Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Národní jednota severočeská Hostivice

 

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 31. května 1896

Založen 20. září 1896

Sídlil v hostinci U chmelového keře (1896)

Zrušen v roce 1938

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Nejstarší historie spolku

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí se zabýval podporou českých menšinových škol v českém pohraničí, v severních Čechách. Podle rakouských předpisů byly v Čechách uznány dva zemské jazyky – český a německý – a vyučovací jazyk v obecných školách se řídil podle národnostního složení. Menšinové školy se často potýkaly s finančními problémy, zvláště pokud byl podíl českého obyvatelstva malý, proto různé spolky z českého vnitrozemí přispívaly na jejich provoz.

Popud k založení místního odboru dal jenečský sládek A. Vl. Toms. Ustavující valná hromada se konala 20. září 1896 v hostinci Karla Nerada (nyní hotel Chmelový keř) a přihlásilo se 35 členů. Do výboru byli zvoleni předseda rolník Josef Kalous ze Sobína, rolník Josef Chlupatý z Hostivice, rolník Ladislav Novotný ze Břvů, sládek A. V. Toms z Jenče a Jan Turecký ze Sobína, náhradníky výboru se stali Štěpán Šafařík z Hostivice a hostinský Karel Nerad z Hostivice. Dalšími předsedy do rozpadu rakouské monarchie pak byli řídící učitel P. Řídký v roce 1898, Josef Kozák v letech 1899–1904, Štěpán Šafařík 1904–1914, J. Vlasák 1914–1915 a znovu Štěpán Šafařík 1915–1918. Funkci jednatele zastával v letech 1899–1919 učitel Alois Saifrt.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

Josef Kalous ze Sobína, první předseda místního odboru Národní jednoty severočeské

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

Karel Nerad z Hostivice, hostinský, v jehož hostinci se scházela řada místních spolků a konalo množství plesů a zábav

Významný člen odbočky Josef Čermák

Počet členů vystoupal do roku 1900 na 146 a poté se pohyboval mezi 100 a 150, pouze v roce 1914 nezaplatilo 24 členů členský příspěvek a počet členů klesl na 90.

Činnost odboru spočívala v pořádání členských schůzí veřejných přednášek, hudebních večírků, divadelních představení a dalších akcí. Spolek také žádal o odstranění německých názvů obce na poštovních razítkách, na nádraží i jinde. Činnost byla částečně provázána se Sokolem, ve kterém rovněž aktivně působil Alois Saifrt. V roce 1901 Sokol a Národní jednota severočeská společně zakoupily jeviště pro divadelní představení a členové odboru měli rovněž právo půjčovat si knihy ze sokolské knihovny, na jejíž budování přispíval. Výnos z veřejných akcí putoval na podporu české menšiny, například ples k 10. výročí odboru konaný opožděně 10. června 1907, měl příjmy 254 zl. 31 kr. a po úhradě výdajů vynesl čistý zisk 95 zl. ½ kr., který byl zaslán Čechům v Ervěnicích. Odbor s asi roční přestávkou aktivně přežil i těžké období 1. světové války a fungoval i po vzniku Československa. Spolek potom soustavně podporoval českou menšinovou školu v Haberšpirku.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1929

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1934

 

Pamětní kniha

Odkazovaný přepis je zveřejněn v řadě I Pramenů k hostivické historii

 

 

Pamětní kniha odboru Národní jednoty severočeské v Hostivici 1896–1946

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF únor 2013, 38 stran A4, 2 558 kB

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Pamětní kniha odboru Národní jednoty severočeské v Hostivici

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Národní jednota severočeská Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003