Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Zřízenci drah Hostivice

 

 

Odbočka Zemské jednoty zřízenců drah v království Českém v Hostivici

Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. drah v Hostivici

 

Stanovy úředně schváleny 15. října 1901

Rozejití spolku úředně vzato na vědomí v roce 1940

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

 

Historie spolku

 

Bude doplněna

 

Dokumenty

 

Pozvánka na ples v roce 1914

 

Zápis v pamětní knize spolku Hostivít z roku 1924

 

Zápis v pamětní knize spolku Hostivít z roku 1929

 

Zápis v pamětní knize spolku Hostivít z roku 1934

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Zřízenci drah Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003