Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Zřízenci drah Hostivice -> Akce pro veřejnost

 

 

         

 

Odbočka Zemské jednoty zřízenců drah v království Českém v Hostivici
 

Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. drah v Hostivici

 

Akce pro veřejnost

 

Rok 1907

 

10. června 1907

Slavnost k 10. výročí založení místního odboru
Národní jednoty severočeské v Hostivici

Účast

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Zřízenci drah Hostivice -> Akce pro veřejnost

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003