Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz kovodělníků Hostivice

 

 

Ortsgruppe Hostiwitz
des österreichischen Metallarbeiter Verbundes

 

 Místní skupina v Hostivicích
Svazu českých kovodělníků v Rakousku

 

Místní skupina Hostivice
Svazu kovodělníků Československé republiky

 

Stanovy svazu rakouských kovodělníků úředně schváleny 9. dubna 1908

Dobrovolné rozejití spolku úředně vzato na vědomí 25. února 1915

Stanovy Svazu českých kovodělníků v Rakousku úředně schváleny 15. března 1909

Změna stanov spojená se změnou názvu úředně schválena 21. května 1920

Spolek úředně zanikl 30. června 1939

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Spolek s německým názvem vznikl v roce 1908, již o rok později se ustavil obdobný český spolek. Dá se předpokládat, že šlo o spolek dělníků z hostivické šroubárny Staněk a Ponec, kteří hledali vhodný rámec pro svou odborovou činnost. Rakouský spolek formálně existoval až do roku 1915, ale jeho činovníky najdeme ve spolkovém katastru pouze pro první rok existence – po vzniku českého spolku pravděpodobně rakouský spolek nevyvíjel žádnou činnost, ale úředně zrušen byl až později. Vazbu mezi oběma spolky naznačuje i poznámka ve spolkovém katastru, která u rakouského spolku odkazuje na záznamy o českém spolku. Po vzniku Československa se spolek přejmenoval a fungoval až do vzniku Protektorátu Čechy a Morava, kdy zanikl. O jeho činnosti celkem nic nevíme.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1924.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1929.

 

Prameny

Spolkový katastr

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Svaz kovodělníků Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003