Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chrastný

 

 

Josef Chrastný

* 10. 10. 1882 – †

Ruský legionář, velitel vojenské zbrojnice v Hostivici, významný člen Sokola

 

 

Josef Chrastný se narodil 10. října 1882 v Ratenicích čp. 37 (nyní okres Kolín) dělníkovi Františku Chrastnému a Anně rozené Cibulkové. Před první světovou válkou bydlel na Smíchově, pracoval jako strojník a v legionářském spise má uvedenu politickou příslušnost k národním socialistům a k Sokolu. Oženil se 6. února 1912 v Praze u svatého Vojtěcha s Františkou Ježkovou, s níž měl syna Josefa.

V armádě příslušel k 10. zeměbraneckému pěšímu pluku, ale 21. listopadu 1914 byl zajat v Gorlici jako vojín 36. pěšího pluku. Do ruské legie se přihlásil 26. června 1916 v Kyjevě. Zařazen byl 5. května 1917 k 1. lehkému dělostřeleckému pluku. Působení v legiích ukončil jako technický poručík 1. lehkého dělostřeleckého pluku 23. dubna 1920, zůstal však v československé armádě.

V roce 1921 odpadl od katolické církve, ve 30. letech je označován jako člen církve československé a v roce 1942 se vrátil do římskokatolické církve.

V roce 1924 se stal v hodnosti majora velitelem zemské zbrojnice v Hostivici. Zapojil se do činnosti Nezávislé jednoty čsl. legionářů, jíž předsedal, a působil i v Sokole.

V roce 1939 obsadila odbočku zemské zbrojnice německá armáda a zdejší důstojníci včetně majora Chrastného byli převeleni do Prahy, Chrastný byl následně přeložen do výslužby.  V roce 1942 bydlel v Liboci nebo v jejím okolí. Jeho další osudy nejsou známy.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Odbočka zemské zbrojnice č. 1 v Hostivici

Velitel (1924–1939)

 

Působení ve spolcích

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

Předseda (1926–1939)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1936–1938)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1936)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Chrastný († před 1912), dělník v Ratenicích čp. 37,
syn Františka Chrastného, krejčího a domkáře v Ratenicích čp. 48, a Alžběty rozené Buckové z Ratenic čp. 48

Matka: Anna rozená Cibulková,
dcera Jana Cibulky, domkáře v Ratenicích čp. 37, a Marie rozené Čvančarové z Ratenic čp. 37

 

Manželka

Svatba: 6. února 1912 Praha II, kostel sv. Vojtěcha

Františka Johanna Ježková (* 20. 9. 1884 Praha II čp. 232 – †),

dcera Václava Ježka, knihařského pomocníka v Praze II čp. 232 a později čp. 210,
syna Jana Ježka, kočího, a Marie rozené Čížkové z Prahy (porodní báby),

a Františky rozené Pfohlové,
dcery Františka Pfohla, topiče na dráze v Karlíně, a Marie rozené Čiperové z Korna

 

Dítě

Josef Chrastný (* 19. 11. 1913 Smíchov čp. 1030 – †)

 

Bydliště

Hostivice, Jiráskova čp. 166 – vojenská kasárna (1924–1939)

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Ratenice 02, fol. 117 (narození)

AHMP, Sbírka matrik, VO N23, fol. 181 (narození manželky)

AHMP, Sbírka matrik, VO O15, fol. 259 (svatba)

AHMP, Sbírka matrik SM N36A, fol. 107 (narození syna)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chrastný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003