Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chrastný

 

 

Josef Chrastný

* 10. 10. 1882 – †

Ruský legionář, velitel vojenské zbrojnice v Hostivici, významný člen Sokola

 

 

Josef Chrastný se narodil 10. října 1882 v Ratenicích čp. 37 (tehdy okres Poděbrady) jako syn dělníka Františka Chrastného z Ratenic čp. 37 a Anny rozené Cibulkové z Ratenic čp. 37. Před první světovou válkou bydlel na Smíchově, pracoval jako strojník a v legionářském spise má uvedenu politickou příslušnost k národním socialistům a k Sokolu. Oženil se 6. února 1912 v Praze u svatého Vojtěcha s Františkou Ježkovou, s níž měl syna Josefa.

V armádě příslušel k 10. zeměbraneckému pěšímu pluku, ale 21. listopadu 1914 byl zajat v Gorlici jako vojín 36. pěšího pluku. Do ruské legie se přihlásil 26. června 1916 v Kyjevě. Zařazen byl 5. května 1917 k 1. lehkému dělostřeleckému pluku. Působení v legiích ukončil jako technický poručík 1. lehkého dělostřeleckého pluku 23. dubna 1920, zůstal však v československé armádě.

V roce 1921 odpadl od katolické církve, ve 30. letech je označován jako člen církve československé a v roce 1942 se vrátil do římskokatolické církve.

V roce 1924 se stal v hodnosti majora velitelem zemské zbrojnice v Hostivici. Zapojil se do činnosti Nezávislé jednoty čsl. legionářů, jíž předsedal, a působil i v Sokole.

V roce 1939 obsadila odbočku zemské zbrojnice německá armáda a zdejší důstojníci včetně majora Chrastného byli převeleni do Prahy, Chrastný byl následně přeložen do výslužby. Jeho další osudy nejsou známy.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Odbočka zemské zbrojnice č. 1 v Hostivici

Velitel (1924–1939)

 

Působení ve spolcích

 

Nezávislá jednota čsl. legionářů v Hostivici

Předseda (1926–1939)

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1936–1938)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Člen výboru (1936)

 

Odkazy

 

Přehled legionářů se vztahem k Hostivici

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Ratenice 02, fol. 117 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Chrastný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003