Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Suchoradský

 

 

Jan Suchoradský

* 16. 4. 1852 – † 6. 5. 1915

Řídící učitel hostivické obecné školy v letech 1903 až 1915

 

Jan Suchoradský se narodil 16. dubna 1852 v Podbabě. Navštěvoval nejprve obecnou školu v Šárce, pak dva roky českou farní hlavní školu u Matky Boží Vítězné v Praze, načež studoval 5 tříd na c. k. akademickém gymnáziu v Praze na Starém městě a v letech 1872–1873 na c. k. ústavu ku vzdělávání učitelů v Praze. Vysvědčení učitelské dospělosti pro školy s českým vyučovacím jazykem nabyl 1. srpna 1873. V říjnu 1876 složil před c. k. zkušební komisí v Praze úspěšně zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy. Učitelskou dráhu začal jako zatímní a od 3. listopadu 1873 definitivní podučitel při obecné škole v Noutonicích a 27. června 1877 byl jmenován definitivním učitelem při obecné škole v Liboci. Dekretem c. k. okresní školní rady na Smíchově ze 14. srpna 1878 byl ustanoven zatímním a pak dekretem c. k. zemské školní rady z 6. listopadu 1878 definitivním učitelem a správcem jednotřídní obecné školy ve Velkých Čičovicích a 15. dubna 1889 se stal definitivním řídícím učitelem čtyřtřídní obecné školy v Chyňavě.

Definitivním řídícím učitelem hostivické obecné školy byl jmenován dekretem c. k. zemské školní rady z 11. ledna 1903, po 29½ letech učitelské praxe, a na toto místo nastoupil 1. března 1903. Za jeho působení byla v roce 1906 postavena nová školní budova v ulici Komenského čp. 141.

Dne 27. dubna 1907 obdržel písemné pochvalné uznání od c. k. okresní školní rady na Kladně za výsledky při vyučování a výchově školní mládeže a za řádnou správu školy.

Zemřel náhle 6. května 1915, při nakupování jízdenky na nádraží. Pohřben byl do rodinné hrobky v Unhošti.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice

Řídící učitel (1903–1915)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Suchoradský, rolník v Podbabě čp. 39

Matka: Alžběta rozená Karhanová ze Zmrzlíku čp. 1

 

Manželka

Svatba: 26. října 1880

Marie Lidmila Pokorná,
dcera Josefa Pokorného, rolníka ve Vokovicích čp. 11 a Anny rozené Koucké z Holyně

 

Dítě

Emil Josef Karel Suchoradský (* 6. 9. 1886 Velké Číčovice čp. 31 – †),
∞ 23. 5. 1911 Lochenice u Hradce Králové: Anežka Mindlová z Předměřic

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Středokluky 08, fol. 226 (narození syna Emila Josefa Karla)

SOA Praha, Sbírka matrik, Unhošť 35, fol. 193 (pohřeb)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Suchoradský

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003