Popis: image003

 

ŠKOLNÍ BUDOVY

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Husovo nám. čp. 59

 

 

Husovo náměstí čp. 59

 

Školní budova v letech 1791 až 1931

 

 

Školy působící v budově

 

      

Obecná škola Hostivice

Do roku 1931

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

1912–1931

 

Historie školní budovy

 

Školní budova Husovo nám. čp. 59 vznikla zřejmě v roce 1791 a nahradila předchozí budovu čp. 7, která byla prodána. V některých pramenech se o škole čp. 59 píše jako o přízemní budově, na plánu z roku 1827, který podle popisu zachycuje skutečný stav, však najdeme jednopatrovou budovu s mansardovou střechou, na první pohled podobnou vedlejší budově fary.

 

Skutečná podoba školy v roce 1827 (plán uložen v Národním archivu ČR).

 

Protože počet dětí stále narůstal a školní budova nestačila, začala se záhy plánovat její přístavba. Již v roce 1829 byl vypracován projekt rozšíření stávající budovy severním směrem (při pohledu z náměstí doleva, do nynější Pelzovy ulice) a jejího zvýšení o druhé patro. Protože se však v té době „odškolila“ Jeneč, kde vznikla samostatná škola, nedostatek míst se na krátkou dobu vyřešil. K přístavbě školy tak došlo až v roce 1838, a to pouze rozšířením do strany, budova zůstala zatím patrová. Významné rozdíly ve vnitřních dispozicích školy před a po přestavbě včetně posunu nosných zdí však vyvolávají otázku, zda budova nebyla zbořena a postavena znovu. Ani to však kapacitu školy nevyřešilo, proto proběhla další přístavba v roce 1871, tentokrát bylo doplněno druhé patro. Před koncem 19. století se muselo vyučovat i v provizorních místnostech, například v bývalé laboratoři c. k. velkostatku. Připravovalo se další rozšíření školy čp. 59 směrem do Pelzovy ulice (dochoval se projekt z roku 1898), které však nebylo uskutečněno. V září 1902 bylo místní školní radě oznámeno úředním výměrem, že školní budova je zdravotně nevhodná (a to se již od roku 1901 nevyučovalo v nejhorší místnosti v přízemí!) a byt řídícího učitele vlhký a nezdravý.

 

Nerealizovaný plán přístavby školy od Josefa Holoubka z Hostouně z roku 1898.

 

V roce 1906 byla postavena zcela nová školní budova Komenského čp. 141 a budově čp. 59 se pak začalo říkat stará škola. Nová škola od počátku nestačila pro všechny třídy, proto se vyučovalo v obou budovách. Situace se ještě zhoršila po zřízení měšťanské školy v roce 1920, která využívala rovněž budovu Komenského čp. 141. Elektrické osvětlení bylo ve staré škole zavedeno v roce 1924. Nedostatek místa vyřešila až přístavba nové školy čp. 141 v roce 1931. Starou školu poté koupila obec Hostivice pro svůj obecní úřad a část budovy pronajímala četnické stanici i místním obchodníkům.

 

Škola, kostel a fara v roce 1916.

 

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Školní budovy: Husovo nám. čp. 59

 

Popis: image003