Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Diviš

 

 

František Diviš

* 6. 10. 1882 – † 9. 8. 1933

Francouzský legionář

 

František Diviš se narodil 6. října 1882 v Hostivici čp. 30 jako syn dělníka Václava Diviše. Žil v Jenečku, kde si v roce 1909 postavil dům čp. 18, a pracoval jako dělník, za první republiky pak jako železniční zřízenec. Ještě před postavením domu se oženil s Albínou Procházkovou z Kněževsi, s níž měl nejméně dvě děti.

Do první světové války byl povolán jako vojín 28. pěšího pluku. Do zajetí se dostal 12. října 1914 v Stepovaci v Srbsku. Do francouzské legie se přihlásil 27. října 1918 v Mimizanu a 13. listopadu 1918 byl zařazen jako vojín do 23. pěšího pluku. Do vlasti se vrátil 17. června 1919 jako vojín 24. pěšího pluku.

Zemřel 9. srpna 1933 v Jenečku čp. 18.

 

Působení ve spolcích

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

Člena (před 1933)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Diviš († 25. 5. 1887),
dělník v Hostivici čp. 30,
syn Matěje Diviše, tesaře z Butovic čp. 36, a Terezie rozené Rudolfové z Prahy

Matka: Antonie rozená Foltová (* 14. 8. 1857 Chýnice čp. 34 – † 17. 10. 1912 Jeneček čp. 30),
dcera Václava Folty, tesaře z Chýnic čp. 34, a Ludmily rozené Bahenské z Chýnic čp. 11,
znovu provdaná za Josefa Černého, dělníka v Jenečku čp. 30

 

Manželka

Svatba: 17. září 1907

Albína Procházková (* 13. 2. 1883 Kněževes – † 1965),
dcera Václava Procházky, dělníka v Kněževsi čp. 24, a Marie rozené Pekárkové z Obděnic

 

Děti

Václav Diviš (* 10. 7. 1908 Jeneček čp. 16 – † 1965), instalatér v Jenečku čp. 18,
∞ 28. 7. 1930 Hostivice: Bedřiška Ptáčková (* 11. 11. 1906 Jeneč čp. 45 – †)

František Diviš (* 6. 9. 1911 Jeneček čp. 18 – †), zedník v Jenečku čp. 18,
∞ 12. 4. 1936 Hostivice: Ludmila Soukupová (* 31. 10. 1911 Jeneček čp. 18 – †), rozvedeni 25. 9. 1947

 

Bydliště

Jeneček čp. 18 = Hostivice, Novotného čp. 961 (1909–1933)

 

Převzatý nekrolog

 

Legie, orgán Nezávislé jednoty československých legionářů, 5. října 1933, str. 5

Naše rovy. Dne 9. srpna t. r. zemřel bratr František Diviš, člen naší odbočky N. J. Čs. L. v Hostivicích. Byl francouzským legionářem a odchází od nás ve věku 51 let. Čest jeho památce!

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 14, fol. 374 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 28, fol. 342 (úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Diviš

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003