Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Nezávislá jednota legionářů Hostivice

 

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

 

Stanovy úředně schváleny 30. dubna 1926

Rozpuštěna nařízením říšského protektora 17. srpna 1939

Definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Stručně z historie celostátní organizace

 

Tablo z roku 1932.

 

Historie odbočky

 

Stanovy hostivické odbočky Nezávislé jednoty československých legionářů byly úředně schváleny 30. dubna 1926. Není známo, zda se členové Jednoty předtím podíleli na činnosti místní skupiny Československé obce legionářské, nebyli však zastoupeni v jejím nejužším vedení. Každopádně v odbočce Jednoty a jejím Kruhu přátel se sdružovali především příznivci občanských stran. Vedení odbočky tvořili většinou vojáci (Josef Chrastný, Václav Malaník) a dále např. rolník Matěj Tůma či učitel Ferdinand Janoušek.

Stejně jako celá Jednota byla i hostivická odbočka rozpuštěna v srpnu 1939 (údaj v literatuře se liší od data ve spolkovém katastru vedeném Okresním úřadem Kladno).

Po válce, kdy již Jednota nebyla obnovena, se někteří její členové (např. Václav Malaník) prosadili v obnovené jednotě ČSOL.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Nezávislá jednota legionářů Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003