Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Nerad

 

 

Karel Nerad

* 31. 3. 1857 – † 17. 1. 1932

Majitel hostince U Chmelového keře, významný člen Sokola

 

 

Karel Nerad se narodil 31. března 1857 ve Stodůlkách čp. 30 rolníkovi Františku Neradovi a Anně rozené Haškové. V listopadu 1888 se oženil a Marií Klikovou z Přední Kopaniny a v roce 1893 koupil od Antonína Kapalína hostivický hostinec čp. 22. To byla pro Hostivici významná událost, protože tím nejen mohl v hostinci zůstat Sokol, který se s předchozím majitelem nepohodl, a to až do postavení vlastní sokolovny v roce 1922, ale hostinec nazvaný U Chmelového keře se také stal místem setkávání místní honorace. Pamětníci vzpomínali, že místu, kde se scházely místní důležité osoby, se přezdívalo Olymp.

Nerad byl činným členem hostivického Sokola a zastával v něm řadu funkcí. Role správce domu a správce nářadí se přímo nabízela, když jednota sídlila v jeho budově. Byl také zakládajícím členem místního odboru Národní jednoty severočeské.

V roce 1922 předal provozování hostince synovi Miroslavu Neradovi.

Zemřel 17. ledna 1932 v Hostivici čp. 21 a pohřben byl na tehdejším hostivickém hřbitově.

 

Provozovaná živnost

 

 

Hostinec U Chmelového keře

Hostivice čp. 22 a 105

1893–1922

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1895–1919), náhradník výboru (1894), správce domu (1894, 1913 a 1918–1919), hospodář (1895), správce nářadí (1896, 1908, 1910 a 1913–1917), náměstek pokladníka (1898), pokladník (1903–1909 a 1910–1912)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Člen výboru (1913)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Zakládající člen, člen (1896–1932) a člen výboru (1896)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Nerad (* 19. 10. 1817 Liteň čp. 38 – † před 1895),
rolník v Litni čp. 37 a později ve Stodůlkách čp. 30,
syn Františka Nerada, rolníka v Litni čp. 38, a Magdaleny rozené Přibylové z Litně-Bělče čp. 21

Matka: Anna rozená Hašková (* 1820 Úhonice – † před 1895),
dcera Matěje Haška, rolníka v Úhonicích čp. 3, a Anny rozené Pokorné z Dolních Ptic čp. 12

 

Manželka

Svatba: 21. listopadu 1888 Tuchoměřice

Marie Kliková (* 10. 2. 1867 Přední Kopanina čp. 6 – † 1. 5. 1933 Hostivice čp. 21),

dcera Josefa Kliky (* 4. 11. 1841 – †), rolníka v Přední Kopanině čp. 6,
syna Josefa Kliky, rolníka v Pření Kopanině čp. 6, a Ludmily rozené Bukolské z Přední Kopaniny čp. 6,

a Barbory rozené Vlasákové (* 2. 1. 1844 Hořelice čp. 25 – †),
dcery Václava Vlasáka, rolníka v Hořelici čp. 25, a Marie rozené Sklenářové z Hořelice čp. 25

 

Dítě

Miroslav Nerad (* 1. 6. 1895 Hostivice čp. 22 – †), hostinský v Hostivici čp. 22 a 105,
∞ Jiřina Rajtorová (* 18. 7. 1902 Chýně čp. 56 – †)

 

Bydliště

Hostivice, Čsl. armády čp. 22 a 105

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

Bratr Karel Nerad, hostinský v Hostivici.

Byl členem Sokola od roku 1893, kdy koupil v Hostivici od pana J. Kapalína hostinec „U chmelového keře“. V domě svém poskytoval Sokolu místnost spolkovou a tělocvičnu zdarma až do roku 1922, kdy Sokol otevřel svojí vlastní tělocvičnu, tedy skorem po dobu 30 let.

Byl dlouholetým členem výboru Sokola a věrným strážcem sokolského majetku a bdělým pokladníkem jednoty.

V životě svém byl mužem dobrého, zlatého srdce a podporovatelem sokolských snah.

Život svůj věnovaný práci pro zlepšení své živnosti a své rodiny skončil po krátké nemoci, zesnul v neděli dne 17. ledna 1932 o půl 3 hodině ráno ve věku 75 let.

Pohřbu jeho v úterý dne 19. ledna 1932 ve 3 hodiny odpoledne súčastnila se jednota v obleku občanském a 11 bratří v kroji sokolském. Za Sokol rozloučil se u hrobu bratr starosta Tom Chlupatý. Pěvecký kroužek Sokola zapěl příslušné sbory a za zpěvu písně „Kde domov můj“ rozloučili jsme se s drahým zesnulým. Veliká účast spolků a občanstva všech vrstev byla důkazem, jak zesnulý byl ctěn a vážen.

Budiž Ti země osvobozená lehkou.

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Nerad

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003