Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1934: Čtvero ročních dob

 

 

Čtvero ročních dob

Sokolské šibřinky

 

Základní údaje

 

Hostivice, sokolovna

6. ledna 1934

 

Pořadatel

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

 

Scénář František Pechlát

Režie Stanislav Saifrt a František Bočinský

 

Fotodokumentace

 

 

 

 

Další údaje

 

Ze sokolské kroniky

Již po delší dobu ku konci roku uplynulého konány ve sboru cvičitelském a vzdělávacím přípravy ku šibřinkám. Správní výbor stanovil konání XII. šibřinek Sokola na sobotu dne 6. ledna 1934 v 8 hodin večer v sokolovně. Ku návrhu bratra Fr. Pechláta stanoven ráz šibřinek: „Čtvero ročních dob“. Šibřinkovou scénu, kterou napsal br. Pechlát, provedlo 67 osob za vedení br. náčelníka St. Saifrta a vzdělavatele bratra Františka Bočinského. Děj scény byl následující: Vládce roku líčí ve svém proslovu krásy celého roku. Probouzí se Jaro, které oživí rejem víl, zpestří louky i háje květy všech barev. Čarovný měsíc máj přiláká milence do přírody, kde prožívají blahý lásky čas. Když jaro skončí své poslání, tu Léto rozleje žhavé paprsky po zemi a pestří motýlové poletují z květu na květ. Výletníci, turisté a skauti užívají plnou měrou letní pohody. Pak pomalu nastává chladný Podzim a zahaluje kraj mlhami. Rolník, zahradník sklízí plody své práce a raduje se z ovoce svého přičinění. Lid oddává se veselí a zábavě. Pak nastupuje vládu bílá Zima. Země pohrouží se ve spánek, celý kraj pokrývá v bílý plášť sněhový. Doba zimní přináší radovánky velkým i malým, kteří se oddávají zimnímu sportu na horách i na řekách. Za zvuku hudby následuje průvod všech účinkujících kolem sálu. Po tomto rozproudil se rušný život tanečního veselí a pravé sokolské zábavy až do pozdních hodin ranních.

 

Prameny

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Divadlo -> V letech 1929 až 1938 -> 1934: Čtvero ročních dob

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003