Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Bohuslav

 

 

Josef Bohuslav

* 13. 1. 1881 – †

Ředitel hostivické obecné školy v letech 1935 až 1938

 

 

Josef Bohuslav se narodil 13. ledna 1881 v Braníku, kde chodil i do obecné školy. Ve studiu pokračoval v Praze na měšťanské škole u sv. Jindřicha a na učitelském ústavu. Zkoušky učitel­ské dospělosti i učitelské způsobilosti složil v roce 1900, obě s vyznamenáním. Jako zatímní pod­učitel působil při obecné škole v Jinočanech od 1. září 1900 do 31. srpna 1901, ve Stehelčevsi od 1. září 1901 do 31. srpna 1903, jako učitel 2. třídy při obecné škole v Hostouni od 1. září do 31. pro­since 1903, při obecné škole ve Velkém Přítočně od 1. ledna 1904 do 31. prosince 1905, jako učitel 2. třídy, pak 1. třídy, potom zatímní řídící učitel na obecné škole v Jinočanech od 1. ledna 1906 do 31. července 1924, jako definitivní řídící učitel na obecné škole v Horním Bezděkově od 1. srpna 1924 do 31. července 1927 a na obecné škole v Úhonicích od 1. srpna 1927 do 31. srpna 1935.

Definitivním řídícím učitelem obecné školy v Hos­tivici se stal od 1. září 1935. V březnu 1938 ho ministerstvo školství a národní osvěty pověřilo funkcí referenta státní osvětové služby pro osvě­tový obvod Praha-západ a zprostilo vyučovací povinnosti i vedení školy. Jako řídící učitel a referent státní osvětové služby byl penzionován od 1. května 1939.

V roce 1937 byl Bohuslav předsedou hostivické obecní osvětové komise. Úzce spolupracoval s hostivickým Sokolem, kde se v roce 1938 stal členem výboru. Zabýval se regionální historií, psal do několika obecních kronik včetně hostivické. Přispíval rovněž do vlastivědného časopisu Listy z Unhošťska, pochází od něj jediný článek z Hostivicka ze všech předválečných roč­níků, věnovaný litovické kapličce.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Ředitel (1935–1938)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Člen výboru (1938)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Bohuslav

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003