Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Obecná škola Hostivice

 

 

                    

 

Obecná škola Hostivice

Národní škola Hostivice

 

Obecná škola vznikla na základě nových školských zákonů v roce 1870 z dosavadní hostivické farní školy

V letech 1925 až 1934 měla společnou správuměšťanskou školou

V roce 1948 byla přejmenována na národní školu

V roce 1953 byla sloučena se střední školou do osmileté střední školy

 

Místní školní rada

 

Akce pořádané pro veřejnost do roku 1918

Akce pořádané pro veřejnost v letech 1918 až 1939

Akce pořádané pro veřejnost v letech 1939 až 1945

Akce pořádané pro veřejnost v letech 1945 až 1953

 

Z historie školy

 

Hostivickou obecnou školou prošly všechny děti z Hostivice, Litovic a Sobína. Mnozí učitelé patřili k významným místním osobnostem a zapojovali se do činnosti mnoha spolků.

 

Školní budovy

 

Komenského čp. 141

Od roku 1906

 

Husovo náměstí čp. 59

Do roku 1931

 

Školská čp. 461

Od roku 1952

 

Ředitelé školy

 

Do roku 1874: Jan Tůma

1874–1877: František Šimek

1877–1898: František Mejtský

1898–1902: František Krotil

1902–1903: František Pelz
(zatímní řídící učitel)

1903–1915: Jan Suchoradský

1915–1916: František Pechlát
(zatímní řídící učitel)

1916–1917: Alois Saifrt st.
(dočasný správce)

1917–1925: Alois Geltner

1925–1933: Augustin Urban
(spojená správa obecné a měšťanské školy)

1933–1934: Růžena Kožušníková
(spojená správa obecné a měšťanské školy; zastupující ředitelka)

1934­­–1935: František Bočinský
(zatímní ředitel)

1935–1938: Josef Bohuslav

1938: Václav Zahradníček
(zastupující ředitel)

1938–1947: František Bočinský

1947–1951: Jaroslav Javůrek

1951–1953: Karel Šmejkal

 

Pamětní knihy

 

Pamětní knihy jsou zpřístupněny na tomto webu v řadě K Pramenů k hostivické historii

 

Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1875–1917

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF březen 2014, 141 stran A4, 1 586 kB

 

Nejstarší pamětní kniha hostivické školy zachycuje poslední roky rakouského mocnářství

 

Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1917–1939

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF duben 2014, 105 stran A4, 9 888 kB

 

Druhá pamětní kniha hostivické obecné školy pokrývá období mezi světovými válkami

 

Pamětní kniha obecné školy v Hostivici 1939–1953

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF květen 2014, 86 stran A4, 2 638 kB

 

Pamětní kniha založená na začátku 2. světové války končí sloučením národní (dříve obecné) školy se střední (dříve měšťanskou) školou

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Obecná škola Hostivice

 

Popis: image003