Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Růžena Kožušníková

 

 

Růžena Peřinová, později Kožušníková

Rozená Peřinová, provdaná Kožušníková

* 20. 8. 1890 – † 10. 3. 1975

Učitelka hostivické školy v letech 1910 až 1957

 

 

 

Růžena Kožušníková, rozená Peřinová, se narodila 20. srpna 1890 v Kutné Hoře čp. 327 a zkoušku dospělosti složila v roce 1909. Na hostivickou obecnou školu přišla z předchozího místa výpomocné učitelky v Družci a učila zde poprvé po celý školní rok 1910/1911, kdy jako výpomocná učitelka zastupovala nemocnou Emmy Kubešovou ve třídě 5.B. Po skončení školního roku byla propuštěna ze služby v kladenském okrese, přesto však v něm zůstala a stala se zatímní učitelkou II. třídy na obecné škole v Rozdělově. Odtud přešla 1. března 1914 jako zatímní učitelka II. třídy opět do hostivické školy, kde jí připadla nově zřízená dívčí třída 2.B. Definitivní učitelkou se stala 1. ledna 1919 a od 1. října 1920 přešla na nově zřízenou měšťanskou školu. Činnost měšťanské školy v počátečním období není podchycena ve školních kronikách, takže o již provdané Růženě Kožušníkové se dozvídáme až k 1. červenci 1933, kdy byla pověřena řízením spojené obecné a měšťanské školy. V červnu 1934 byla správa škol rozdělena a Kožušníková nadále působila na měšťanské škole jako odborná učitelka pro II. odbor až do 31. ledna 1939, kdy dobrovolně odešla ze školní služby, zřejmě v rámci propouštění vdaných učitelek.

Do školy se vrátila v září 1945 a aktivně se zapojovala nejen do výuky, přestože byla nejstarší členkou sboru. Začátkem 50. let působila v Akčním výboru Národní fronty, v místním národním výboru, v Československém červeném kříži a dalších organizacích. Starala se o sběr odpadových surovin, ve kterém škola získala řadu čestných ocenění.

Svou učitelskou dráhu ukončila v závěru školního roku 1956/1957, kdy odešla do důchodu. Učitelé, žáci a hostivická veřejnost se s ní rozloučili na žákovském shromáždění, které na závěr roku uspořádal závodní klub AZKG v Dělnickém domě.

Zemřela 10. března 1975.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice 

 Učitelka (1910–1911 a 1914–1920)

 

Měšťanská škola Hostivice

Učitelka (1920–1925)

 

Obecná a měšťanská škola Hostivice 

 Učitelka (1925–1933)

Zastupující ředitelka (1933–1934)

 

            

Měšťanská škola Hostivice

Střední škola Hostivice

Osmiletá střední škola Hostivice

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Členka výboru (1919), náhradnice výboru (1921), matrikářka (1919)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Členka výboru (1919)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Jan Peřina, obuvník a měšťan v Kutné Hoře čp. 327,
syn Václava Peřiny, řezníka v Kutné Hoře čp. 327, a Anny, dcery Josefa Macháčka, měšťana v Kutné Hoře čp. 8

Matka: Kateřina rozená Miškovská,
dcera Josefa Miškovského, chalupníka v Dymokurech čp. 34, a Marie, dcery Matěje Červinky, rolníka v Jíkvě čp. 34

 

Manžel

Svatba: 19. srpna 1923 Praha I, kostel Matky Boží před Týnem

Jan Kožušník (* 17. 12. 1886 Frýdek čp. 408 – † 1967), poručík divizní zbrojnice v Hostivici,

syn Jana Kožušníka, hutníka ve Frýdku,

a Jany rozené Schmidtové, dcery Jana Schmidta

 

Bydliště

Hostivice, Komenského čp. 371 (1932–1975)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Kutná Hora 42, fol. 261 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 214 (svatba)

Paměti rodiny Tejnorovy (údaj o úmrtí)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Růžena Kožušníková

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003