6. 1920

Hanzlík Václav

1891

10. 12. 1914

28. 5. 1917

23. 4. 1920

Ibl Antonín

1892

17. 2. 1915

24. 6. 1916

22. 4. 1920

Kácl Josef

1889

19. 3. 1915

15. 8. 1918

17. 11. 1920

Kalina Václav

1889

23. 3. 1915

12. 7. 1918

22. 1. 1920

Kotva František

1892

3. 7. 1916

12. 7. 1916

2. 2. 1920

Kučera Štěpán

1885

26. 2. 1915

3. 12. 1917

24. 9. 1920

Melzer Josef

1890

7. 9. 1914

21. 7. 1917

10. 8. 1920

Novotný Antonín

1892

22. 3. 1915

14. 6. 1917

26. 1. 1921

Novotný Josef

1881

15. 3. 1915

18. 11. 1918

14. 8. 1920

Nykles Tomáš

1882

12. 9. 1914

14. 6. 1918

27. 5. 1920

Souček Josef

1894

15. 6. 1916

5. 2. 1918

28. 7. 1920

Soukup Adolf

1876

4. 4. 1915

20. 5. 1918

28. 11. 1919

Suchý Rudolf

1895

15. 10. 1916

15. 11. 1916

6. 2. 1920

Svoboda Matěj

1895

17. 6. 1917

23. 7. 1917

6. 2. 1920

Špaček František

1879

18. 9. 1915

4. 10. 1917

11. 1. 1920

Šroubek Karel

1884

3. 4. 1915

25. 4. 1918

8. 11. 1920

Vávra Jindřich

1886

21. 8. 1915

19. 6. 1918

2. 11. 1920

Vávra Josef

1889

?

6. 7. 1918

?

Vodolán František

1892

22. 3. 1915

7. 8. 1918

29. 9. 1920

Vodolán Josef

1888

9. 4. 1915

7. 8. 1918

20. 11. 1920

Vrána František
(uváděn jako hostivický rodák, ale v Hostivici se nenarodil)

1891
nebo
1892

23. 11. 1914

10. 9. 1917

31. 12. 1919

 

Rodáci a občané z Litovic

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Biskup Karel

1893

7. 9. 1915

1. 6. 1917

12. 11. 1920

Makeš Kamil
(též ve francouzské legii)

1891

20. 3. 1915

25. 8. 1917

20. 4. 1919

Petřík Matěj

1892

9. 11. 1915

5. 9. 1917

15. 6. 1920

 

Rodáci a občané z Jenečka

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Hájek Jaroslav

1894

28. 6. 1916

13. 7. 1917

3. 11. 1920

Vízner Tomáš

1887

12. 12. 1914

20. 6. 1918

?

 

Rodáci a občané ze Břví

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Dusík Karel
(též ve francouzské legii)

1887

10. 12. 1914

7. 11. 1917

7. 11. 1919

Ryska Jindřich

(od roku 1922 žil v Litovicích)

1894

7. 2. 1915

5. 3. 1918

22. 2. 1920

 

Přistěhovaní do našich obcí po válce

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Chrastný Josef

1882

21. 11. 1914

5. 5. 1917

23. 4. 1920

Lánský Antonín

1891

3. 11. 1914

7. 8. 1917

24. 9. 1920

Lhoták Václav

1896

7. 7. 1915

10. 8. 1917

2. 12. 1920

Malaník Václav

1894

12. 2. 1915

24. 6. 1916

15. 6. 1920

Mansfeld Josef

1889

14. 11. 1914

24. 6. 1916

23. 7. 1920

Morštejn Josef

1893

18. 11. 1914

31. 7. 1916

31. 5. 1920

Placák Václav

1892

1. 1. 1915

7. 7. 1917

18. 1. 1921

Plos Josef

1893

11. 9. 1915

25. 7. 1917

14. 4. 1920

Příhoda Josef

1893

15. 3. 1915

17. 6. 1918

6. 9. 1920

Sulan Jaroslav

1884

7. 7. 1915

24. 8. 1917

29. 7. 1920

Šípek Josef

1894

24. 9. 1915

4. 4. 1917

9. 7. 1920

Špitálský František

1887

10. 10. 1915

20. 6. 1918

14. 1. 1920

Vlach Bohumil

1894

?

25. 11. 1917

?

 

 

Italští legionáři

 

Rodáci a občané z Hostivice

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Fiala Josef

1899

19. 8. 1917

12. 7. 1918

31. 12. 1919

Fogl František

1897

31. 7. 1918

31. 8. 1918

31. 12. 1919

Karlík Antonín

1874

15. 5. 1917

17. 5. 1918

31. 7. 1919

Knotek Václav

1894

19. 8. 1917

13. 7. 1918

31. 12. 1919

Kocourek Stanislav

1889

28. 10. 1918

4. 12. 1918

?

Najman Jaroslav

(narozen v Jenečku)

1875

8. 7. 1918

17. 10. 1918

30. 6. 1920

Váňa Jan

(později bydlel v Litovicích)

1896

23. 8. 1917

12. 4. 1918

31. 12. 1919

 

Rodáci a občané z Litovic

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Souček Jan

1899

4. 11. 1918

15. 2. 1919

23. 9. 1919

 

Přistěhovaní do našich obcí po válce

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Adamec Bohumil

1893

10. 2. 1917

24. 4. 1918

31. 12. 1919

Chochola Rudolf

1896

23. 10. 1915

11. 5. 1918

15. 11. 1920

Janoušek Ferdinand

1895

18. 8. 1917

13. 7. 1918

12. 11. 1919

Krása Jan

1893

27. 10. 1917

10. 5. 1918

19. 5. 1920

 

 

Francouzští legionáři

 

Rodáci a občané z Hostivice

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Tůma Matěj

1883

9. 9. 1917

14. 3. 1918

7. 1. 1920

 

Rodáci a občané z Litovic

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Makeš Kamil
(též v ruské legii)

1891

20. 3. 1915

25. 8. 1917

20. 4. 1919

 

Rodáci a občané z Jenečka

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Diviš František
(narozen v Hostivici)

1882

12. 10. 1914

13. 11. 1918

17. 6. 1919

 

Rodáci a občané ze Břví

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Dusík Karel
(též v ruské legii)

1887

10. 12. 1914

7. 11. 1917

7. 11. 1919

 

Přistěhovaní do našich obcí po válce

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Částka Václav

1892

28. 10. 1914

8. 4. 1918

12. 2. 1922

 

 

Legionáři francouzské cizinecké legie

 

Rodáci a občané z Hostivice

 

Jméno

Rok narození

Datum
zajetí

Datum
zařazení do legie

Datum propuštění z legie

Dvořák Václav

1886

30. 10. 1914

22. 9. 1923

 

 

 

Úvod -> Události -> 1. světová válka: legionáři

 

image003