Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Bočinský

 

 

František Bočinský

* 14. 7. 1889 – †?

učitel hostivické obecné školy v letech 1930 až 1947 a její ředitel v letech 1934 až 1935 a 1938 až 1947,
významný činovník hostivického Sokola a Červeného kříže

 

František Bočinský se narodil 14. července 1889 v Chrašticích na Písecku. Po obecné škole v Chrašticích studoval jeden rok na reálném gymnáziu v Příbrami a sedm let na českém gymnáziu v Českých Budějovicích. Doplňovací zkoušku učitelské způsobilosti vykonal jako externista v Praze roku 1912 a roku 1916 si doplnil ještě zkoušku z němčiny pro obecné školy. V letech 1922 až 1923 navštěvoval Školu vysokých studií pedagogických v Praze a v roce 1923 se zúčastnil kurzu pro vedení tělocvičných her na Kladně a kurzu pro výchovné ruční práce v Unhošti.

Učitelskou kariéru začal jako výpomocný učitel v Kročehlavech a na Kladně. Potom působil jako zatímní a později definitivní učitel ve Svárově s přestávkou čtyř měsíců, kdy učil v Unhošti. Od 1. ledna 1930 se stal definitivním učitelem v Hostivici. V roce 1934 se rozdělila správa obecné a měšťanské školy a v obecné škole byl krátce, od 15. srpna do nástupu definitivního ředitele Josefa Bohuslava, pověřen řízením školy. Správcem školy se stal znovu od 1. července 1938, když ředitel Bohuslav přijal jinou funkci, a poté byl jmenován 1. května 1939 zatímním ředitelem a od školního roku 1941/1942 definitivním ředitelem. Ve školním roce 1939/1940 působil jako člen místní školní rady, jednatel Vyvařovací akce, předseda knihovní rady obce a dozorčí důvěrník Okresní péče o mládež. Od září 1945 nastoupil zdravotní dovolenou, v září 1946 si zažádal o přeložení na trvalý odpočinek a k 1. únoru 1947 byl penzionován.

Bočinský aktivně působil v Tělocvičné jednotě Sokol v Hostivici. V letech 1930 až 1934 byl vzdělavatelem jednoty a ještě v roce 1940 byl členem výboru. Z pozice vzdělavatele pořádal přednášky a pronášel projevy při slavnostních příležitostech, ale také režíroval sokolské šibřinky v letech 1934 a 1935.

V letech 1937 až 1939 byl rovněž předsedou Československého Červeného kříže pro Hostivici a okolí.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938 a 1969–1982 (přepis v řadě I Pramenů k hostivické historii)

Spolkový katastr

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Bočinský

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003