Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družstvo pro vystavění tělocvičny Sokola

 

 

 

Družstvo pro vystavění tělocvičny „Sokolu“
pro Hostivice a okolí

 

O zřízení spolku rozhodnuto na valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici 9. února 1913

Stanovy byly úředně schváleny 23. dubna 1913

Ustavující valná hromada 13. července 1913

Spolek se dobrovolně rozešel v roce 1924

 

Stanovy

 

Vedení družstva

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici cvičila od svého vzniku v roce 1892 v hostinci U Chmelového keře.  Jednota čím dál naléhavěji cítila potřebu vybudovat vlastní tělocvičnu – sokolovnu. Na valné hromadě 9. února 1913 byli zvoleni členové jednoty Antonín Hakl, Josef Vlasák, František Dusík a Tomáš Chlupatý, aby připravili vznik družstva. Vypracované stanovy schválilo c. k. místodržitelství 23. dubna 1913 a na neděli 13. července 1913 od 10 hodin svolal Antonín Hakl jako předseda zařizovacího výboru do tehdejší tělocvičny, tedy do hostince U Chmelového keře, ustavující valnou hromadu družstva na neděli dne 13. července 1913. Účastníků sešlo se celkem 29.

Ustavující schůzi zahájil Antonín Hakl a za předsedu schůze byl zvolen František Linek z Litovic, zapiso­vatelem František Hašek z Hostivice. Po úvodních projevech byly vykonány volby předsednictva a byli zvoleni: předseda Antonín Hakl, místopředseda Tomáš Chlupatý, jednatel Jan Kohoutek, pokladník Antonín Uhlík, členové výboru František Pechlát, Alois Saifrt, Josef Vlasák, Karel Nerad a František Linek a náhradníci Jaroslav Čermák, Rudolf Mach, Matěj TomekFrantišek Horešovský. Poté přítomní členové vyslechli znění schválených stanov a po projednání některých návrhů byla schůze ukončena.

Činnost družstva zbrzdila 1. světová válka, která vypukla jen rok po jeho ustavení. Vlastní práce se tak rozeběhly až po vzniku Československé republiky.

Dne 10. července 1921 družstvo zakoupilo pozemek na stavbu sokolovny od místního velkostatku za 14 980 Kč a později přikoupilo ještě pozemek proti továrně Staněk a Ponec za dalších 5 785,76 Kč. Náklad byl uhrazen ze spolkové pokladny z nastřádaných peněz různých akcí a sbírek a členských příspěvků.

Členská schůze konaná 7. července 1921 schválila plány zpracované předsedou družstva stavitelem Antonínem Haklem a 20. června 1921 byla zahájena stavba. Do konce listopadu byla budova zastřešena a na jaře 1922 práce pokračovaly takovým tempem, že 17. a 18. června 1922 mohlo proběhnout slavnostní otevření nové sokolovny.

Družstvo splnilo svůj účel a správu sokolovny na sebe převzal přímo hostivický Sokol. Družstvo proto svolalo valnou hromadu (sešla se až na třetí pokus 27. ledna 1924), na níž členové rozhodli o dobrovolném rozejití tohoto spolku s tím, že zbývající částku 596,40 Kč převezme v souladu se stanovami Sokol. Tento úkon vzala zemská správa politická na vědomí 24. března 1924 a prohlášení bylo uveřejněno v Úředním listu republiky Československé 1. června 1924. Tím se historie spolku uzavřela, sokolovna však slouží ke cvičení i jiným společenským akcím až do současnosti.

 

Dokumenty

 

Členský průkaz člena Družstva pro postavení tělocvičny „Sokolu“ v Hostivicích.

 

Prameny

Spolkový katastr

Sbírka autora

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Družstvo pro vystavění tělocvičny Sokola

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003