Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Nerad

 

 

Karel Nerad

* 31. 3. 1857 – † 17. 1. 1932

Majitel hostince U Chmelového keře, významný člen Sokola

 

 

 

Karel Nerad se narodil 31. března 1857

V přípravě

 

Provozovaná živnost

 

 

 

Působení ve veřejných institucích

 

 

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1895–1919), náhradník výboru (1894), správce domu (1894, 1913 a 1918–1919), hospodář (1895), správce nářadí (1896, 1908, 1910 a 1913–1917), náměstek pokladníka (1898), pokladník (1903–1909 a 1910–1912)

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“ pro Hostivice a okolí

Člen výboru (1913)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Zakládající člen, člen (1896–1932) a člen výboru (1896)

 

Převzatý životopis

 

Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice

Bratr Karel Nerad, hostinský v Hostivici.

Byl členem Sokola od roku 1893, kdy koupil v Hostivici od pana J. Kapalína hostinec „U chmelového keře“. V domě svém poskytoval Sokolu místnost spolkovou a tělocvičnu zdarma až do roku 1922, kdy Sokol otevřel svojí vlastní tělocvičnu, tedy skorem po dobu 30 let.

Byl dlouholetým členem výboru Sokola a věrným strážcem sokolského majetku a bdělým pokladníkem jednoty.

V životě svém byl mužem dobrého, zlatého srdce a podporovatelem sokolských snah.

Život svůj věnovaný práci pro zlepšení své živnosti a své rodiny skončil po krátké nemoci, zesnul v neděli dne 17. ledna 1932 o půl 3 hodině ráno ve věku 75 let.

Pohřbu jeho v úterý dne 19. ledna 1932 ve 3 hodiny odpoledne súčastnila se jednota v obleku občanském a 11 bratří v kroji sokolském. Za Sokol rozloučil se u hrobu bratr starosta Tom Chlupatý. Pěvecký kroužek Sokola zapěl příslušné sbory a za zpěvu písně „Kde domov můj“ rozloučili jsme se s drahým zesnulým. Veliká účast spolků a občanstva všech vrstev byla důkazem, jak zesnulý byl ctěn a vážen.

Budiž Ti země osvobozená lehkou.

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Nerad

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003