Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Růžena Kožušníková

 

 

Růžena Kožušníková

* 20. 8. 1890 – † 10. 3. 1975

Učitelka hostivické školy v letech 1910 až 1957

 

 

 

Růžena Kožušníková, rozená Peřinová, se narodila v roce 20. srpna 1890 v Kutné Hoře a zkoušku dospělosti složila v roce 1909. Na hostivickou obecnou školu přišla z předchozího místa výpomocné učitelky v Družci a učila zde poprvé po celý školní rok 1910/1911, kdy jako výpomocná učitelka zastupovala nemocnou Emmy Kubešovou ve třídě 5.B. Po skončení školního roku byla propuštěna ze služby v kladenském okrese, přesto však v něm zůstala a stala se zatímní učitelkou II. třídy na obecné škole v Rozdělově. Odtud přešla 1. března 1914 jako zatímní učitelka II. třídy opět do hostivické školy, kde jí připadla nově zřízená dívčí třída 2.B. Definitivní učitelkou se stala 1. ledna 1919 a od 1. října 1920 přešla na nově zřízenou měšťanskou školu. Činnost měšťanské školy v počátečním období není podchycena ve školních kronikách, takže o již provdané Růženě Kožušníkové se dozvídáme až k 1. červenci 1933, kdy byla pověřena řízením spojené obecné a měšťanské školy. V červnu 1934 byla správa škol rozdělena a Kožušníková nadále působila na měšťanské škole jako odborná učitelka pro II. odbor až do 31. ledna 1939, kdy dobrovolně odešla ze školní služby, zřejmě v rámci propouštění vdaných učitelek.

Do školy se vrátila v září 1945 a aktivně se zapojovala nejen do výuky, přestože byla nejstarší členkou sboru. Začátkem 50. let působila v Akčním výboru Národní fronty, v místním národním výboru, v Československém červeném kříži a dalších organizacích. Starala se o sběr odpadových surovin, ve kterém škola získala řadu čestných ocenění.

Svou učitelskou dráhu ukončila v závěru školního roku 1956/1957, kdy odešla do důchodu. Učitelé, žáci a hostivická veřejnost se s ní rozloučili na žákovském shromáždění, které na závěr roku uspořádal závodní klub AZKG v Dělnickém domě.

Zemřela 10. března 1975.

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Členka výboru (1919), náhradnice výboru (1921), matrikářka (1919)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Členka výboru (1919)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

Paměti rodiny Tejnorovy (údaj o úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Růžena Kožušníková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003