Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1923: V říši Krakonošově

 

 

V ŘÍŠI KRAKONOŠOVĚ

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

6. ledna 1923

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Režie, scéna a plakát František Pechlát

 

Pozvánka

 

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Vzdělávací sbor jednoty usnesl se ve své schůzi, by v době masopustu byly v sokolovně šibřinky. Správní výbor jednoty toto ujednání schválil a přikročenu ku jeho provedení. Ve schůzích společných vzděl. sboru a správního výboru ujednáno, by šibřinky měly ráz:

„V říši Krakonošově.“

V tomto smyslu provedl náš neúnavný bratr František Pechlát reklamní plagáty a vkusnou dekoraci do sálu tělocvičny. V krátké době jednoho týdnu proměněn náš sál v sídlo lesního ducha Krakonoše. Nacvičena cvičitelským sborem a dramat. kroužkem půlnoční scéna, která jest původní prací br. Pechláta. Vydán též redakcí jeho vhodný šibřinkový list, v jehož příloze učinili nabídku svých výrobků a věcí obchodníci a živnostníci místní a okolní. Večer 6. ledna 1923 již po 7. hodině večer oživen celý náš sokolský dům množstvím účastníků šibřinek, veselých masek lesních žen, rusalek, dřevařů, hajných, pánů fořtů a skřítků a mnoho jiných. Vše oddávalo se nenucenému veselí při řízené hudbě br. Rybáře z Dušník. Pěkná, slušná a milá zábava trvala až do ranních hodin. Tak učiněn slibný začátek našich podniků v roce novém s dobrým úspěchem morálním i finančním. Na zdar!

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1919 až 1928 -> 1923: V říši Krakonošově

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003