Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Pechlát

 

 

František Pechlát

* 13. 6. 1875 – † ?

učitel hostivické obecné školy v letech 1911 až 1929, aktivní člen hostivického Sokola, autor pamětní desky F. J. Pelzovi

 

 

František Pechlát, definitivní učitel v Přítočně, se narodil 13. června 1875 v Praze. V létě 1911 byl jmenován definitivním učitelem I. třídy v Hostivici a na toto místo nastoupil 16. září 1911. V této nové funkci složil 29. října 1911 přísahu u c. k. okresní školní rady na Kladně. Po dobu nemoci od dubna 1914 do ledna 1915 zastupoval jako nejstarší člen sboru řídícího učitele Jana Suchoradského a po jeho smrti v květnu 1915 se stal zatímním řídícím učitelem. I přes tuto funkci byl 15. června 1915 povolán k činné vojenské službě, které byl zproštěn v dubnu 1917. Poté se znovu ujal vedení školy. Když po prázdninách nastoupil nový ředitel Alois Geltner, František Pechlát nadále působil jako učitel do června 1929 (ve školním roce 1920/1921 dočasně na měšťanské škole) a v prosinci 1927 obdržel pochvalné uznání od okresního školního výboru. Od školního roku 1929/1930 přešel na jiné definitivní učitelské místo v Praze.

V roce 1919 se stal členem hostivického obecního zastupitelstva. Jeho „návrhy směřující ku vnější úpravě obce hostivické“ z 22. srpna 1919 ukazují snahu zásadně zlepšit vzhled obce budováním chodníků a dalšími kroky. Kromě této činnosti působil i v Sokole, pro který připravoval mnohé šibřinky či v roce 1932 modeloval pamětní desku F. J. Pelze.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Pechlát

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003