Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Suchoradský

 

 

Jan Suchoradský

* 16. 4. 1852 – † 6. 5. 1915

Ředitel hostivické obecné školy v letech 1903 až 1915

 

Jan Suchoradský se narodil 16. dubna 1852 v Podbabě. Navštěvoval nejprve obecnou školu v Šárce, pak dva roky českou farní hlavní školu u Matky Boží Vítězné v Praze, načež studoval 5 tříd na c. k. akademickém gymnáziu v Praze na Starém městě a v letech 1872–1873 na c. k. ústavu ku vzdělávání učitelů v Praze. Vysvědčení učitelské dospělosti pro školy s českým vyučovacím jazykem nabyl 1. srpna 1873. V říjnu 1876 složil před c. k. zkušební komisí v Praze úspěšně zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy. Učitelskou dráhu začal jako zatímní a od 3. listopadu 1873 definitivní podučitel při obecné škole v Noutonicích a 27. června 1877 byl jmenován definitivním učitelem při obecné škole v Liboci. Dekretem c. k. okresní školní rady na Smíchově ze 14. srpna 1878 byl ustanoven zatímním a pak dekretem c. k. zemské školní rady z 6. listopadu 1878 definitivním učitelem a správcem jednotřídní obecné školy ve Velkých Čičovicích a 15. dubna 1889 se stal definitivním řídícím učitelem čtyřtřídní obecné školy v Chyňavě.

Definitivním řídícím učitelem hostivické obecné školy byl jmenován dekretem c. k. zemské školní rady z 11. ledna 1903, po 29½ letech učitelské praxe, a na toto místo nastoupil 1. března 1903. Za jeho působení byla v roce 1906 postavena nová školní budova v ulici Komenského čp. 141.

Dne 27. dubna 1907 obdržel písemné pochvalné uznání od c. k. okresní školní rady na Kladně za výsledky při vyučování a výchově školní mládeže a za řádnou správu školy.

Zemřel náhle 6. května 1915, při nakupování jízdenky na nádraží. Pohřben byl do rodinné hrobky v Unhošti.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Suchoradský, rolník v Podbabě čp. 39

Matka: Alžběta rozená Karhanová ze Zmrzlíku čp. 1

 

Manželka

Svatba: nehledána

Manželka: Marie Lidmila Pokorná, dcera Josefa Pokorného, rolníka ve Vokovicích čp. 11 a Anny rozené Koucké z Holyně

 

Dítě

Emil Josef Karel Suchoradský (* 6. 9. 1886 Velké Čičovice čp. 31 – †),
∞ 23. 5. 1911 Lochenice u Hradce Králové – Anežka Mindlová z Předměřic

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Středokluky 08, fol. 226 (narození syna Emila Josefa Karla)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Suchoradský

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003