Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Červený kříž Hostivice

 

 

 

Spolek Československého červeného kříže pro Hostivice a okolí

 

Stanovy úředně schváleny 11. prosince 1930

Založen 8. března 1931

Rozpuštěn 31. srpna 1940, definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

Nové utvoření úředně schváleno 27. listopadu 1946

Přeměnil se na místní skupinu Československého červeného kříže

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

V přípravě

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Kronika Sokola 1930–1938

Vzorná skupina ČSČK v Hostivici

Historie ČSČK – pamětní zápis o historii organisace

(Přepis zprávy Jaroslava Peštála asi z roku 1971)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Červený kříž Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003